Saltar apartados

Sol·licitud d'Enregistrament i Gestió de Puas

A través de Vèrtex, els usuaris/as poden sol·licitar, planificar i gestionar els seus PUAS per Internet.

Açò inclou:

  • Sol·licitar i planificar l'enregistrament d'una PUA o col·lecció de PUAs a través d'un formulari web.
  • Consultar la informació i l'estat d'aquesta sol·licitud.
  • Atès que el resultat final d'una PUA és un arxiu multimèdia en Vèrtex, l'usuari/a podrà gestionar-ho i publicar-ho de la mateixa forma que es fa amb qualsevol altre arxiu multimèdia en Vèrtex.

 

Accés a la gestió de PUAS

Per a accedir a la gestió de PUAS, des del menú superior de Vèrtex esculla l'opció "PUAS":

menu_sol_licitar_pua1

S'obri la finestra del formulari "Sol·licitar o modificar una PUA". Des d'aquesta pàgina pot:

  • Sol·licitar l'enregistrament d'una PUA, que es durà a terme en la Forja, situada en la Biblioteca General.
  • Modificar la informació d'una sol·licitud que ja té realitzada.

 

Sol·licitud d'una PUA per Internet

Per a sol·licitar l'enregistrament d'una PUA o diverses PUAS per Internet, accedim a la gestió de PUAS des de Vèrtex, pestanya "Sol·licitar o modificar una PUA" i emplenem la informació:

sol·licitar_pua1
 

A continuació, s'explica la informació sobre les dades requerides.

Sol·licitant: Es tracta de l'usuari o usuària de Vèrtex al que quedarà associada la PUA i que rebrà l'enregistrament de la mateixa una vegada el tècnic o la tècnica l'haja tractat i codificat. En aquest camp podem seleccionar entre l'usuari/a amb el qual accedim a Vèrtex o, si ho tinguérem, algun dels usuaris/as que gestionem (comptes departamentals, de serveis, de grups de recerca, etc.).

Telèfons de contacte: Extensió o telèfon de contacte que l'usuari/a vulgues que s'use des del Servei de PUAS en cas de ser necessari el contacte via telèfon.

Autor/a: Per defecte, l'autora de totes les retransmissions és la Universitat d'Alacant, però es pot especificar una altra opció.

Títol: Títol de la PUA. S'usarà com a títol en tots els llocs de publicació on aparega aquesta PUA.

Nom curt col·lecció: Serà una paraula curta sota la qual quedaran agrupades totes les PUAS que es realitzen dins d'aquesta sol·licitud.  Es pot utilitzar el nom d'una col·lecció ja existent, en lloc de crear una nova, mitjançant la llista desplegable Usar col·lecció ja existent.

Usar col·lecció ja existent: Llista de col·leccions creades i associades a l'usuari/al fet que està realitzant la sol·licitud.

Resum: Resum de la PUA. S'usarà com a resum en tots els llocs de publicació on aparega aquesta PUA.

Web de l'esdeveniment: En aquest camp, si escau, es pot posar una adreça web on aparega una informació més completa de la PUA, o una web on vaja a ser publicada i no siga un lloc de publicació dels presentats en Vèrtex.

Paraules clau: Llista de paraules clau relacionades amb PUA que es va gravar, separades per comes. Aquestes paraules serviran d'ajuda per a trobar la PUA una vegada publicada.

Més usuaris/usuàries: Llista d'adreces d'EMAIL (NO tenen per què ser adreces email UA) separades per coma, de persones que el sol·licitant considera que també han d'estar al corrent de tota la informació relacionada amb aquesta sol·licitud. Per exemple, companys o companyes que van a realitzar enregistraments de PUAS dins d'aquesta sol·licitud. O si, per exemple, la sol·licitud recau sobre diverses persones, ací el sol·licitant podria posar els emails de la resta de participants perquè tots estigueren al tant.

Més telèfons: Extensió o telèfon de contacte que l'usuari/a vulgues que s'use des del Servei de PUAS en cas de ser necessari contacte telefònic amb algun dels usuaris/as implicats.

Observacions: Qualsevol altra informació que el sol·licitant vulga fer-li arribar al Servei de PUAS sobre la mateixa.

Franges d'enregistrament

Les franges d'enregistrament són les sessions que es van a realitzar en la Forja amb el tècnic/a para l'enregistrament de les PUAS. Per a açò caldrà efectuar reserves amb acomodament de les dates que hi haja disponibles, segons el calendari que es mostra. Els dies que apareixen de color taronja indiquen que existeixen franges lliures per a aqueix dia. Cada vegada que punxem sobre un dia taronja, apareixerà en el formulari una taula per a seleccionar l'interval horari, que una vegada confirmat pel tècnic/a, es convertirà en una reserva.

Podem afegir tantes franges com siguen necessàries. Cada franja que es reserve donarà lloc a la generació d'una PUA. Açò significa, que sota una mateixa sol·licitud es poden reservar diferents sessions, que generaran el seu corresponent PUA.

 

mostra_franges

 

 Una vegada punxem Afegir Franja estarem afegint les diferents franges a la petició, i les veurem en la següent taula, des de la qual, a partir d'ara, podrem visualitzar i seguir la gestió d'aqueix enregistrament.

 

anyadir_franja

Quan hàgem emplenat totes les dades de la sol·licitud, premerem el botó "Sol·licitar". Si el procés de sol·licitud ha anat correcte, rebrem un email indicant la recepció per part del Servei de PUAS d'aquesta sol·licitud.

Aquestes franges al principi tindran l'estat de NO CONFIRMADA, quan el tècnic aprove la sol·licitud o la franja, passarà a CONFIRMADA, i el sol·licitant i els implicats, si els hi haguera, rebran un email amb tota informació necessària per a la cita i el futur enregistrament. Una vegada la franja estiga acceptada, el sol·licitant no podrà eliminar-la i haurà de posar-se en contacte amb el Servei de PUAS (puas@ua.es) per a gestionar la incidència.

 

informacion_franges1

 Conforme avance la gestió de la sol·licitud i l'enregistrament o enregistraments siguen codificades pel tècnic o la tècnica aquestes seran accessibles des de Vèrtex i l'usuari/a podrà gestionar i publicar de la mateixa forma que es fa amb qualsevol altre arxiu multimèdia. Així mateix el sol·licitant i els implicats/as seran informats mitjançant emails de cadascun dels estats en què es troba la sol·licitud i les seues franges. 

  fi_franja

 Finalitzada l'enregistrament o enregistraments, i la gestió dels fitxers generats, des del Servei de PUAS es procedirà al tancament de la sol·licitud.

 

Servei d'Informàtica - Vértice


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464