Saltar apartados

Ús de les taules en l'editor

En aquest document:

Botons per a l'ús de taules.

Creació i propietats de taules:

Operacions sobre files:

Operacions sobre columnes:

Operacions sobre cel·les:

 

Inserir nova taula

Icona nova taulaL'ús de les taules s'ha de reduir a l'imprescindible, i mai s'han d'usar per a maquetar el contingut de la nostra pàgina. Un exemple d'ús correcte de les taules seria per exemple un llistat d'Alumnes amb el seu nom i les seues notes:

Notes d'alumnes
Alumne Pràctiques Examen NOTA FINAL
Alumne 1 6 4 5
Alumne 2 6 8 7
Alumne 3 n.p. 8 n.p.
Alumne 4 9 9 9

Cada vegada que premem Inserir Nova taula, ens apareix un quadre on podem establir:

 • Files i Cols: el nombre de files i columnes.
 • Alineació: l'alineació dins del document.
 • Bord: la grandària de la vora de cada cel·la,
 • Resum: un resum (obligatori) descriptiu de la informació de la taula (el quin podem usar al seu torn com a peu de taula), i finalment,
 • Formats de taula: algun dels dissenys de taula predeterminats.

En la imatge a continuació podem veure les opcions seleccionades per a l'exemple anterior:

Exemple diàleg inserir nova taula

 

En prémer "Inserir" ens apareix la taula buida però amb el format indicat.

Formats de taula

En aquest subapartat explicarem què tipus de format i disposició podem triar i també com llevar-ho. Siguen les opcions disponibles les que es mostren en el diàleg d'Inserir/Modificar taula:

Formats de taula numerats

 1. Capçalera amb fons en blau fosc i resta en blava clar.
 2. Capçalera amb fons en blau fosc i resta en blanc.
 3. Capçalera amb fons en blau fosc i resta en blanc i blau clar alternativament.
 4. Capçalera d'1 cel·la amb ample de la taula amb fons blau fosc i la resta amb fons en blau clar.
 5. Capçalera composta per la primera fila i la primera cel·la de la segona fila amb fons blau fosc i la resta amb fons en blau clar.
 6. Capçalera formada per una única cel·la amb la grandària de l'alt de la taula sent la primera columna amb fons blau fosc i la resta en blava clar.
 7. Capçalera formada per la primera columna amb fons blau fosc i la resta en fons blanc.
 8. Sense estil: no posa estil o lleva l'existent.

Propietats de la taula

Opció propietats de la taulaPer a veure les propietats de la taula ens situem en qualsevol cel·la de la taula i mitjançant l'ús del menú contextual que s'obri en prémer sobre el botó dret del ratolí executem aquesta acció. Ens apareix el mateix diàleg que "Inserir taula" i que veiem a continuació:

Exemple diàleg inserir nova taula

És important recordar aquesta acció ja que en pegar taules de pàgines externes en VUALÀ és necessari especificar el camp Resumeixen perquè es permeta la publicació. Cal posar el resum de la taula en els tres idiomes.

 

 

Propietats de la fila

Icona propietats de la filaMitjançant aquesta eina podem canviar l'estil i format de les files de la nostra taula. En prémer sobre el botó de Propietats de fila veurem la següent informació:

Diàleg de propietats d'una filaDescrivim a continuació què és cada opció:

 • Tipus de fila: permet canviar el comportament de la fila. La fila podrà canviar als següents tipus:
  • Capçalera de la taula: pansa a ser la capçalera situant-se a la part alta de la taula (si hi haguera més d'una fila d'aquest tipus es disposaran en l'ordre d'assignació, és a dir, la primera que va ser capçalera quedarà la primera, la segona que es va assignar quedarà la segona, etc...). L'habitual (però no és obligatori) és que només existisca una fila com a capçalera.
  • Cos de la fila: pansa a ser una fila normal situant-se sota la capçalera.
  • Peu de la taula: pansa a ser el peu de la taula situant-se en la part inferior.
 • Alineació: alinea el contingut de les cel·les a la posició indicada (esquerra, centre o dreta). Per defecte esquerra.
 • Alineació vertical: alinea el contingut de la cel·la en la posició vertical indicada (a dalt, centrat o a baix). Per defecte centre.
 • Alt: ho usarem per a especificar un alt determinat per a la taula. El valor que pren la fila per defecte és el 26.
 • Imatge de fons: no està implementat.
 • Color de fons: permet seleccionar un dels colors corporatius de la UA com a fons de la fila.

