Servidors de la UA multimèdia

El Servei d'Informàtica licita nous servidors per als serveis multimèdia

Seguridad contraseñas

Uses Vértice? D’ací a poc podràs codificar els vídeos 3 vegades més ràpidament i es podran atendre també el triple de peticions simultànies de codificació amb els nous servidors que acaba de licitar el Servei d’Informàtica.

 

El procés de millora d’infraestructures és moltes voltes complex: ens ha costat un any preparar tota la documentació amb el treball coordinat de diferents àrees i subàrees del Servei d’Informàtica (Sistemes, Multimèdia, Administració i Direcció) i  de diverses unitats de la UA (Contractació, Control Pressupostari i Servei Jurídic). Terminis, canvis de legislació i canvis tecnològics han fet que el procés s’allargara més del que haguérem volgut.

Si tens curiositat, la licitació dels servidors per a multimèdia és el lot 3: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=y7arqjngitOmq21uxhbaVQ%3D%3D