Saltar apartados

Operacions bàsiques de l'editor

En aquest document:

Barra amb operacions bàsiques

Accions de còpia (curta) i pega:

Accions sobre el document:

Copiar (Ctrl + C)

Icona copiarL'acció Copiar permet carregar informació en el portapapers. Açò vol dir que podem emmagatzemar text o imatges o tots dos en una memòria interna que estarà a la nostra disposició a curt termini per a ser usada. Aquesta memòria interna anomenada portapapers és molt útil doncs ens crea un "pont" entre aplicacions per a fer traspassos d'informació.

La combinació de tecles per a aquesta acció és Ctrl + C. Aquesta acció va sempre i irremeiablement lligada a Pegar, ja que, copiar per si sola no és útil i l'objectiu final és pegar.

Si treballem amb Internet Explorer, en prémer el botó de copiar la primera vegada és possible que se'ns mostre una finestra per a permetre l'accés al portapapers, premerem "Permetre accés":

Quadre per a permetre usar el portapales en IE

Una vegada hàgem autoritzat l'accés al portapapers una vegada no ens ho tornarà a pregntar. En Mozilla o Firefox hem d'usar les tecles Ctrl + C. A continuació podem veure una captura del diàleg que ens apareix en prémer el botó copiar en Mozilla o Firefox:

Missatge en Firefox en prémer a CopiarEn prémer "OK" se'ns obrirà, en una pestanya o finestra nova la pàgina de Mozilla on s'explica detalladament aquest procediment. Per tant, n'hi ha prou amb cancel·lar i usar la combinació Ctrl + C directament.

Tallar (Ctrl + X)

Icona tallarTallar es diferencia a copiar que es realitza un esborrat de l'element en el document d'origen si aquest és editable. Si el document d'origen no és editable no es carrega la informació al portapapers.

Igual que copiar, l'acció de tallar porta amb si lligada una acció de pegar. Si un element tallat finalment no es pega, aquest es perdrà tant en el portapapers com en el document original. El portapapers està disponible mentre no s'apague l'ordinador o no se substituïsca per una altra informació.

Per a Internet Explorer es requereix permís per a usar el portapapers i en Mozilla o Firefox s'ha d'usar la combinació Ctrl+X, igual que en l'acció de copiar.

Pegar com a text pla (sense format)

Icona pegar com a text plaPrimera versió de l'acció Pegar. Aquesta modalitat de pegat és útil quan copiem (o tallem) des d'una pàgina web i volem pegar el text però NO els formats i estils d'origen.

Una vegada tenim la informació en el portapapers. Premem en la icona de Pegar com a text pla i ens apareix el següent quadre:

Diàleg de Pegar

Usant la combinació de tecles Ctrl+V pegarem el contingut del portapapers a l'interior del requadre blanc i premerem "Inserir" perquè ens aparega el text en el nostre document, en el lloc on va quedar el cursor. L'opció "Keep linebreaks" (mantenir salts de línia) activada ens respectarà els salts de línia del text que hàgem pegat. Si desactivem "keep linebreaks", ens apareixerà tot el text pegat en una línia, i serà el límit de la finestra el que decidisca per on realitzar el salt de línia.

Suposem el següent cas, es mostra una imatge on el text "la carpeta Parc científic" està seleccionat i té part en negreta:

Exemple amb text seleccionat

Premem Ctrl+C per a copiar al portapepeles, ens situem en un altre lloc del docuemto (on volem pegar) i premem el botó de pegat com a text pla, ens apareixerà la finestra descrita una mica més amunt i, en prémer Ctrl+V sobre aqueixa finestra, obtindrem el següent resultat:

Exemple pegat text plaEn la imatge se'ns mostra el text copiat però sense format, és a dir, sense la negreta. En prémer inserir, es pegarà en el lloc on estiga el cursor tot el text però, aquesta vegada, sense "Parc científic" en negreta.