  Paleta de colors corporativa

La configuració de les propietats es podrà aplicar a:

 • Només la fila actual
 • A les files imparells
 • A les files pares
 • A totes les files

En funció de l'opció que seleccionem en el desplegable situat en la part inferior esquerra del quadre de diàleg, ací es mostra la seua ubicació:

Desplegable per a aplicació múltiple

Finalment, premem "Aplicar" perquè es facen efectius els canvis.

 

Propietats de la cel·la

Botó propietats de la cel·laLes propietats d'una cel·la es poden modificar prement el botó de "Propietats de la cel·la". Un diàleg amb les opcions se'ns obri i, a continuació, es detalla què és cada opció:

Propietats de la cel·laEn la pestanya General disposem dels següents paràmetres:

 • Alineació: alinea el contingut de la cel·la a la posició indicada (esquerra, centre o dreta). Per defecte esquerra.
 • Alineació vertical: alinea el contingut de la cel·la en la posició vertical indicada (a dalt, centrat o a baix). Per defecte centre.
 • Ample: ample de la cel·la.
 • Alt: alt de la cel·la
 • Tipus de cel·la: els tipus són
  • Dades: la cel·la pren el format de cel·la normal.
  • Encapçalat: la cel·la pren el format de capçalera (el text apareix més gran).
 • Imatge de fons: no implementat.
 • Color de la vora: permet canviar el color de la vora si existeix.
 • Color de fons: permet canviar el color de fons de la cel·la.

Els colors que es poden assignar són els corporatius. En la següent imatge es mostra la paleta de colors:

Paleta de colors corporativa

Igual que en les propietats de la fila, podem aplicar tots els canvis de forma múltiple. D'aquesta manera, mitjançant el desplegable de la part inferior esquerra (i que es mostra a continuació) podrem estendre la configuració de cel·la a:

 • La cel·la actual
 • Les cel·les de la mateixa fila
 • Totes les cel·les de la taula

Ho veiem en aquesta imatge:

Desplegable per a aplicació multiple de cel·lesFinalment, premem "Aplicar".

Eliminar una taula

Opció Eliminar TaulaPer a eliminar una taula ens situem en qualsevol cel·la de la taula i mitjançant l'ús del menú contextual que s'obri en prémer sobre el botó dret del ratolí executem aquesta acció. No es requereix confirmació, però es pot desfer (Ctrl+Z).

 

Recorda:

Cal usar el menú contextual associat a la taula fent clic-dret en el ratolí. No existeix un botó en la barra d'eines per a eliminar taules.

 

Inserir fila (abans)

Botó Inserir fila (abans)Permet modificar l'estructura de la taula inserint una nova fila per sobre de la fila en la qual tenim el cursor.

La nova fila adopta els estils i formats de la fila on està situat el cursor.

Suposem de nou l'exemple de la taula d'alumnes. Si inserim una nova fila amb el cursor en "Alumne 1" obtenim la següent taula:

Notes d'alumnes
Alumne Pràctiques Examen NOTA FINAL
       
Alumne 1 6 4 5
Alumne 2 6 8 7
Alumne 3 n.p. 8 n.p.
Alumne 4 9 9 9

No obstant açò, si ho fem en la capçalera, sobre la columna NOTA FINAL, el resultat seria:

Notes d'alumnes
       
Alumne Pràctiques Examen NOTA FINAL
Alumne 1 6 4 5
Alumne 2 6 8 7
Alumne 3 n.p. 8 n.p.
Alumne 4 9 9 9

 

Inserir fila (després)

Botó Inserir fila (després)

El seu comportament és similar a inserir fila (abans) excepte que la nova fila inserida se situa per sota de la fila on està situat el cursor.

 

 

 

 

Suprimir fila

Botó Eliminar fila

Suprimeix la fila en la qual està situat el cursor. Aquesta acció no demana confirmació, però es pot desfer (Ctrl+Z).

