Saltar apartados

Les meues preferències de l'informe Qualificador

Des d'aquesta opció és possible variar, al nostre gust, la configuració de l'informe "Qualificador". D'aquesta manera, podrem, per exemple, ocultar les opcions que no utilitzem habitualment o mostrar determinades eines que ens ajudaran a agilitar el nostre treball.

Els canvi que apliquem ací, només tindran efecte en el nostre perfil i no en el d'altres professors de l'assignatura.

A continuació anem a realitzar una breu descripció de cadascuna de les opcions disponibles.


Mostrar/ocultar commutadors:

 • Mostrar càlculs: els càlculs de totals, tant de categories com del curs, es poden realitzar de manera personalitzada (com veurem en un altre apartat). Si activem aquesta opció, en la manera edició, apareixerà una icona en forma de calculadora que ens donarà accés a la pantalla d'edició del càlcul. Una vegada que utilitzem aquesta eina de càlcul personalitzat, la icona es mostrarà en color més fosc i, a més, apareixerà en la capçalera de la columna (estiga activada l'edició o no) perquè puguem identificar què totals s'han realitzat amb una fórmula personalitzada introduïda manualment.

  Icona per a mostrar càlculs personalitzats de totals

 • Mostrar icones 'mostrar/ocultar': si aquesta opció està activada, en activar l'edició en el qualificador, apareixeran icones en forma d'ull. En punxar en aquestes icones podrem modificar la visibilitat de determinades qualificacions. Aquesta opció està disponible tant a nivell individual com de categoria, de manera que si punxem en la icona corresponent a una categoria, es canviarà la visibilitat de tots els elements de qualificació que continga.

  Quan un element està ocult les seues dades es mostren en to gris i la icona de l'ull apareix tancat.

  Opció per a mostrar o ocultar determinades qualificacions

 • Mostrar mitjanes de columna: podem decidir si mostrar una fila, al final de la taula, que mostre la nota mitjana per a cada columna. Els càlculs es realitzen amb les notes (fins a aqueix moment) de tots els alumnes la qualificació dels quals no està buida (independentment del nombre d'alumnes que es mostren en cada pàgina).

  Mostrar mitjanes de les columnes del qualificador

 • Mostrar bloquejos: si aquesta opció està activada, en activar l'edició en el qualificador, apareixeran una sèrie d'icones en forma de cadenat. En bloquejar un element de qualificació, la seua nota no podrà ser modificada, ni manualment ni des de l'activitat corresponent. Els bloquejos estan disponibles tant a nivell individual com de categoria, de manera que si punxem en la icona corresponent a una categoria, es bloquejarà o desbloquejarà, tota la columna.

  Mostrar o ocultar bloquejos de qualificacions
 • Mostrar imatges de perfil d'usuari: podem configurar el qualificador perquè la imatge del perfil de l'usuari es mostre al costat del seu nom.
 • Mostrar icones d'activitat: podem indicar si es mostren les icones corresponents a cada tipus d'activitat o no.

  Mostrar les icones de cada tipus d'activitat
 • Mostrar rangs: permet mostrar una fila amb els valors mínims i màxims que es poden obtenir en cada activitat. Pot ser d'utilitat si utilitzem diferents tipus de rangs en diferents activitats.

  Podem mostrar la qualificació màxima i mínima possible per a cada activitat

 • Mostrar icona d'anàlisi de qualificacions: aquesta icona té forma de lupa i ens permetrà accedir a l'informe de resultats de l'activitat corresponent.

Files especials:

 • Tipus de visualització del rang: permet indicar el format en el qual s'expressa el rang de valors possibles de cada activitat (real, percentatge, lletra). Si triem "heretar" s'emprarà el mateix format que el de les qualificacions de la seua columna.

  Format en el qual s'expressa el rang de valors d'una activitat

 • Decimals en els rangs: permet especificar el nombre de decimals de la fila de rangs.

 • Manera de visualització en la mitjana de les columnes: permet indicar el format en el qual s'expressa la mitjana de valors de cada activitat (real, percentatge, lletra). Si triem "heretar" s'emprarà el mateix format que el de les qualificacions de la seua columna.

 • Nº de decimals en la mitjana de les columnes: permet especificar el nombre de decimals de la fila de mitjanes.

 • Qualificacions seleccionades per a mitjanes de columna: podem indicar si, a l'hora de calcular les mitjanes, s'utilitzen totes les qualificacions (fins i tot si estan buides) o només les dels alumnes que ja tenen nota.

  Quines qualificacions s'utilitzen en la mitjana
 • Mostrar nombre de qualificacions en les mitjanes: permet indicar quants valors s'han utilitzat per al càlcul de la mitjana. En la imatge, la mitjana està calculada a partir de les qualificacions de 2 alumnes.

  Mostrar el nombre de valors utilitzat per a la mitjana

General:

 • Qualificació ràpida: en activar la manera edició, si la qualificació ràpida està habilitada, les caselles de les notes seran editables. D'aquesta manera, podrem afegir o modificar diverses qualificacions de manera consecutiva i, punxar una sola vegada en el botó "Actualitzar" per a guardar els canvis. Si la qualificació ràpida està desactivada, per a modificar una nota haurem de punxar en la icona d'edició cada vegada.

  Exemple de qualificació ràpida activada o no

 • Mostrar retroalimentació ràpida: de la mateixa manera que amb la qualificació ràpida, aquesta opció habilita una caixa de text al costat de cada qualificació perquè puguem afegir comentaris que seran visibles per a l'alumne.

  Activar retroalimentació ràpida
 • Estudiants per pàgina: nombre d'alumnes que es mostren per pàgina.

 • Posició del resultat de càlcul: podem indicar si les columnes de totals es mostren al final o al principi.

 • Habilitar AJAX: l'ús d'Ajax en el llibre de qualificacions permet que, amb la manera edició desactivat, en punxar sobre una de les qualificacions s'active l'edició únicament per a aquesta qualificació. En punxar en una altra de les caselles, el valor modificat s'actualitzarà automàticament.

  Habilitar ajax
  Per a l'ús d'Ajax és necessari que el navegador tinga habilitat Javascript.

Moodle UA


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464