Saltar apartados

Llocs i adreces URL

Una URL (Localizador Uniforme de Recurs) és l'adreça d'un element (un lloc, pàgina, carpeta, imatge, document, etc.) emmagatzemat en la web.

Exemple: http://www.ua.es/es/presentacion/index.html

Un lloc és un conjunt de pàgines, imatges i documents amb una estructura determinada que parteixen de la mateixa adreça. Però aquest concepte no és determinat; vegem un exemple:

http://www.ua.es/es/dpto/filosofia/kant/

En aquest cas podem referir-nos al lloc de la UA (www.ua.es) o bé al lloc del departament de Filosofia (www.ua.es/es/dpto/filosofia) o bé a l'àrea de Kant en el departament de Filosofia (www.ua.es/es/dpto/filosofia/kant) que depèn del dpto. de Filosofia. O pot ser que el dpto. de Filosofia no tinga assetge web i només l'àrea de Kant. O pot ser que aqueixa adreça només situe una pàgina i no es puga considerar cap lloc.

En el Vualà tota la informació s'estructura en llocs on s'assignen permisos per a publicar, de manera que podem tenir permís en un o diversos llocs. Si per exemple tenim permís per a publicar en el lloc:

http://www.ua.es/es/oia/

llavors tots elements que modifiquem partiran d'aqueixa adreça.

Un domini (o nom de domini) bàsicament fa referència al primer element de la URL de les pàgines d'un servidor web (és a dir, després del "http://" i abans de la primera "/"), per exemple, "www.ua.es" o "deje.ua.es" serien dominis (tots dos pengen de "ua.es" que és el nom de domini registrat en Internet per a la Universitat d'Alacant).

Llocs, dominis i URLs en Vualà

Les pàgines dissenyades de la forma tradicional en la Universitat d'Alacant comencen amb www.ua.es, i en explicades ocasions contenen un domini diferent (ja siga virtual o un servidor propi).

Les pàgines dissenyades amb Vualà tenen dues opcions, amb domini propi i amb domini "web":

  • Les pàgines amb domini propi parteixen del nom que tinguen, seguit de "ua.es", per exemple: http://deje.ua.es. per al Departament d'Estudis Jurídics.
  • Les pàgines amb domini web parteixen d'http://web.ua.es, seguit del nom que tinguen, per exemple el "masterinformática".

IDIOMES

Tots els elements (pàgines, etc.) de la web gestionats per Vualà tenen les tres versions idiomàtiques (espanyol, valencià i anglès). L'estructura d'URLs que es manté per a açò és bastant estricta, de manera que, siga amb o sense domine propi, totes les URLs tenen la forma:

http://[domini].ua.es/[idioma]/

on [idioma] serà és, va o en. Per exemple, si gestionem el lloc "http://web.ua.es/es/masterinformatica/", llavors també disposarem de "http://web.ua.es/va/masterinformatica/" i "http://web.ua.es/en/masterinformatica/".

Els noms dels llocs han de ser iguals a excepció de l'idioma, no obstant açò açò no és necessari amb la resta de la ruta. Per exemple:

http://web.ua.es/es/masterinformatica/enlaces/interesantes.html

http://web.ua.es/va/masterinformatica/enllacos/interessants.html

http://web.ua.es/en/masterinformatica/links/interesting.html

són les tres URLs de tres pàgines que mantenen una vinculació idiomàtica. Aquest vincle existeix en tots els elements gestionats per Vualà; per exemple, un enllaç a una altra pàgina de Vualà es convertirà a la URL corresponent de la seua pàgina vinculada per l'idioma; o fins i tot una icona, àdhuc sent el mateix en els tres idiomes, tindrà tres còpies amb tres URLs diferents.

Estructura

En VUALÀ tots els fitxers d'un lloc parteixen de la mateixa adreça o ruta, no obstant açò no estan tots junts sinó que es troben separats en tres grans grups: pàgines, imatges i documents. A nivell d'estructura hem de les pàgines parteixen directament del lloc, les imatges es troben en una carpeta anomenada imagenes, i els documents en una carpeta anomenada documents. Per exemple, el lloc http://web.ua.es/[idioma]/pepe/ contindrà, almenys, les carpetes:

  • http://web.ua.es/[idioma]/masterinformatica/
  • http://web.ua.es/[idioma]/masterinformatica/imagenes/
  • http://web.ua.es/[idioma]/masterinformatica/documents/

on [idioma] serà és, va o en.

Podràs trobar com gestionar aquests tipus de fitxer en la secció de "Gestió de fitxers" del manual.

Servei d'Informàtica Gestor de continguts Vualà


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464