Llicència Microsoft Select Servei d'Informàtica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei d'Informàtica   Servei d'Informàtica
Servei d'Informàtica

Llicència Microsoft Select

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE  LA UNIVERSITAT D'ALACANT I L'OFICINA DE COOPERACIÓ UNIVERSITÀRIA, S.A.

L'objectiu del conveni Select subscrit per la Universitat d'Alacant és regularitzar, des d'un punt de vista legal, la situació actual del programari en la Universitat a un cost raonable i, alhora, proporcionar-hi aplicacions de gran actualitat i qualitat.

L'interlocutor amb els fabricants de programari és l'Oficina de Cooperació Universitària (OCU), societat mercantil integrada per la majoria de les universitats de l'Estat espanyol, l'objectiu de la qual és servir de suport instrumental per a impulsar, rendibilitzar, coordinar i millorar qualsevol tipus d'aplicació informàtica relacionada amb la gestió universitària.  

 

Punts que cal tenir en compte:

El conveni és aplicable als ordinadors de la Universitat d'Alacant i no és extensible als ordinadors particulars del professorat ni de l'alumnat.

Concretament, l'oferta dels fabricants és la legalització del programari que es faça servir. I per això no subministraran paquets comercials, ni manuals, ni donaran suport telefònic, ni cap altre servei.

MICROSOFT proporciona, periòdicament, CD-ROM amb els seus productes per a poder generar les còpies dels diferents programes. 

Adquisició de les llicències:

La mecànica de funcionament de l'acord, pel que fa a la Universitat d'Alacant, és bàsicament aquesta: 

 1. Sol·licitud del responsable del centre de despeses, dirigida al director del Servei d'Informàtica, en la qual cal especificar: 
  1. Producte sol·licitat (heu d'indicar si és per a DOS, Windows, Windows-95, Machintosh, etc.) 
  2. Marca, model i número de sèrie de l'ordinador en què s'ha d'instal·lar.
  3. Nom de l'usuari. 
  4. Codi i nom del centre de despeses i nom i clau del projecte d'investigació, si escau.
 2. El Servei d'Informàtica prepararà els CD o DVD, i farà un càrrec intern que servirà com a comprovant de la llicència.
 3. L'usuari haurà de passar a recollir el programari i instal·lar-lo
 
Contacte:

Sol·licituds i tramitacions, dirigir-se a:

Jesús Melero 
Extensió telefònica
: ext. 3474 

Resolució de dubtes sobre el programari: 

Centre d'Atenció a l'Usuari: ext. 9393
e-mail:
soporte@ua.es  
 

Programari disponible:

Als preus indicats, cal afegir-hi el dels suports físics de les còpies. 

 

Sol·licitud Select: