Saltar apartados

Gestió de Directes

A través de Vèrtex, els usuaris poden planificar i gestionar les seues retransmissions en directe per Internet.

Açò inclou:

 • Planificar i sol·licitar la retransmissió en directe a través d'Internet d'un congrés, acte, ponència, esdeveniment, xarrada o classe.
 • Consultar la informació i l'estat d'aquesta sol·licitud de retransmissió.
 • Finalitzat l'acte que ha sigut retransmès, des d'aquesta gestió podrà:
  • accedir a l'històric amb la informació sobre totes les seues retransmissions.
  • conèixer les estadístiques de visualització.
 • Atès que el resultat final d'una retransmissió per internet és un arxiu multimèdia en Vèrtex, l'usuari podrà gestionar-ho i publicar-ho de la mateixa forma que es fa amb qualsevol altre arxiu multimèdia en Vèrtex.

 

La informació referent als espais en la UA des dels quals es pot emetre en directe un acte per Internet així com l'agenda de retransmissions o la informació del servei de retransmissió per internet la pot consultar a través de la web del servei de videostreaming.

 

Accés a la gestió de retransmissions en directe

Per a accedir a la gestió de retransmissions en directe, des del menú superior de Vèrtex esculla l'opció "Emissions en directe (Videostreaming)":

Accés a la gestió de videostreaming des de Vèrtex

 

S'obri la finestra de "Gestió d'emissions en directe" amb 2 pestanyes:

 • Pestanya "Sol·licitar o modificar una retransmissió". Des d'aquesta pestanya pot:
  • sol·licitar la retransmissió per Internet d'un acte des de qualsevol de les sales habilitades a tal fi.
  • modificar la informació d'una sol·licitud que ja té realitzada.
 • Pestanya "Històric". Des d'aquesta pestanya l'usuari pot consultar la informació sobre les seues retransmissions per internet que ja han finalitzat.

 

Sol·licitud d'una emissió en directe per Internet

Per a sol·licitar una retransmissió en directe per Internet, accedim a la gestió de retransmissions en directe de Vèrtex, pestanya "Sol·licitar o modificar una retransmissió" i emplenem la informació d'aquesta retransmissió:

Sol·licitud d'una emissió en directe per Internet

 

A continuació s'explica la informació sobre les dades requerides.

Sol·licitant: es tracta de l'usuari de Vèrtex al que es relacionarà aquesta retransmissió i que rebrà l'enregistrament de la mateixa finalitzada aquesta. En aquest camp podem seleccionar entre l'usuari amb el qual accedim a Vèrtex o, si ho tinguérem, algun dels usuaris que gestionem (comptes departamentals, de serveis, de grups de recerca, etc.).

Telèfons de contacte: extensió o telèfon de contacte que l'usuari vol que s'use des del Servei de Videostreaming en cas de necessitar posar-nos en contacte telefònicament.

Autor: per defecte, l'autor de totes les retransmissions és la Universitat d'Alacant però es pot especificar un altre.

Títol de l'esdeveniment: títol de l'esdeveniment que es va a retransmetre per Internet. S'usarà com a títol en tots els llocs de publicació on aparega aquesta retransmissió.

Resum de l'esdeveniment: resum de l'esdeveniment que es va a retransmetre per Internet. S'usarà com a resum en tots els llocs de publicació on aparega aquesta retransmissió.

Web amb informació de l'esdeveniment: en aquest camp posarem l'adreça web on aparega una informació més completa sobre l'acte que es va a retransmetre. És un camp molt important ja que gràcies a ell, un usuari que accedisca a aquesta retransmissió comptarà amb una informació completa sobre el mateix (tríptic, programa, agenda, organitzadors, patrocinadors, ponents, etc.).

Paraules clau: llista de paraules clau relacionades amb l'esdeveniment a retransmetre separades per comes.

Usuaris implicats: llista d'adreces d'EMAIL (NO tenen per que ser adreces email UA) separades per coma, de persones que el sol·licitant considera que també han d'estar al corrent de tota la informació relacionada amb aquesta retransmissió. Per exemple, en el cas que el sol·licitant conega l'EMAIL de la persona que va a manejar la càmera durant la retransmissió, posarà ací la seua adreça d'email. O si per exemple, l'organització de l'esdeveniment recau sobre diverses persones, ací el sol·licitant podria posar els emails de la resta d'organitzadors perquè tots estigueren al tant.