 

 

 

 

Inserir columna (abans)

Botó Inserir columna (abans)Permet modificar l'estructura de la taula inserint una nova columna a l'esquerra en la qual tenim el cursor.

La nova columna adopta els estils i formats de la columna on està situat el cursor.

Suposem de nou l'exemple de la taula d'alumnes. Si inserim una nova columna per a afegir la nota de l'un examen tipus test, no situem en la columna de "Examen" i inserim la nova columna (abans):

Notes d'alumnes
Alumne Pràctiques   Examen NOTA FINAL
Alumne 1 6   4 5
Alumne 2 6   8 7
Alumne 3 n.p.   8 n.p.
Alumne 4 9   9 9

 

Inserir columna (després)

Botó Inserir columna (després)

El seu comportament és similar a inserir columna (abans) excepte que la nova columna inserida se situa a la dreta de la columna on està situat el cursor.

 

 

 

 

Suprimir columna

Botó eliminar columna

Suprimeix la columna en la qual està situat el cursor. Aquesta acció no demana confirmació, però es pot desfer (Ctrl+Z).

 

 

 

 

Vincular cel·les

Botó Vincular cel·lesVincular cel·les és l'acció equivalent a combinar cel·les en eines com Excel. No obstant açò l'eina "Vincular cel·les", en treballar amb codi HTML (sent açò trasparente per a l'usuari), té algunes limitacions i, en cas de ser usada, s'aconsella fer-ho a poc a poc i amb precaució per a evitar efectes no desitjats sobre l'estructura de la taula. En qualsevol cas, es permet desfer (Ctrl+Z).

Una resticción a l'hora de vincular cel·les és que la primera cel·la (prenent la més a esquerra i a dalt) de la selecció ha de contenir text perquè s'active l'eina "Vincular cel·les".

La vinculació de cel·les existeix en alguns dels formats de taula (4, 5 i 6) que es poden definir. Aquesta vinculació ja ve establida, i, es podria eliminar si es desitja usant l'eina "Dividir cel·les" explicada en l'apartat anterior.

Vegem un exemple de taula amb una fila combinada i una columna:

Notes d'alumnes
Alumne Convocatòria Pràctiques + Examen NOTA FINAL
Alumne 1 FEBRER 6 2 4
JULIO 6 8 7
Alumne 2 FEBRER n.p. 8 n.p.
JULIO 9 9 9

Sobre l'exemple de la taula amb notes d'alumnes hem fet algunes modificacions. Les cel·les de capçalera amb el text "Pràctiques" i "Examen" s'han vinculat per a formar una única cel·la amb el text "Pràctiques + Examen". D'altra banda, cada alumne té dues files amb les seues notes de FEBRER i JULIO. Per a açò hem vinculat dues cel·les per a formar una única amb el nom de l'alumne i que abaste les dues files.

Les cel·les combinades mantenen el format i estil de la primera cel·la seleccionada (que, com es recorda, ha de tenir text). En el nostre exemple, s'ha canviat el color de fons de les cel·les afectades usant l'eina "Propietats de cel·la" perquè l'usuari identifique les cel·les vinculades.

 

Dividir cel·les

Botó dividir cel·lesAcció inversa a" Vincular cel·les". Només es pot dividir aquelles cel·les que prèviament han sigut vinculades (o combinades). Cal situar el cursor sobre una cel·la vinculada (combinada) i prémer "Dividir cel·les". L'efecte és que l'estructura de la taula recupera les cel·les vinculades (o combinades) anteriorment.

Notes d'alumnes
Alumne Convocatòria Pràctiques + Examen NOTA FINAL
Alumne 1 FEBRER 6 2 4
  JULIO 6 8 7
Alumne 2 FEBRER n.p. 8 n.p.
JULIO 9 9 9

Sobre la taula de l'exemple anterior hem dividit la cel·la (prèviament combinada de "Alumne 1". La taula recupera la cel·la per a aqueixa fila. S'ha marcat en roig les cel·les afectades usant les" Propietats de la cel·la".

Servei d'Informàtica Gestor de continguts Vualà


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464