Mesures contra l'Abús en el Correu Electrònic Servei d'Informàtica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei d'Informàtica   Servei d'Informàtica
Servei d'Informàtica

Mesures contra l'Abús en el Correu Electrònic

En el Consell de Govern de 12 de maig de 2004, a proposta del Vicerectorat de Planificació Econòmica, Infraestructures y Serveis, es van aprovar per unanimitat les següents propostes d'adopción de

MESURES AMB RELACIÒ CORREU BROSSA (SPAM)

1.- Adoptar un sistema de filtrat de correu basat en llestes negres. Les llistes negres a considerar seran, en tot cas, les propostes per RedIris o bé qualssevol altres que, estant avalades per una experiència prèvia satisfactòria, determine el Vicerector amb competències en la matèria.

2.- Facultar al Vicerector amb competències en la matèria perquè puga adoptar qualsevol altra mesura tècnicament adequada que permeta millorar la qualitat del servei de correu electrònic de la Universitat, informant d'aquestes, en tot cas, al Consell de Govern.

 

Introducció

La Xarxa Acadèmica Espanyola RedIris defineix ACE (Abús en Correu Electrònic) com les diverses activitats que transcendeixen els objectius habituals del servei de correu i perjudiquen directa o indirectament als usuaris. Alguns dels termes habitualment associats en Internet a aquests tipus d'abús són spamming, mail bombing, unsolicited bulk email (UBE), unsolicited commercial email (UCE), junk mail, etc., abastant un ampli ventall de formes de difusió. Dels tipus d'abús englobats en ACE, el qual més destaca és el conegut com spam que és un terme aplicat a missatges distribuïts a una gran quantitat de destinataris de forma indiscriminada. En la majoria dels casos l'emissor d'aquests missatges és desconegut i generalment és impossible respondre'l (reply) de la forma habitual o fins i tot arribar a identificar una adreça de tornada correcta.

Els missatges no sol·licitats ocasionen problemes als usuaris i a la infraestructura de comunicacions de la universitat. L'usuari perd temps a gestionar el correu brossa i en el cas de connectar-se mitjançant una connexió telefònica la seva factura es veu incrementada.  La infraestructura de correu electrònic de la universitat també veu alterat el seu funcionament normal incrementant-se constantment el temps de procés, l'espai en disc i sobretot el temps del personal tècnic dedicat a solucionar els problemes que ocasiona l'excés de correu. En definitiva disminuïx la qualitat d'un servei que és imprescindible per al funcionament quotidià.

 

MESURES ADOPTADES

Sistema de filtrat de correu basat en llestes negres.

S'ha adoptat l'ús de filtres de correu basat en llistes negres, una de les solucions que s'ha demostrat més efectiva. Aquest mecanisme permet rebutjar el correu fem procedent de servidors de correu classificats com a poc fiables en les bases de dades de les llistes negres.

Etiquetatge de correu electrònic com [POSSIBLESPAM]

Les mesures anteriors van mostrar no ser suficients per a impedir un nou increment en la recepció de correus no desitjats.

Per a minimitzar el problema es va instal·lar un nou programari que permet identificar un missatge com spam sobre la base d'una sèrie de regles heurístiques. És possible que algun missatge de correu siga classificat pel programari de filtrat com spam de forma errònia (fals positiu). Per a evitar que es puguen perdre missatges correctes s'ha decidit marcar l'"assumpte" del correu electrònic classificat com spam amb el text [POSSIBLESPAM] i deixar a l'usuari la decisió final que fer amb aquest tipus de missatges.

Es proposa que l'usuari configure un filtre en el programa lector de correu que envie aquests missatges a una carpeta que es revise periòdicament.

Si troba algun correu vàlid marcat com [POSSIBLESPAM] i ho troba procedent pot enviar una còpia d'aqueix correu a spam@ua.es a fi d'analitzar el missatge i intentar ajustar el sistema.