Saltar apartados

Consideracions sobre la publicació amb Vualà

En aquest document s'aniran publicant algunes consideracions que s'han de tenir en compte quan s'estiga treballant amb Vualà. En els apartats a continuació s'han agrupat aspectes relatius al funcionament de VUALÀ que han sorgit arran de l'ús continuat de l'eina, o bé, que s'ha estimat oportú que apareguen:

Visualització i navegadors

Resolució mínima

La resolucion de monitor mínima és de 1024x768 i tenir la finestra de Vualà maximitzada.

Navegadors suportats

Vualà està configurat per a poder visualitzar-se amb IE 7 d'ara endavant i Firefox 2.0 d'ara endavant, Chrome, Opera i Safari.

Internet Explorer

En Internet Explorer la previsualització d'una pàgina, l'obertura de la pàgina principal del lloc o l'obertura de la pàgina web que estem editant no es fa en una nova pestanya, sinó en una nova finestra. Si volem obrir aquestes pàgines en una nova pestanya i no en una altra finestra és necesiario tenir-ho així configurat en el navegador.

Operacions de l'editor

Desfer

L'operació de desfer no té en compte el canvi d'idioma, açò vol dir que una acció en la pestanya de valencià, es desfarà encara que hàgem cambaido d'idioma.

Enllaços interns en el mateix document

Els enllaços locals (o interns) d'altres pàgines del nostre lloc no apareixen en el diàleg d'Enllaç de l'editor (Enllaç intern). Per a enllaçar a aqueix enllaç intern seleccionem la pagina de destinació i afegim a mà "#nom-del-ancora".

Imatges

Seleccionar una imatge arrossegant

Si seleccionem (punxant i arrossegant) una imatge d'una web qualsevol i la copiem en la nostra pàgina en Vualà, aquesta no s'emmagatzema en el nostre lloc, sinó que es crea un enllaç a imatge exterior (consultar secció "Operacions bàsiques de l'editor", "Inserir/Visualitzar imatge": subapartat "Enllaçar amb una imatge exterior").

Imagenes externes

Si enllacem a una imatge externa de nostre assetge web en el Gestor d'imatges en Vualà, aquesta imatge es copia de nostre assetge web. No obstant açò, si l'enllaç ho fem des de l'opció "Inserir/Visualitzar imatge" de l'editor de Vualà, la imágen no es copia en nostre assetge web, sinó que només es fa un enllaç a aquesta imágen.

Grandària de la imatge

En determinats casos no es realitza de forma correcta la redimensión d'una imatge. Quan açò ocórrega s'aconsella reduir-la mitjançant algun programa d'edició d'imatges i tornar a pujar la imatge ja redemensionada.

Traducció del títol i la descripció de la imatge

La inclusió d'imatges en pàgines web ha de fer-se obligatòriament en cadascun dels tres idiomes perquè aparega la descripció corresponent a l'idioma en el qual estem navegant. D'aquesta forma:

  • Quan publiquem una pàgina en castellà i diem que també la volem publicar en valencià i en anglès, la pàgina web es duplica en valencià i en anglès i després es tradueix, no obstant açò, les imatges apareixeran amb el títol en castellà. La traducció de la descripció de les imatges cal fer-la manualment o bé esborrar la imágen i tornar-la a inserir perquè incloga la traducció de l'idioma corresponent.
  • Si copiem una imatge d'una pàgina web de la versió castellana en una altra pàgina web de la versió valenciana o anglesa, en principi no aparecera la version valenciana o anglesa de la imatge, sinó la versió castellana, el canvi apareixerà després de publicar la pàgina. Tampoc apareixerà la descripció de la imágen ni en valencià, ni en anglès, sinó en castellà. Podem optar per traduir-la manualment o bé inserir la imágen des de l'idioma corresponent perquè incloga la traducció.

