Sol·licitud per a la Instal·lació de Programari

La gran demanda d'utilització d'aules d'informàtica, el gran nombre de programes instal·lats i l'alta ocupació de les aules obliga a establir un procediment per a optimitzar els recursos humans i materials disponibles.

 

S'hi ha afegit una nova opció: "Sol·licitud amb aules ja assignades"

S'accedeix a aquesta opció si ja teniu assignades les aules per part del centre. Se us facilitarà el procés de selecció de les aules i horaris mostrant només aquelles que té assignades. Si no les teniu assignades, i voler usar aquesta opció, poseu-vos en contacte amb el vostre centre perquè us assigne les aules.

Es manté l'opció de sol·licitud manual, que no facilita la selecció d'aules i horaris, però permet la gestió d'aquests sense cap tipus de dependència.

 

  • Només s'atendran sol·licituds d'instal·lacions de programari en les aules mantingudes pel Servei d'Informàtica.
  • No s'instal·larà programari no llicenciat.
  • Per qüestions d'optimització dels equips i rendiment en el desplegament d'imatges, el Servei d'Informàtica no instal·larà programari que no es vaja a utilitzar en més de 5 sessions. En aquest cas, el propi professor serà l'encarregat de la instal·lació al començament de cada classe.
  • Les peticions d'instal·lació del programari que es necessite per a la docència durant el primer o segon quadrimestre s'han de realitzar abans del 1 de juliol i abans del 22 de desembre, respectivament, des del Campus Virtual (“Gestió Docent”, “Programes en aules”).
    Solicitud instalación software
  • Les peticions d'instal·lació del programari que es necessite per a la docència durant el segon quadrimestre s'han de realitzar des del Campus Virtual (“Gestió Docent”, “Programes en aules”) abans de 22 de desembre.
  • Les peticions d'instal·lació de programari que no s'hagen realitzat en els terminis assenyalats anteriorment es realitzaran, sempre, que siga possible, i hauran de ser realitzades amb 15 dies d'antelació a causa de l'alta ocupació de les aules d'informàtica. Si no es compleix aquest termini no garantim que el programari estiga instal·lat en la data indicada.