Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis web

wsplandoctesdir

wsplandoctesdir (plengua, pcodusuario, pclave):

 • plengua (C: castellà o V: valencià o E: anglès. Qualsevol altre caràcter introduït produirà un error) Obligatori.
 • pcodusuario (Codi d'usuari del Servei Web) Obligatori.
 • pclave (Contrasenya del Servei Web) Obligatori.

Una vegada introduïts els paràmetres d'entrada i processaments, s'obtindran les dades requerides. Aquest Web Service retorna un objecte ClasePlandocTesDir amb els següents camps:

 • caca (Curs acadèmic)
 • codarea (Codi de l'àrea)
 • nif (NIF del professor)
 • creditos (Crèdits que té el professor per haver dirigit tesi)
 • observaciones (Observacions)
 • flgfinanciables (Flag de crèdits financiables, 'S' (Sí) o 'N' (No))
 • flgcomputables (Flag de crèdits computables, 'S' (Sí) o 'N' (No))
 • audfecha (Data de càlcul)