Taules

Alineació i redimensión (ús dels tiradors)

Si centrem, o alineem una taula a la dreta i posteriorment volem canviar-li la grandària, la situació de la taula no es correspon amb el lloc on es troben els tiradors. No obstant açò, podem allargar la taula dels tiradors tant com vulguem, la taula augmentarà de grandària. En la següent imatge, hem centrat la taula, i els tiradors apareixen en la posició antiga de la taula, no obstant açò, si estirem dels tiradors, la taula centrada augmenta de grandària tanta com estirem els tiradors:

Taules

Taules amb estils predefinits i aplicació de colors

Si vam crear una taula en una pàgina de les quals ja vénen predefinides i a continuació li apliquem estils (colors a les cel·les, vores, etc.), posteriorment quan llevem aqueixos colors, vores, etc. la taula mantindrà l'estructura i el disseny de la taula estandar triada al principi.

Les taules poden tenir un color de fila i també un color de cel·la diferent, sent aquest últim el que ens mostra el navegador. Per tant, si posem un color a la nostra fila i no aconseguim veure-ho, és possible que la cel·la tinga un color diferent i és aquest el que està mostrant. La solució és llevar el color a les cel·les perquè ens mostre el de la fila.

Inserció/selecció de files/columnes

Després d'inserir una fila o una columna en una taula, l'editor bloqueja la possibilitat de seleccionar una fila o una columna. Si inserim una fila o una columna i necessitem fer alguna operació de copiat, tallat, pegat de files o columnes hem de fer-ho a través de l'opció files-copiar files, files-tallar files, files-pegar files, etc.

Plantilles predefinides (maquetació)

Evitar contingut buit en les capes (requadres punteados)

En treballar amb les plantilles predefinides cal evitar deixar buits els contenidors d'informació, ja que, per una qüestió de funcionament de l'editor, el comportament és anòmal.

Gestió de fitxers

Selecció múltiple

La selecció de diversos documents s'ha de fer prement sobre cadascun d'ells. Per exemple, si volem copiar quatre documents que són imatges d'una carpeta a una altra, no s'ha d'utilitzar la combinació de tecles (shift o Ctrl), cal anar fent clic en cadascun dels documents, de manera que cada línia on es troba el document es posa en color blau i ens indica que està seleccionat. En la imatge es pot veure que estan seleccionats les quatre primeres imatges:

Seleccionar fitxers

Reemplaçar arxiu

En l'opció "Reemplaçar Arxiu" de la gestió d'imatges o documents, en el moment que hàgem seleccionat un fitxer prement sobre el botó "Examinar":

Botó Examinar de Reemplaçar imatge

és impossible deixar en blanc el camp amb la ruta de la imatge seleccionada. Hem de: seleccionar un altre fitxer, o bé, eixir i tornar a entrar en l'opció de "Reemplaçar arxiu".

Fitxers sense extensió

No es poden publicar en Vualà fitxers que no tinguen extensió. Si volem fer-ho i el nostre fitxer no disposa de cap extensió associada a cap programa, la qual cosa podem fer és; posar com a extensió un guió "-", d'aquesta forma Vualà, permet la seua publicació en Documents.

Versions anteriors

Quan es recupera una versió anterior d'una pàgina, tenir en compte que només es recupera el contingut (text i format) d'aqueixa pàgina; és a dir, si tenia imatges i aquestes han canviat, es veuran les noves, no les que tenia quan existia aqueixa versió. El mateix ocorre amb les notícies: encara que es recupere la pàgina, es veuran les notícies actuals, no les que hi havia.

Fitxers eliminats

Quan s'elimina una carpeta que conté fitxers actius i posteriorment es recupera, veurem que els fitxers que contenia no s'han recuperat. Per a recuperar-los hem d'entrar en la paperera de la carpeta i recuperar els que ens interessen.

Traduccions automàtiques

Fallada del traductor en publicar la pàgina web

Si per alguna raó falla algun dels traductors, Apertium o Google, per a evitar perdre la pàgina que tenim editada, es publicarà del contingut de castellà en la versió idiomàtica on estiga fallant el traductor.

