Saltar apartados

Etiquetes

Les etiquetes s'utilitzen per a inserir petites seccions de text, imatges o elements multimèdia entre els diferents blocs de contingut del curs. Les etiquetes poden ajudar-nos a separar diferents tipus de continguts o activitats perquè l'estructura visual siga més clara i, al seu torn, se solen utilitzar per a donar breus explicacions de cada tipus de tasca a realitzar.

En seleccionar "Etiqueta" en el desplegable "Recursos" s'obrirà la pàgina corresponent perquè puguem especificar tots els paràmetres necessaris, alguns d'ells apareixeran en altres recursos o activitats disponibles en Moodle. En els següents blocs desplegables, podem veure una breu descripció de cada grup de propietats existent.

Menú per a crear etiquetes

Propietats generals

En els recursos del tipus etiqueta, bàsicament haurem d'introduir el contingut de la mateixa. ja que disposem d'un editor de text, podrem aplicar qualsevol format disponible i inserir qualsevol tipus d'element permès. D'aquesta manera, les etiquetes no tenen perquè ser només textuals.

Contingut de l'etiqueta

Com ja s'ha comentat, podem crear etiquetes amb diversos continguts, tal com es mostra en la següent imatge d'exemple:

Exemples d'etiquetes

Ajustos comuns del mòdul

Aquesta secció és comuna a molts tipus de recurs i activitats.

Visibilitat d'una etiqueta

  • Visible: permet mostrar o ocultar una etiqueta. Quan ocultem una etiqueta, els professors del curs ho visualitzem amb les lletres en grisa i, si està activat la manera d'edició, també veurem una icona d'un ull tancat. Des d'aquesta icona podrem modificar la visibilitat de l'etiqueta sense necessitat d'accedir a la finestra d'edició de la mateixa. Per a l'alumnat, per contra, és com si l'etiqueta no existira.

Etiqueta oculta vista per un professor

Restringir disponibilitat

Aquest bloc d'opcions permet restringir l'accés a un recurs en funció d'unes dates o de determinats paràmetres de completitud de tasques.

Per a més informació, veure secció "Activitats condicionals".

Moodle UA


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464