Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis web

Sol·licitar clau

Si vostè vol utilitzar les funcions que accedeixen a dades sensibles, seguisca les instruccions segons siga el seu perfil:

Responsable de la web d'un centre o departament
Imprimisca el següent document i envie-ho signat pel responsable corresponent al Servei d'Informàtica.

PDI o PAS a títol personal
Introduïsca el seu NIF i la seua contrasenya del Campus Virtual en el següent formulari i se li assignarà un codi d'usuari i una contrasenya.

NOTA: En tots dos casos ha de notificar el seu perfil i els serveis als quals desitja accedir.