Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis web

wsproyectosdepto

wsproyectosdepto (plengua, pcoddep, ppublico, pfechaini, pfechafin):

 • plengua (C: castellà o V: valencià. Qualsevol altre caràcter introduït produirà un error) Obligatori.
 • pcoddep (Codi del Departament)
 • ppublico (S: Mostra els projectes públics o N: Mostra els projectes privats. Si es deixa en blanc, es mostren tots)
 • pfechaini (Principi de l'interval temporal desitjat. Deixe's en blanc per a no establir la cota inferior)
 • pfechafin (Fi de l'interval temporal desitjat. Deixe's en blanc per a no establir la cota superior)

Una vegada introduïts els paràmetres d'entrada i processaments, s'obtindran les dades requerides. Aquest Web Service retorna un vector d'objectes ClaseProyectosInv amb els següents camps:

 • codproy (Codi del projecte)
 • espublico (Indicador de si el projecte és públic. S: Públic, N: Privat)
 • titulo (Títol)
 • referencia (Referència del projecte)
 • duracion (Durada del projecte)
 • importe (Import del projecte)
 • iva (IVA del projecte)
 • nomentidad (Nom de l'entitat participant)
 • director (Director del projecte. Si un projecte té diversos directors, s'obtindrà la llista d'aquests separats per ' - ')