Pegar respectant estils (Ctrl + V)

Icona pegar respectant estilSegona versió de l'acció pegar. Es tracta del pegat per defecte, és a dir, si des de l'editor premem la combinació Ctrl+V serà equivalent a prémer aquest botó:

Pegar respectant estils significa que, en copiar o tallar des d'un origen que mantinga format en el text, per exemple negreta o cursiva, aquests es mantindran. Cal tenir en compte que no sempre es mantindrà exactament l'estil original, per exemple, el tipus de font. Açò és així a causa que les pàgines creades en VUALÀ han de mantenir com a base un format i estil determinat.

En prémer el botó (o Ctrl+V) ens apareixerà (igual que el pegat en text pla) un diàleg on haurem de pegar el text. En la següent imatge es mostra aquest diàleg:

Diàleg Pegar amb estilsSuposem de nou el cas anterior (veure pegat en text pla), on tenim un text seleccionat i copiat en el portapapers. En prémer el botó de Pegat respectant estils (o prement Ctrl+V) se'ns obrirà el diàleg corresponent i, en ell, premerem Ctrl+V. Aquesta vegada, sí ens apareix el text amb la negreta. Ho veiem en la següent imatge:

Exemple text amb estilsEn prémer "Inserir" se'ns pegarà en la ubicació del cursos el text havent-se mantingut el format de text en negreta.

Recomanat per a usar única i exclusivament dins de Vualà.

Pegar des de Word

Icona pegar des de WordTercera modalitat de pegat. Aquesta funcionalitat està pensada per a incorporar continguts a les nostres pàgines de VUALÀ des de qualsevol aplicació externa (Word, Excel, Composer, Correu electrònic, etc). Per a açò, seleccionem i copiem el contingut que vulguem inserir, tornem a VUALÀ i, situant el cursor on ens interesse, premem el botó Pegar des de Word. Ens apareixerà la finestra corresponent, i en ella, premem Ctrl+V. Finalment premem "Inserir" perquè el text es pegue definitivament en el nostre document.

Recomanat per a pegar contingut des d'aplicacions externes a Vualà.

Pegar imatge

icona pegar imatge

Permet pegar una imatge directament en l'editor. Prèviament, des del navegador, hem de copiar en el Portapapers una imatge. Per a açò n'hi ha prou amb situar el ratolí damunt d'una imatge, premem el botó dret i seleccionem copiar imatge.

Després de prémer el botó de Pegar imatge, ens apareixerà el mateix gestor que s'usa per a pujar o importar una imatge des del Gestor d'imatges. Cal assenyalar que la imatge inserida d'aquesta manera la tindrem en el raiz de la nostra carpeta d'imatges, per la qual cosa és convenient una vegada finalitzada la publicació de la pàgina, entrar al Gestor d'imatges i moure-la (si així ho volem) a la carpeta corresponent.

Perquè aparega aquesta icona en l'editor de Vualà, és necessari tenir instal·lat Java i permetre l'execució del component per part del navegador. Pots consultar la documentació sobre Vualà en l'apartat de configuració personal de l'administració del lloc, i veure com fer-ho.

Document en blanc

Icona documente en blanc

Aquesta opció deixa en blanc el document prèvia confirmació. Més concretament, deixa en blanc el document en l'idioma en el qual estem treballant.

La utilitat principal d'aquesta opció és la de preparar el nostre document per a la publicació en tots els idiomes (es força la traducció a la resta d'idiomes). Quan estem treballant amb la nostra pàgina en VUALÀ és habitual realitzar publicacions periòdiques del document (veure Com publicar un document en VUALÀ) per a comprovar l'aspecte sobre el domini real. Atès que cal mantenir les tres versions idiomàtiques del document, també s'ha de publicar les corresponents versions traduïdes. Aquest procés només es realitza de forma automàtica quan les versions corresponents als idiomes que es van a traduir estan completament buides (és a dir, el document està en blanc).

