SOL·LICITUD DEL PROGRAMA ESTADÍSTIC SPSS Servei d'Informàtica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei d'Informàtica   Servei d'Informàtica
Servei d'Informàtica

SOL·LICITUD DEL PROGRAMA ESTADÍSTIC SPSS

SOL·LICITUD DEL PROGRAMA ESTADÍSTIC IBM SPSS
RECOLLIT EN L'ACORD AMB SPSS Inc.
PER A la UNIVERSITAT D'ALACANT

Aquesta sol·licitud no genera cap càrrec intern,
excepte el preu de l'elaboració del corresponent suporte DVD (6€)

IBM SPSS 25 PER A WINDOWS, MAC o LINUX

Mòduls que comprèn:

Acollint-se a l'acord signat per la Universitat d'Alacant per a poder utilitzar aquest programari per un nombre il·limitat d'usuaris d'aquesta Universitat,

Nom i cognom:

Centre:  

Versió:

NOTA: En un mateix DVD se subministren les diferents versions per a cada Sistema Operatiu (Windows, Mac i Linux)


 marcar segons es desitge SPSS 25.0
Sol·licita el programari estadístic SPSS 25.0 (o anterior) per a ser usat de conformitat amb els termes i condicions continguts en l'Acord d'Utilització d'aquest Programari, comprometent-se a no desvetlar el codi d'activació del producte.
(Avís: en el moment que la Universitat deixara de renovar l'Acord, o ho rescindira. Els usuaris estaran obligats a destruir immediatament totes les còpies que obren en la seua poder).


Alacant, ____ de _________________ de _____

Visplau
Director del Departament o
Cap del Servei o Titular del Projecte d'Investigació
El/la Sol·licitant,

 

 
Signat: ____________________ Signat: ____________________

Per a qualsevol tema administratiu referent a l'acord amb SPSS, contactar amb el compte de soporte@ua.es