Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis web

wshorarioprof

wshorarioprof(plengua, pcodusuario, pclave, pcurso, pdni):

 • plengua (C: castellà o V: valencià. Qualsevol altre caràcter introduït produirà un error) Obligatori.
 • pcodusuario (Codi d'usuari del Servei Web) Obligatori.
 • pclave (Contrasenya del Servei Web) Obligatori.
 • pcurso (Curs Acadèmic. Format: aaaa-aa) Obigatorio.
 • pdni (Dni del professor) Obligatori.

Una vegada introduïts els paràmetres d'entrada i processaments, s'obtindran les dades requerides. Aquest Web Service retorna un vector d'objectes ClaseHorarioProf amb els següents camps:

 • ass_codnum (Codi de l'assignatura)
 • ass_nomid (Nom de l'assignatura)
 • id_modo_asig (Manera del grup: teòric, pràctic, ...)
 • vac_desid (Descripció de l'activitat)
 • gac_desid (Descripció del grup)
 • edi_desid (Descripció de l'edifici)
 • id_lugar (Identificador de l'aula)
 • aul_desid (Descripció de l'aula)
 • per_datini (Data d'inici)
 • per_datfin (Data de finalització)
 • dsm_codnum (Dia de la setmana)
 • dsm_desid (Dia de la setmana en text)
 • frn_horini (Hora d'inici)
 • frn_minini (Minut d'inici)
 • frn_horfin (Hora de finalització)
 • frn_minfin (Minut de finalització)