Servidors de la UA

El Servei d'Informàtica licita nous servidors 

Els servidors del Servei d’Informàtica permeten que accedim a totes les aplicacions d’UACloud (i altres) i també ens permeten connectar-nos a Internet en el campus. Però, com tot en la vida, necessiten renovar-se. Per això hem licitat nous servidors que esperem poder instal·lar prompte. Podrem oferir millor connectivitat, tindrem millors recursos per a afrontar incidències i augmentarem els recursos per a les aplicacions d’UACloud. 

 

 Servidors de la UA

La faena de licitació s'ha allargat un any per les dificultats tècniques, jurídiques i administratives i per alguns canvis legislatius que han afectat el procés. S’hi han hagut d’implicar diferents àrees del Servei d’Informàtica (Sistemes, Administració i Direcció) i  diverses unitats de la UA (Contractació, Control Pressupostari i Servei Jurídic). 

Si teniu curiositat, la licitació de servidors són els lots 1, 2 i 4: 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=y7arqjngitOmq21uxhbaVQ%3D%3D