Per tant, si editem en espanyol i després volem publicar el document en tots els idiomes, estem obligats a punxar en cada pestanya idiomàtica (excepte en la qual estem treballant, en nuesto exemple, espanyol) i fer ús d'aquesta acció. Una vegada en blanc les versions idomáticas diferents a la d'edició, podem publicar el document, i d'aquesta manera, forçar la traducció a la resta d'idiomes.

CURA: si has revisat i corregit la versió en valencià manualment, has de valorar si és convenient usar l'eina "Documente en blanc". De fer-ho, perdries els canvis efectuats en la revisió. Consulta com realitzar traduccions parcials de documents en la secció "Traducció automàtica".

En resum, aquests serien els passos a seguir per a publicar la nostra pàgina en espanyol:

 1. Escriure el contingut de la nostra pàgina en espanyol.
 2. Prémer la pestanya "Valencià" i prémer "Document en blanc".
 3. Confirmar prement en "ok" davant la pregunta "¿Desitja netejar tot el contingut?" en la pestanya en valencià.
 4. Prémer la pestanya "Inglés" i prémer "Document en blanc".
 5. Confirmar prement en "ok" davant la pregunta "¿Desitja netejar tot el contingut?" en la pestanya en anglès.
 6. Tornar a la versió en espanyol (OPCIONAL).
 7. Prémer el botó de "Publicar Document".

La pàgina iniciaria el procés de publicació detectant l'absència de contingut en valencià i anglès i, per tant, ens preguntaria si es desitja generar les traduccions corresponents (veure procés de Publicació d'una pàgina en VUALÀ).

EXCEPCIÓ: L'operació de" Document en blanc" usada per a forçar la traducció automàtica no es pot dur a terme si existeix un component RSS en la pàgina.

El procediment alternatiu es descriu a continuació:

 1. Seleccionar tot el contingut (Ctrl + A) en l'idioma d'edició.
 2. Pegar el contingut (Ctrl + V) en la pàgina de l'idioma a traduir.
 3. Seleccionar tot el contingut pegat en el punt 2 (Ctrl + A) i prémer el botó de traducció automàtica de l'editor.
 4. Publicar el document.

Desfer (Ctrl + Z)

Icona desferAquesta acció permet desfer l'últim canvi realitzat.

Refer (Ctrl + I)

Icona referAcció inversa a Desfer. És a dir, només és possible "Refer", quan s'ha premut anteriorment "Desfer". Recupera l'estat del document anterior a haver premut Desfer.

Corrector ortogràfic

Icona correctora ortogràficaEina per a corregir l'ortografia de les nostres pàgines. És recomanable utilitzar el corrector ortogràfic per a detectar possibles faltes ortogràfiques, a més de per una qüestió natural d'ús correcte del llenguatge, amb vista a la traducció automàtica.

En la majoria de les ocasions les faltes ortogràfiques són ocasionades pel ritme d'escriptura dels textos, en els quals, una lletra es canvia per una altra i no som capaces de detectar-ho visualment (fins i tot rellegint). Per tant, és important el seu ús sobre textos densos. Ho aplicarem cada vegada que es desitge publicar i, especialment, si es desitja utilitzar la traducció automàtica dels textos.

El procediment per a usar el corrector ortogràfic consisteix en:

 1. Seleccionar l'idioma usant el desplegable, en la imatge es mostra la llista d'idiomes disponible per a aplicar el corrector ortogràfic:

  Desplegable idioma del corrector

 2. Prémer el botó "Corrector ortogràfic", les paraules amb errors ortogràfiques apareixeran subratllades en roig, tal com es mostra en la imatge:

  Paraula subratllada en roig

 3. En passar per damunt amb el ratolí, es mostra un llistat de suggeriments. A continuació veiem en la imatge el llistat de paraules suggerides. S'ha escrit de forma intencionada la paraula "almoada" sense "h" intercalada. Després de prémer en la icona i havent seleccionat "Español" com a idioma de correcció obtenim:

  Exemple de suggeriment de text

  En seleccionar una de les opcions, la paraula mal escrita és substituïda automàticament per la seleccionada.

Servei d'Informàtica Gestor de continguts Vualà


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464