Telefonos de contacte: extensió o telèfon de contacte que l'usuari vol que s'use des del Servei de Videostreaming en cas de necessitar posar-nos en contacte telefònicament amb algun dels usuaris implicats.

Vull que l'esdeveniment siga públic: marcant aquesta opció, el sol·licitant expressa que l'acte a retransmetre és un acte públic. En aquest cas se li donarà a la retransmissió per Internet tota la difusió possible des dels Serveis de Videostreaming  i de la Unitat de Comunicació de la UA.

Açò inclou com a mínim aquests 3 llocs de publicació:

 1. Enllaç a la sala. Cada espai en la UA habilitat amb retransmissió per internet compta amb un enllaç web d'accés permanent i invariable. Pot consultar aquests enllaços directes des de la web del Servei de Videostreaming.
 2. Enllaç en l'agenda d'emissions per internet del Servei de Videostreaming. Pot consultar aquesta agenda des d'aquesta adreça web: http://si.ua.es/videostreaming/agenda-de-retransmisiones-en-directo.html
 3. Portal multimèdia de RedIRIS: ARCA. Es tracta d'un portal nacional de contingut multimèdia mantingut des de RedIRIS en el qual es publiquen els materials multimèdia i les emissions en directe de les universitats que formen part d'ell.

Sol·licite l'enregistrament de l'esdeveniment: en marcar aquesta opció el sol·licitant indica que vol disposar de l'enregistrament de l'esdeveniment en Vèrtex una vegada haja finalitzat est. El temps de lliurament d'aquest enregistrament al sol·licitant dependrà de l'acumulació de treball que hi haja en aqueix moment en el Servei de Videostreaming.

Observacions: qualsevol altra informació que el sol·licitant vulga fer-li arribar al Servei de Videostreaming sobre aquesta retransmissió.

 

Franges d'emissió

Les franges d'emissió són les sessions que componen la retransmissió d'un esdeveniment complet. Hi ha esdeveniments que tan solament tenen una franja d'emissió, com poden ser una obertura de curs, o l'emissió d'una classe o xarrada aïllada. Però en canvi hi ha esdeveniments que poden tenir més d'una franja d'emissió com pot ser la retransmissió d'un congrés complet que té lloc al llarg de diversos dies i fins i tot en diferents sales.

Una franja d'emissió ve determinada per:

 • Data. Data en la qual té lloc.
 • Sessió. Si és de matí o de vesprada.
 • Hora d'inici i fi.
 • Sala en la qual tindrà lloc.

No es pot fer una sol·licitud en directe si aquesta no inclou almenys una franja d'emissió.

La manera d'afegir franges a una sol·licitud passa per seleccionar la data, la sessió, l'hora d'inici i fi i la sala on tindrà lloc i prémer en el botó "Afegir Franja".

Per a modificar una franja, primer l'eliminarem usant el botó "Eliminar Franja" i la tornem a donar d'alta amb les dades correctes.

 

Una vegada hàgem emplenat totes les dades de la sol·licitud de retransmissió en directe, premerem el botó "Sol·licitar". Si el procés de sol·licitud ha anat correctament, rebrem un email indicant la recepció per part del Servei de Videostreaming d'aquesta sol·licitud.

Si tot és correcte, des del Servei de Videostreaming confirmaran aquesta sol·licitud. En aqueix moment rebrem un email amb informació referent a aquesta retransmissió com els enllaces WEB des dels quals es podrà seguir.

Finalitzada la retransmissió, des del Servei de Videostreaming tancaran aquesta sol·licitud una vegada s'hagen posat en Vèrtex els arxius amb els enregistraments resultants (si l'usuari així ho va sol·licitar) així enviat per email les estadístiques de visualització.

 

Històric

La informació sobre totes les retransmissions per Internet ja finalitzades d'un usuari es poden consultar mitjançant la pestanya "Historico".

 

Servei d'Informàtica - Vértice


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464