Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis web

wsperiodosexamen

wsperiodosexamen(plengua, pcodusuario, pclave, pcurso):

 • plengua (C: castellà o V: valencià o E: anglès. Qualsevol altre caràcter introduït produirà un error) Obligatori.
 • pcodusuario (Codi d'usuari del Servei Web) Obligatori.
 • pclave (Contrasenya del Servei Web) Obligatori.
 • pcurso (Curs Acadèmic. Format: aaaa-aa) Obligatori

Una vegada introduïts els paràmetres d'entrada i processaments, s'obtindran les dades requerides. Aquest Web Service retorna un vector d'objectes ClasePeriodosExamen amb els següents camps:

 • codperiodo (Codi numèric del període)
 • idperiodo (Codi alfanumèric del període)
 • descperiodo ((Descripció del període)
 • codconvoc (Codi numèric de la convocatòria)
 • idconvoc (Codi alfanumèric de la convocatòria)
 • descconvoc (Descripció de la convocatòria)
 • fechaini (Data d'inici)
 • fechafin (Data de finalització)
 • oficial_sn (Si l'examen és oficial, 'S' (Sí) o 'N' (No))
 • semestre1_sn (Si la convocatòria admet assignatures del primer semestre/quadrimestre, 'S' (Sí) o 'N' (No))
 • semestre2_sn (Si la convocatòria admet assignatures del segon semestre/quadrimestre, 'S' (Sí) o 'N' (No))
 • anuales_sn (Si la convocatòria admet assignatures anuals, 'S' (Sí) o 'N' (No))