Ajuda correcció d'exàmens Servei d'Informàtica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei d'Informàtica   Servei d'Informàtica
Servei d'Informàtica

Ajuda correcció d'exàmens

El fitxer Excel resultant de la correcció de l'examen, i que es remet per correu electrònic, consta de nou fulls que contenen aquesta informació:

 

Full

Descripció

aUACloud

Relació de qualificacions per a la publicació en Avaluació d'UACloud.

Criteris

Criteris de correcció i resum estadístic general de la prova

Qualificacions

Identificació de l'alumnat que ha fet la prova amb els resultats de l'avaluació

Lectura

La lectura dels formularis de resposta de l'alumnat

Correcció

S'indica amb 1 si la resposta és correcta, 0 si és incorrecta i - la resposta en blanc

Patrons

La lectura dels formularis dels patrons de correcció

Estadístiques

Les estadístiques per pregunta

Incidències

Detall de les incidències produïdes durant la lectura de la prova

Moodle

Relació de qualificacions per a la publicació en Moodle

 

El fitxer permet recalcular les qualificacions i fer una nova avaluació modificant els paràmetres de correcció introduint el nou valor en la cel·la corresponent en el full Criteris. També és possible canviar la resposta correcta de les preguntes

 

Paràmetres de correcció:

 

Modificació de la resposta correcta:

* Els canvis fets en les respostes correctes no es veuen reflectits en les estadístiques per pregunta.

* No és possible canviar la modalitat d'examen d'un alumne. Si detecteu que un alumne ha marcat malament la modalitat, haureu de comunicar-ho al servei de correcció d'exàmens perquè es faça el canvi en el programa i vos enviarem un fitxer amb la nova correcció.

 

També podeu modificar les tres línies d'identificació de l'examen del full Qualificacions, cosa que es veurà reflectida en els fulls Criteris i Estadístiques.

 

Podeu imprimir el llistat de qualificacions (full Qualificacions) directament amb un aspecte molt similar al generat pel programa de correcció. Podeu variar l'ordre de la llista utilitzant les funcions incorporades en Excel. Si voleu que alguna columna no es mostre en el llistat, per exemple  el DNI, haureu d'ocultar aquesta columna abans d'imprimir.

 

Qualificacions en Avaluació d'UACloud.

El full UACloud conté la informació necessària per a incorporar les qualificacions a l'alumnat en un examen creat prèviament en UACloud. Per a fer-ho, simplement heu de seleccionar el fitxer Excel des de l'opció Notes en arxiu. En aquest enllaç podeu consultar el procediment per a crear un examen i importar les qualificacions en UACloud.