Saltar apartados

Normativa per a les xarxes sense fils locals departamentals

La Universitat d'Alacant vol continuar sent pionera en la utilització de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Per a facilitar que tots els membres de la comunitat universitària tinguen un accés més ampli als serveis que la Universitat d'Alacant ofereix a través d'Internet (web institucional, serveis de biblioteca, correu electrònic, Campus Virtual, etc.) la UA va posar en servei, fa prop d'un any, la primera fase d'una xarxa sense fils. Aquesta xarxa permet accedir a tots aquests serveis, mitjançant ordinadors portàtils, des de tots els llocs del campus que estan coberts per la xarxa (aulari II, algunes àrees de l'Escola Politècnica I, sales de lectura de l'edifici de Biblioteca General, Club Social I, l'espai entre la Biblioteca General, el Rectorat i l'aulari II i el Bosc Il·lustrat).

En aquests moments s'està procedint a convocar un concurs per a la instal·lació d'una segona fase, que cobrirà aquests espais: biblioteques de Dret, Econòmiques, Educació i Ciències II, Club Social II, aularis I i III i Escola Politècnica IV. (1)

Paral·lelament a aquestes actuacions, alguns departaments o grups d'investigació han instal·lat recentment xarxes sense fils d'àmbit local. Sembla convenient que la Universitat d'Alacant autoritze la instal·lació d'aquestes xarxes al campus, però sempre que no comporten problemes de seguretat i que el seu abast no arribe fora del campus.

Amb aquests objectius es proposa la següent normativa reguladora de xarxes sense fil locals:

Article 1r
Si hi ha necessitat de xarxes sense fil en algun edifici, cal comunicar-ho al Vicerectorat de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis, que tractarà d'integrar-les en les successives fases d'instal·lació de la xarxa sense fil de la Universitat. (2)

Article 2n
El Servei d'Informàtica de la Universitat crearà un registre tant de les xarxes sense fil locals autoritzades, com de les sol·licituds de noves xarxes. En aquest registre n'han de quedar recollides totes les característiques tècniques, a més del personal tècnic i administratiu responsable.

Article 3r
1. Quan un grup d'investigació, departament o qualsevol altra unitat de la Universitat vulga instal·lar una xarxa sense fil ha de comunicar-ho al vicerector de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis, qui traslladarà la sol·licitud al Servei d'Informàtica de la Universitat, perquè supervise totes les característiques tècniques de la sol·licitud.

2. El vicerector autoritzarà la instal·lació de les xarxes sense fil locals sol·licitades, tret que es vulneren els requisits tècnics de seguretat de la xarxa de la Universitat o que la cobertura excedisca els límits del campus.

Article 4t
1. Si, per la naturalesa dels treballs que cal realitzar amb la xarxa sense fil sol·licitada, la xarxa de la Universitat fóra inadequada, la xarxa local haurà d'instal·lar-se totalment desconnectada de la xarxa general de la Universitat.

2. Si la xarxa sense fil local sol·licitada estiguera connectada amb la xarxa general de la Universitat, caldrà habilitar tots els mecanismes de control d'accés i d'encriptació necessaris per a garantir la seguretat.

3. La xarxa sense fil local instal·lada haurà de quedar desconnectada quan no se n'està fent ús.

4. La potència de les antenes de la xarxa sense fil local ha de regular-se perquè la cobertura de la xarxa local no excedisca l'àmbit del campus.

Disposició transitòria
Les xarxes sense fil locals ja existents han d'adaptar-se al que estableix aquesta normativa, abans del 31 de desembre de 2003.


Registre de xarxes sense fil departamentals

(1) Aquesta fase va acabar pel febrer de 2001, actualment treballem en l'extensió de la xarxa a tot el campus.

(2) El vicerectorat amb competències en aquest assumpte és, ara com ara, el de Tecnologia i Innovació Eductiva.

Servei d'Informàtica Xarxa Sense fil de la Universitat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464