Com usar el servidor proxy-caché de la Universitat d'Alacant Servei d'Informàtica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei d'Informàtica   Servei d'Informàtica
Servei d'Informàtica

Com usar el servidor proxy-caché de la Universitat d'Alacant

*Indice:

  1.  Com funciona el servidor *Proxy-*caché de la UA?
  2.  Avantatges que obtens a l'usar el servidor *Proxy-*caché
  3.  Com forçar el refresc d'una pàgina
  4.  Com configurar el *proxy si use Netscape

Com funciona el servidor *Proxy-*caché de la UA?  
Quan un usuari de la Universitat d'Alacant té configurat el seu navegador per a fer ús del servidor *proxy-*caché,  pot beneficiar-se dels avantatges que aquest li ofereix.  El funcionament del servidor *Proxy-*caché és el següent:  

 Avantatges que obtens a l'usar el servidor *Proxy-*caché  
La principal avantatge que s'obté al fer ús del servidor *Proxy-*caché és la rapidesa en l'obtenció de les pàgines. Si la pàgina sol·licitada ja resideix en la *caché del servidor, llavors aquesta serà servida immediatament i no serà necessari accedir al servidor original, amb la qual cosa ens estalviem una gran quantitat de temps.  

*Asímismo, si la pàgina demanada ja resideix en la *caché del servidor, solament farem ús de la xarxa local i, per tant, no serà necessari fer ús de la línia amb l'exterior. Un avantatge que es deriva de la utilització del *Proxy és l'ús més eficient d'aquesta línia amb l'exterior, obtenint una millora de rendiment en els accessos a l'aconseguir-se un estalvi en l'ample de banda amb l'exterior.  

 Com forçar el refresc d'una pàgina  
En algunes ocasions pot donar-se la següent situació:  
Acaben de modificar una pàgina i, no obstant això, la pàgina que jo estic veient en el meu navegador no reflecteix aqueixes modificacions. 

  Com configurar el *Proxy si use Netscape