Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis web

wsinventariocdg

wsinventariocdg (plengua, pcodusuario, pclave, pcdg):

 • plengua (C: castellà o V: valencià o E: anglès. Qualsevol altre caràcter introduït produirà un error) Obligatori.
 • pcodusuario (Codi d'usuari del Servei Web) Obligatori.
 • pclave (Contrasenya del Servei Web) Obligatori.
 • pcdg  (Codi del centre de despeses) Obligatori.

Una vegada introduïts els paràmetres d'entrada i processaments, s'obtindran les dades requerides. Aquest Web Service retorna un objecte ClaseInventarioCdg amb els següents camps:

 • ubicacion (Codi SIGUA d'ubicació de l'article)
 • aplicacion (Codi de l'aplicació pressupostària)
 • nif (NIF del proveïdor)
 • proveedor (Nom del proveïdor)
 • etiquetaua (Etiqueta UA)
 • numserie (Nombre de sèrie de l'article)
 • articulo (Codi de l'article)
 • descripcion (Descripció de l'article)
 • propuesta (Nombre de proposta)
 • ejercicio (Exercici o any)
 • impunitario (Import unitari)
 • cantidad (Quantitat d'unitats)
 • factura (Nombre de factura)
 • situacion (Situació en què es troba l'article)