Transformació dels hipervículos de les pàgines a tots els idiomes

Si s'introdueix un enllaç amb una adreça que ja pertany a Vualà, l'enllaç es traduirà al seu corresponent idioma. En traduir una pàgina web amb enllaços, el canvi de /és/ per /va/ no es fa fins que no es publica la pàgina. Una vegada publicada la pàgina els enllaços hauran canviat en el navegador, no obstant açò, en l'editor continuan apareixent sense traduir fins que no isquem i tornem a entrar en la pàgina. El títol dels enllaços sí que es tradueixen en valencià i no en anglès, açò depèn del traductor, no de l'aplicació Vualà.

Traducció automàtica només en la primera publicació

La primera vegada que publiquem una pàgina web en castellà, el programa la tradueix automàticament al valencià i ens pregunta si la volem traduir a l'anglès. Si diem que sí, ens fa una traducció automàtica amb Google Translate, si no fem la traducció, Vualà copia el contingut de la versió en castellà en laaversión anglesa. La següent vegada que tornem a publicar aqueixa pàgina amb alguna modificació en castellà, no ens preguntarà si volem fer la traducció, ho hem de fer nosaltres des del propi editor. És a dir, hem d'anar a la pestanya de valencià i a la d'anglès i fer la modificació corresponent.

Si quisieramos una altra vegada traduir tota la pàgina automàticament al valencià i a l'anglès, hem d'esborrar tot el contingut de les dues versions idiomàtiques i llavors en publicar en castellà ens traduirà automaticamente al valencià i ens tornarà a preguntar si volem fer la tradución alinglés. Aquesta opció és molt còmoda posat que ens tradueix de nou tota la pàgina amb els canvis que hàgem incorpordado, l'inconvenient és que si hubieramos fet correccions en valencià i en anglès, les perderiamos i deberiamos tornar a fer-la. Per a forçar la traducció automàtica podem fer ús de l'eina "Documente en blanc".

Traducció automàtica en les RSS

Consultar la secció RSS d'aquest document.

Administració

Títol del lloc multilínea

Per a aconseguir que el nom d'un lloc tinga una tornada de carro (diverses línies), cal indicar-ho posant dos espais en el lloc on es vulga la tornada.

Plantilla pròpia del lloc [nivell avançat]

Els llocs tenen la possibilitat de disposar d'una plantilla pròpia (només per a administradors amb coneixements avançats d'HTML, CSS i Smarty). En aquests casos, quan es modifica la plantilla, és necessari esborrar la caché de pàgines i la plantilla compilada. Per a açò prou prémer el botó Botó esborrar caché.

Títol del lloc repetit amb el títol de la pàgina

En aquests casos, el" title" de la pàgina només apareix una vegada i després "Universitat d'Alacant".

RSS

Imatges i enllaços no exportats

Les imatges i els enllaços que s'inclouen en l'editor de RSS no són exportades a altres idiomes quan és publicada la pàgina que conté la RSS.

Incompatibilitat amb "Document en blanc"

L'operació de" Document en blanc" usada per a forçar la traducció automàtica no es pot dur a terme si existeix un component RSS en la pàgina. El procediment alternatiu es descriu a continuació:

  1. Seleccionar tot el contingut (Ctrl + A) en l'idioma d'edició.
  2. Pegar el contingut (Ctrl + V) en la pàgina de l'idioma a traduir.
  3. Seleccionar tot el contingut pegat en el punt 2 (Ctrl + A) i prémer el botó de traducció automàtica de l'editor.
  4. Publicar el document.

CODI QR

El codi QR és un sistema que permet emmagatzemar informació en una espècie de codi de barres d'última generació. Amb l'ajuda d'un dispositiu mòbil podem recuperar aquesta informació tan sol amb apuntar la càmera cap al codi QR. És necessari tenir instal·lada en el nostre dispositiu mòbil d'alguna aplicació que permet reconèixer aquests codis QR. Existeixen moltes tant en l'Apple Store o en Google Play.

Servei d'Informàtica Gestor de continguts Vualà


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464