Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis web

publics

Els Serveis Web públics de la Universitat d'Alacant no precisen de cap usuari i clau per a poder accedir a ells. En ells es retorna informació pública i accessible per tot el món i que es pot trobar en la nostra Web institucional.

Entre ells podem trobar els següents Serveis Web:

 • Gestió docent: Serveis Web que retornen dades relacionades amb la gestió docent (dades d'una assignatura, títols que ofereix la universitat, ...).
  • wsagrupaciones: Retorna les agrupacions d'un estudi.
  • wsareasdpto: Retorna les areas de coneixement d'un departament.
  • wsasidepto: Retorna les assignatures que imparteix un departament .
  • wsasiplan: Retorna les assignatures d'un estudi.
  • wscalificaciones: Retorna les possibles qualificacions que poden aparèixer en un expedient.
  • wsconvemovilidad: Retorna els convenis de la Universitat d'Alacant amb altres universitats donat un tipus de flux.
  • wsconvocatorias: Retorna les possibles convocatòries que pot tenir una assignatura.
  • wsdatosasig: Retorna les dades d'una assignatura.
  • wsdatosplan: Retorna informació d'un pla d'estudis.
  • wsdptoasig: Retorna els departaments que imparteixen una assignatura.
  • wsdptocen: Retorna els departaments d'un centre.
  • wsfechaexamenesasi: Retorna les dates dels exàmens d'una o diverses assignatures.
  • wsfechaexamenesasitotal: Retorna les dates dels exàmens d'una o diverses assignatures amb totes les dades administratives.
  • wsfechaexamenesasinue: Retorna les dates dels exàmens d'una assignatura amb totes les dades administratives.
  • wsfechaexamenesplan: Retorna les dates dels exàmens per a un pla d'estudis amb totes les dades administratives.
  • wsgruposasi: Retorna els grups d'una assignatura.
  • wshorarioagrp: Retorna l'horari d'una agrupació.
  • wshorariosServei web inclòs en el gestor de continguts Vualà. Retorna l'horari de teoria i pràctica d'una assignatura.
  • wsplanesasig: Retorna els estudis d'una assignatura.
  • wsplanesdep: Retorna els estudis d'un departament.
  • wstitulospropiosuni: Retorna els títols propis de la universitat.
  • wstitulosuni: Retorna els títols de la universitat.

Descriptor: https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/publicos/pub_gestdocente.asmx?wsdl

EndPoint: https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/publicos/pub_gestdocente.asmx

Namespace: http://UASI/W_GESTDOCENTE.wsdl

 

 • Docència: Retornen dades relacionades amb la docència (bibliografia, ...).
  • wsbibliografia: Retorna la bibliografia recomanada d'una assignatura.

Descriptor: https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/publicos/pub_docencia.asmx?wsdl

EndPoint: https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/publicos/pub_docencia.asmx

Namespace: http://UASI/W_DOCÈNCIA.wsdl

 

 • Recerca: Retornen dades relacionades amb projectes de recerca (projectes de recerca d'un departament, grup de recerca, ...).

Descriptor: https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/publicos/pub_inv.asmx?wsdl

EndPoint: https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/publicos/pub_inv.asmx

Namespace: http://UASI/W_INV.wsdl

 

 • Gestió d'espais: Retornen informació relacionada amb edificis i espais de la universitat (edificis de la universitat amb la seua ubicació, ...).
  • wsedificiosuni: Retorna els edificis de la universitat amb la seua localització.

Descriptor: https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/publicos/pub_gestespacios.asmx?wsdl

EndPoint: https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/publicos/pub_gestespacios.asmx

Namespace: http://UASI/W_GESTESPACIOS.wsdl

 

 • General: Retornen dades de caracter general de la universitat.
  • wsalojamientos: Retorna informació dels allotjaments de la universitat.
  • wsdiasfestivos: Retorna els dies festius.
  • wsnoticias: Retorna les notícies de la universitat.
  • wsvideo: Retorna els videos institucionals i educacionals de la universitat.
  • wsx500: Retorna informació relacionada amb el x500.

Descriptor: https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/publicos/pub_gral.asmx?wsdl

EndPoint: https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/publicos/pub_gral.asmx

Namespace: http://UASI/W_GRAL.wsdl