eduroam en la Universitat d'Alacant

eduroam (Educational Roaming) és un projecte internacional en el qual participa la Universitat d'Alacant, que pretén crear un únic espai WiFi que possibilite l'accés sense fil a Internet de forma senzilla quan es duga a terme un desplaçament a una institució associada al projecte.

Avís de privacitat d'eduroam

· Introducció a eduroam
· Usuari de la UA que va a una altra institució i necessita eduroam
· Usuari d'una altra institució que ve a la UA i necessita eduroam


Introducció a eduroam

L'objectiu d'aquesta iniciativa és facilitar la mobilitat de la comunitat universitària entre les diferents organitzacions participants.

És a dir un membre de la nostra comunitat universitària podrà connectar-se a la xarxa sense fil d'una altra organització pertanyent a eduroam (sempre que complisca certs requisits) , només amb l'autenticació subministrada en la nostra universitat i viceversa.

La xarxa acadèmica australiana, AARNET, ha creat un vídeo explicant què és eduroam:

 

Per a poder connectar-se a aquesta xarxa s'han de complir els següents requisits:

  1. Dispositiu compatible amb WPA2/AES (és possible que siga necessària l'actualització del firmware i/o drivers per a disposar d'aquesta facilitat).
  2. El sistema operatiu ha de suportar WPA2, en cas contrari serà necessari l'ús de programari extern a aquest sistema operatiu.

Pot consultar informació de les institucions associades en:
Espanya www.eduroam.es
Europa i Austràlia www.eduroam.org.

 

Paràmetres de configuració d'eduroam

  • Tipus d'autenticació suportats: PEAPv0+MSCHAPv2
  • Emissor del certificat del servidor: inal.16.cpd.ua.es
  • Enllaç per a instal·lació de cadena de certificació: Prema ací per a descarregar-la
  • Nom del certificat de servidor a comprovar: inal12a.cpd.ua.es

Informació de suport per a usuaris de la institució:

  • Suport a través de correu electrònic: wireless@ua.es
  • Suport telefònic: 965909393

Informació de suport per a usuaris visitants: S'ofereix suport en la mesura del possible als usuaris visitants que procedisquen d'altres organitzacions en eduroam.

 

Usuari de la UA que va a una altra institució i necessita eduroam

Qualsevol usuari de la UA que es vaja a traslladar a una altra institució ha de fer les següents comprovacions i tenir en compte els següents recordatoris, que li seran útils una vegada es trobe en la seua destinació.

1. Connexió. El primer pas és, primer de tot, connectar-se a la xarxa sense fil de la UA amb èxit. Si vostè no connecta en la UA, no podrà fer-ho tampoc en una altra organització. Ací pot tornar a les pàgines de configuració de la xarxa sense fil en la UA.

2. Encriptació. La xarxa sense fil de la UA utilitza WPA2/AES. Assegure's que, mentre està en una altra organització el mètode d'encriptació utilitzat en el seu ordinador és el permès en aquesta organització.

3. Mètode d'accés i SSID. El mètode d'accés de la UA és 802.1X. En la configuració de la xarxa sense fil de la UA s'utilitza aqueix mètode d'accés, que és el millor, el majoritari i el recomanat. No obstant açò hi ha organitzacions, encara que cada vegada menys, que tenen altres maneres d'accés mes antics i menys fiables. En aquestes organitzacions els nostres usuaris no podran connectar-se.

4. El SSID (el nom de xarxa sense fil) de la UA és eduroam. Pot haver-hi organitzacions que tinguen un SSID diferent per a accés a eduroam o bé, tinga múltiples SSIDs per a múltiples maneres d'accés. Vostè ha de triar sempre el SSID de 802.1X per a eduroam. Aquestes dades els pot obtenir en les pàgines de www.eduroam.es i www.eduroam.org.

Finalment, aconsellem consultar la documentació de xarxes sense fils que la institució destine publique en la seua pàgina web per a verificar que estan acollits a la iniciativa, si tenen manera d'accés 802.1X, com és el seu SSID, saber en quins edificis tenen cobertura, telèfons de contacte, i qualsevol altra informació d'interès.

Consulte també les pàgines de la iniciativa nacional eduroam i de la iniciativa internacional eduroam.

Usuari d'una altra institució que ve a la UA i necessita eduroam

La Universitat d'Alacant pertany a la iniciativa eduroam, i permet l'accés a la seua xarxa sense fil als usuaris de qualsevol organització afiliada a la iniciativa eduroam, d'acord amb la política d'eduroam, i les Normes d'ús acceptable i seguretat de la xarxa de dades de la Universitat d'Alacant.

Actualment la xarxa sense fil de la Universitat té una cobertura del 99% en els edificis de la UA.

La xarxa sense fil de la Universitat utilitza únicament el SSID eduroam, tant per als usuaris locals com els visitants, utilitzant WPA2/AES com a mètode d'encriptació.

Abans de venir a la UA a utilitzar la xarxa sense fil, li recomanem fer, en la seua pròpia organització, les següents comprovacions:

  • Verifique que la seua organització està acollida a la iniciativa eduroam.
  • Verifique que vostè pot connectar-se a eduroam en la seua organització. Si açò no és possible, demane a la seua institució les dades necessàries per a aquesta configuració. En la UA, només funciona l'accés 802.1X.