Opcions d'Estalvi d'Energia en Windows

En el següent document s'expliquen les diferents opcions que ens ofereixen tant Windows 7 com Windows 10 per a l'estalvi d'energia en els nostres PCs i portàtils.

Per a canviar les opcions d'estalvi d'energia: 
En Windows 10 hem de fer clic amb el botó dret del ratolí sobre el botó d'inici de Windows en la barra d'eines.

En Windows 7 hem d'obrir el Panell de Control i seleccionar Opcions d'Energia.

Ens apareixerà la següent finestra

Hi ha tres plans d'estalvi predefinits:

Equilibrat: És el pla recomanat ja que utilitza recursos quan fa falta i els allibera quan no. Aquesta manera deuria valdre per a la majoria dels usuaris habituals d'un PC.

Economizador: Intenta reduir la velocitat de la CPU i la lluentor de la pantalla entre altres opcions sempre que puga.

Alt rendiment: és el que menys energia estalvia ja que no disminueix la velocitat de la CPU ni la lluentor de la pantalla encara que no s'estiguen usant. A més impedeix que el disc dur i altres components entren en manera d'estalvi energètic.

Les opcions per defecte de cadascun d'aquests plans pot canviar-se fent clic sobre el link %u201CCanviar la configuració del pla%u201D a la dreta de cadascun

Apareixerà la següent finestra

 

On podrem seleccionar quant temps d'inactivitat ha de passar perquè s'apague la pantalla o es pose l'equip en estat de suspensió.

A més disposem d'un enllaç per a accedir a la configuració avançada d'energia on podrem modificar bastants més opcions que des del panell general.

 

La finestra que se'ns mostra és la següent:

Entre les opcions més interessants tenim

Disc dur : Permet definir el temps d'inactivitat després del qual els discos durs s'apaguen.

Configurador d'adaptador sense fil: Permet configurar diferents opcions d'estalvi d'energia relacionades amb la xarxa sense fil. Cal tenir en compte que conte major siga la configuració d'estalvi menys abast tindrà la nostra sense fil.

Suspendre: Defineix el temps d'inactivitat després del qual l'equip entra en manera de suspensió.

Configuració d'USB: Si s'habilita, cada vegada que un dispositiu USB aquest inactiu durant un llarg període de temps Windows ho posarà en estat suspès.

Pantalla: A més de permetre configurar quant temps d'inactivitat ha de passar per a apagar la pantalla també permet definir una opció de lluentor adaptable que dóna major o menor lluentor a la pantalla en funció de la bateria que ens quede (útil si treballem amb portàtils).

Finalment veurem què diferències existeixen entre les diferents maneres d'apagat:

Apagar: Apaga l'ordinador completament. No guarda dades de la sessió en curs.

Suspendre: Apaga quasi per complet l'ordinador però deixa l'energia justa per a mantenir la memòria del PC on guarda l'estat del mateix abans d'apagar-ho. Açò proporciona una arrencada més ràpida i a més ens restaura la sessió tal com la teníem abans d'apagar.

Hibernar: Apaga el PC per complet però abans de fer-ho guarda en el disc dur totes les dades de la nostra sessió de manera que en arrancar-ho igual que en el cas anterior puguem continuar la nostra sessió en el mateix punt on la deixem.