Sistema de preguntes i respostes

Sistema de preguntes i respostes

El sistema de Preguntes i Respostes (P&R) de Vèrtex ens permetrà fer preguntes en directe mentre s'emet un streaming o bé en diferit quan estiguem visualitzant algun material. 

Índex de continguts

Manera de funcionament

 • Davall de l'emissió del vídeo tindrem l'opció Preguntes i Respostes.
 • Per a poder enviar preguntes, l'usuari haurà d'estar validat al Campus Virtual
 • Existirà un moderador que rebrà pregunta i l'acceptarà o rebutjarà, podent respondre si ho considera oportú.
 • Tot aqueix tràfec de peticions, seran comunicades per email a cadascun dels extrems (moderador, usuari).
 • Recomanable actualitzar l'historial de missatges per a no passar per alt les preguntes o respostes que esperem.

Rols d'usuari

 • Moderador: Assignat pel propietari del material
 • Usuari registrat: Validats al Campus Virtual
 • Usuari sense registrar: Qualsevol espectador no arreplegat en els anteriors.

Usuari sense registrar

L'usuari sense registrar podrà veure les preguntes i respostes, però no podrà realitzar preguntes. Per a estar sempre actualitzat, recomanem que vaja prement el botó d'Actualitzar Historial.

Vista general d'un usuari no validat de l'entorn de P&R

Ingressant com a usuari/moderador

Li donarem al botó Usuari No Validat i introduirem les nostres credencials al Campus Virtual.

ingressant com a usuari

Enviar pregunta (Usuari registrat)

Una vegada validats en el sistema, podrem enviar una pregunta

enviant un missatge

Pregunta en espera de contestació:

 • El moderador rebrà avís de la pregunta i la tindrà en compte segons siga possible donar-los entrada. Les detectarem quan actualitzem l'historial pel color TARONJA
missatge_en_espera de ser acceptat
 • L'usuari rebrà un email confirmant si la seua pregunta ha arribat al moderador.
avise_recepció_pregunta_enviada_email

Pregunta acceptada

 • Una pregunta acceptada serà visible per tots els usuaris, així com les seues possibles respostes associades que siguen acceptades.  Les detectarem quan actualitzem l'historial pel color VERD.      
pregunta_acceptada
 • L'usuari rebrà un email amb la pregunta contestada per part del moderador.
avise_pregunta_acceptada_email

Pregunta rebutjada

 • Les preguntes rebutjades només seran visibles entre moderador i usuari, per la qual cosa la resta d'assistents no el veuran. Les detectarem quan actualitzem l'historial pel color ROJO
rebutjar_pregunta_acceptada
 • L'usuari rebrà un email amb el motiu de rebuig de la mateixa per part del moderador.
avise_pregunta_rebutjada_email

Esborrar pregunta

Podrem esborrar la pregunta mentre la mateixa estiga en estat de ser acceptada

esborrat d'una pregunta en espera

Visualitzant entorn moderador

El moderador Anirà actualitzant l'historial per a veure les preguntes que puguen arribar i anirà acceptant o rebutjant les mateixes.

entorn_moderador_acceptar_rebutjar

Gestió de missatges com a moderador

Enviar missatge general com a Moderador

El moderador podrà manar comentaris generals que seran visibles per tots els usuaris. Aquesta opció no estarà disponible per a un altre tipus d'usuari  

enviar comentari general moderador

Rebre pregunta

 • Pregunta acceptada: El moderador podrà acceptar una pregunta i donar-li una resposta a l'usuari. Les preguntes acceptades sempre seran visibles per tots els usuaris.
missatge_en_espera de ser acceptat
 • Pregunta rebutjada: El moderador podrà rebutjar una pregunta i indicar el motiu de rebuig a l'usuari, Les preguntes que siguen rebutjades i el seu motiu només seran visibles pels usuaris implicats
rebutjar pregunta
 • Editar pregunta acceptada: El moderador podrà editar la resposta donada si obté una millor informació, o esborrar-la
posinilidad d'editar o esborrar un missatge_moderador