Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis web

Privats departament

Els Serveis Web privats de la Universitat d'Alacant precisen d'usuari i clau per a poder accedir a ells. Aquests Serveis Web solament seran accessibles des de la Universitat d'Alacant, i per a accedir a llos és necessari demanar autorització en aquesta web.

Entre ells podem trobar els següents Serveis Web accessibles des del perfil Departament:

  • Gestió docent : Retornen informació relacionada amb la gestió docent de la universitat (alumnes d'un estudi, examenes d'un usuari, ...).

Descriptor: https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_gestdocente.asmx?wsdl

EndPoint: https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_gestdocente.asmx

Namespace:  http://UASI/WSS_GESTDOCENTE.wsdl

 

Descriptor:  https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_inv.asmx?wsdl

EndPoint: https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_inv.asmx

Namespace:  http://UASI/WSS_INV.wsdl

 

  • Professors : Retornen informació dels professors (POD d'un professor, professors d'una assignatura, ...).

Descriptor:  https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_pod.asmx?wsdl

EndPoint: https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_pod.asmx

Namespace:  http://UASI/WSS_POD.wsdl

 

  • Gestió d'espais : Informació relacionada amb edificis i espais de la universitat (horari d'un aula, ...).

Descriptor:  https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_gestespacios.asmx?wsdl

EndPoint: https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_gestespacios.asmx

Namespace:  http://UASI/WSS_GESTESPACIOS.wsdl

 

  • Planificació docent : Informació relacionada amb les planificacions d'anys posteriors (nombre d'alumnes de referència de l'assignatura, ...).

Descriptor:  https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_planifdocente.asmx?wsdl

EndPoint: https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_planifdocente.asmx

Namespace:  http://UASI/WSS_PLANIFDOCENTE.wsdl

 

  • Recursos humans : Informació relacionada amb els recursos humans de la universitat (PAS d'un departament, Becaris d'un departament, ...). 
    • wsbecdep : Retorna dades dels Becaris d'un departament.
    • wspasdep : Retorna dades del PAS d'un departament.

Descriptor:  https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_rrhh.asmx?wsdl

EndPoint: https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_rrhh.asmx

Namespace:  http://UASI/WSS_RRHH.wsdl

 

  • Generals : Resta de Serveis Web sense classificar (cerques en el X500, ...).

Descriptor:  https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_gral.asmx?wsdl

EndPoint: https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_gral.asmx

Namespace:  http://UASI/WSS_GRAL.wsdl