Recomanacions per a manteniment de fitxers de Vèrtex

Una catalogació correcta dels materials multimèdia fa que aquests siguen localitzables i tinguen bon posicionament en els cercadors disponibles en internet ja siguen cercadors externs (com Google) o els propis de la universitat. Dit d'una altra forma, un material mal o pobrament catalogat es converteix en un material invisible independentment de la qualitat del mateix.

És molt important fer correctament aquesta catalogació per a retransmissions en directe, enregistraments de videostreaming, enregistrament de Píndoles Formatives (PUAs), vídeos o àudios que els usuaris pugen per al seu posterior ús, etc.

Les sol·licituds de qualsevol dels serveis de la Unitat de Multimèdia en Xarxa (videoconferència, videostreaming, enregistrament de PUAs, etc.) haurien de ser realitzades per l'organitzador o el responsable del servei amb el seu propi compte de Vèrtex, o en defecte d'açò, amb el compte institucional del Departament o Facultat al que pertanga. En ocasions aquesta sol·licitud la realitza una tercera persona la qual cosa ja és el primer pas perquè la catalogació dels fitxers no siguen tot ho completa que podria ser.

Lus camps a emplenar són:

 • Títol: es correspon amb el títol del material. Si és per a una emissió en directe, cada franja d'emissió hauria de tenir el seu propi títol diferent al de la resta de franges.
 • Resum: es tracta del resum del material. De nou, si és per a una emissió en directe, cada franja hauria de tenir el seu propi resum diferent al de resta de franges. No n'hi ha prou amb copiar el camp títol anterior, és necessari fer un petit resum de l'activitat. Si una activitat realitzada, per exemple un Congrés, consta de diverses sessions, haurem de donar-li un títol i un resum concorde a la mateixa en cadascuna dels fitxers que es generen per a ella. Deixar tots els fitxers d'un esdeveniment amb les mateixes dades, ens portarà, per exemple, al fet que en publicar-los en Youtube, tots tinguen el mateix nom i l'usuari final no sàpia a quin fitxer accedir.
 • Paraules clau: una bona manera d'emplenar aquest camp és preguntar-nos a nosaltres mateixos que paraules posaríem en un cercador si quisieramos cercar aquest material en Internet.
 • Data d'enregistrament.
 • Branques de coneixement: al fet que branques pot interessar-li aquest material.

Vèrtex també ofereix la possibilitat d'afegir una informació addicional de cada arxiu que és molt convenient que siga acuradament emplenada per l'usuari, ja que açò ajudarà a tenir:

 • Una bona CATALOGACIÓ: el que farà que el nostre repositori d'arxius estiga ben ordenat i facilitarà la seua gestió i publicació per a usuaris finals.
 • Una millor VISIBILITAT EXTERIOR: els continguts que siguen visibles PÚBLICAMENT (en les diferents modalitats que ofereix Vèrtex), amb una correcta informació addicional als arxius, permetrà el seu millor posicionament i visibilitat a través dels cercadors de continguts de la xarxa. Moltes vegades els continguts queden en l'oblit i segur existeixen usuaris interessats en ells. En aquest moment, també és important indicar que publicar els mateixos en les nostres xarxes socials (departamentals o de facultats) facilitarà la seua difusió. En el cas dels videostreamings, seria convenient fer-ho abans i després del DIRECTE.

La informació addicional a revisar és:

 • Col·leccions: El fet de tenir els nostres materials ben classificats en Col·leccions, ens permet proporcionar a l'espectador final una informació molt més estructurada i en un només accés a través d'un enllaç. Ofereix una millor imatge i facilitat d'accés als continguts. Molt útil per a esdeveniments de diversos sessions o que es vagen repetint en el temps de continguts de la mateixa temàtica. És aconsellable utilitzar un nom diferent per a cadascuna d'elles, a més de que encara que un esdeveniment es repetisca anualment, crear una col·lecció per cada any. Aquest seria un exemple. Si hem organitzat un esdeveniment, que conté diverses sessions, en assignar-ho a una Col·lecció, ens permetrà que publiquem la col·lecció completa, i no cadascun dels fitxers individuals. D'aquesta forma estarà tot més clar.
 • Branques de coneixement: La temàtica escollida del vídeo ha de ser real al seu contingut. Com a Branques tenim Arts i Humanitats, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques i Enginyeria i Arquitectura. A més és convenient revisar amb el ponent o actors dels vídeos si els continguts poden solaparse en més d'una d'aquestes branques de coneixement.
 • Paraules Clau: És convenient que tinguen afinitat i intenten dir el màxim del contingut del material multimèdia. Aquestes paraules són les que després els cercadors tindran en compte per a oferir resultats davant les cerques dels usuaris en internet. Per tant han de ser col·locades amb manyaga i, sempre en col·laboració amb l'organització de l'esdeveniment, aconseguint d'aquesta forma un millor accés.
 • URL complementària: Si els nostres continguts estan relacionats amb altres URLs on estiga la informació de l'esdeveniment, o siguen d'utilitat al mateix, és molt important col·locar-les en la informació addicional del fitxer, ja que complementen la informació dels nostres materials, la qual cosa és altament útil per a la comprensió de les persones que accedisquen als nostres continguts.
 • Llocs de publicació: En aquest moment hem de preguntar-nos si és suficient amb la Visibilitat Privada o Pública que hàgem triat per al nostre fitxer, o si per contra, una vegada donada Visibilitat Exterior, podria ser rellevant col·locar-ho en més canals de comunicació a l'exterior que la Universitat d'Alacant ens proporciona.
 • Actors: És molt recomanable que s'inclouen els noms i cognoms de les persones que participen en les ponències, ja que és molt comuna que en els cercadors se cerquen continguts a través del nom del ponent en qüestió, a més, per descomptat del títol de l'esdeveniment, però aquest últim sol car més en l'oblit. La gent recorda qui va donar la xarrada o ponència, no com es deia la mateixa.

Tota aquesta informació us la poden proporcionar els usuaris, actors o ponents que participen en aquest servei.

Finalment, en aquest enllaç podeis trobar les Normes d'Ús dels serveis prestats per la unitat Multimèdia en Xarxa: Normes d'ús.

Davant qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de vertice@ua.es