Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
  Servei d'Informàtica
Servei d'Informàtica

Seguretat en el lloc de treball informàtic

(feu clic per a obtenir el document en format PDF)

Contrasenya d'inici

Els equips personals han de tenir habilitada en la BIOS l'opció de demanar una contrasenya quan s'engegue l'ordinador. Aquesta contrasenya ha de complir la política de contrasenyes.

 

Usuari i contrasenya

Tots els equips han d'utilitzar el sistema d'usuari i contrasenya per a controlar-hi l'accés.

 

Bloqueig d'equip

En cas que hàgueu d'absentar-vos del lloc de treball, bloquegeu l'ordinador amb la seqüència ALT+CTRL+SUPR

 

Salvapantallas amb contrasenya

Els equips personals han de tenir activat un salvapantalles amb contrasenya. El temps d'espera per a activar-lo no ha de ser superior a 10 minuts. Aquesta contrasenya ha de complir la política de contrasenyes.

 

Política de contrasenyes

La política de contrasenyes a seguir serà la següent:

Contrasenyes, almenys, de 7 caràcters.

La contrasenya ha d'incloure almenys un caràcter de les 4 classes següents:

No ha de contenir el vostre nom d'usuari.

Les contrasenyes no han de ser compartides amb altres companys, ni estar anotades en un paper damunt de la taula.

 

Actualitzacions automàtiques

Configure Windows per a rebre les actualitzacions automàticament.

 

Antivirus amb actualització periòdica

Els equips personals amb sistema operatiu Windows han de tenir instal·lat l'antivirus corporatiu o algun de lliure distribució i el fitxer de signatures ha de ser actualitzat regularment. Com a norma general l'actualització ha de ser diària.

 

Codis i programes maliciosos (malware)

Utilitze periòdicament un programa per a eliminar els codis i programes maliciosos.

 

Teclats sense fil

Els teclats sense fil són susceptibles de ser interferits. Si el vostre lloc de treball implica manejar dades confidencials o de caràcter personal, no utilitzeu teclats sense fil o utilitzeu els que estiguen proveïts d'encriptació.

 

Equips engegats fóra de l'horari de treball

Com a norma general, els equips personals han d'estar apagats fora de l'horari de treball. Cal l'autorització del responsable de la unitat per a deixar un equip personal engegat en horari nocturn, caps de setmana o períodes vacacionals.

 

Dades en PC

Com a norma general, no s'ha d'emmagatzemar informació de caràcter personal o confidencial en els equips personals. Si fóra necessari per a fer proves, no manteniu aquestes dades en l'equip més d'una sessió de treball. El procediment d'esborrament d'un fitxer amb dades s'ha de fer a través d'una utilitat que garantisca que aquests no puguen ser recuperats.

Si es tracta de dades de nivell alt o mitjà heu d’encriptar-les.

Les dades són propietat de la Universitat i cal garantir que se’n fa un ús adequat. Quan les dades estan especialment protegides per la llei, com en el cas de les dades de caràcter personal, hi ha procediments dissenyats per a manejar-les.

 

Disquets, discos USB, CD-ROM,..

Els dispositius de memòria extraïbles són un mitjà perfecte per a les fuites d’informació. Per a minimitzar-ne el risc, cal:

 

Programari en el PC

En els equips personals només s'ha d'instal·lar el programari proporcionat per la UA i estrictament necessari per a desenvolupar les tasques assignades. No instal·le programari il·legal.

 

Còpies de seguretat

Feu còpies periòdiques i freqüents de la informació més important.

 

Destrucció del paper

Com a norma general, no llanceu la paperera cap paper que puga contenir informació sensible. Utilitzeu destructores de paper.

 

El correu electrònic

La UA ha dictat unes normes per a l’ús correcte del correu electrònic. Compliu-les.

No obriu mai fitxers adjunts de procedència desconeguda o sospitosa, especialment programes executables del tipus .exe, .bat, .vbs, .dll.

Modifiqueu la vostra contrasenya amb freqüència. El canvi de contrasenya pot assegurar que el vostre correu electrònic continue sent privat.

No compartiu la vostra contrasenya. Els administradors de correu electrònic de la UA no us la demanaran. No us deixeu enganyar per missatges de correu electrònic maliciosos que us la demanen.

No difongueu adreces electròniques enviant missatges a destinataris múltiples. Utilitzeu llistes de distribució o l’opció destinataris ocults.

 

Programes d'intercanvi d'arxius

Els programes d’intercanvi d’arxius presenten greus problemes de seguretat. En la UA el seu ús està restringit per acord del Consell de Govern.

 

La propietat intel·lectual

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, sons, vídeos, animacions, enregistraments, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. Si utilitzeu algun d’aquests materials en la pàgina web o els descarregueu d’Internet, assegureu-vos de no violar la llei.

 

Disposa del programari citat en la nostra pàgina de programes recomanats.

Sol·licitud d'Ajuda i Assistència TècnicaBlog del Servei d'InformàticaTwitterFacebook