Saltar apartados

Elements de qualificació

Podem definir un element o ítem de qualificació com la unitat mínima de mesura mitjançant la qual es qualifica als alumnes d'un curs. Un element de qualificació inclou tant la nota en si com els diferents ajustos de les seues propietats. Els ajustos afecten a la visualització de les qualificacions en els informes i als càlculs que es realitzen amb les qualificacions.

Cada columna de l'informe Qualificador (exceptuant els totals) representa un element de qualificació que, en general, consisteix en una activitat proposada en el curs.

Els elements de qualificació poden classificar-se en:

 • Ítems basats en activitats
 • Ítems basats en resultats
 • Ítems de qualificació manuals

Elements basats en activitats

Els mòduls d'activitat de Moodle calificables, automàticament generen el seu element de qualificació corresponent en el llibre de qualificacions. Al seu torn, quan l'estudiant obté la qualificació de l'activitat, aquesta activitat comunica al llibre de qualificacions la nota obtinguda.

Posteriorment, en el llibre de qualificacions podrem editar l'element de qualificació generat, encara que és possible que determinades propietats siguen només editables en la pàgina d'edició de la pròpia activitat.

Podem accedir a la pantalla d'edició d'un element de qualificació des de diversos llocs:

 1. En l'informe Qualificador, punxant en la icona d'edició (Icona típica per a accedir a l'edició d'algun element) que apareix just sota el nom de l'activitat (no està associat a cap alumne). Si punxem en la icona d'edició d'un alumne en concret estarem modificant les propietats únicament per a aqueix alumne.

  Accés a l'edició de l'ítem de qualificació (1)
 2. Des de la pantalla del" Administrador de Qualificacions" en "Categories i ítems > Vista simple" o "Vista completa", també des de la icona d'edició corresponent (Icona típica per a accedir a l'edició d'algun element).

  Accés a l'edició de l'ítem de qualificació (2)

A continuació s'expliquen breument les propietats d'un element de qualificació (algunes són editables des d'aquesta pantalla i unes altres no). Determinades propietats només apareixen en punxar en el botó "Mostrar avançades".

 • Nom de l'ítem: apareix bloquejat ja que només es pot modificar des de la pàgina d'edició de la pròpia activitat.
 • Info ítem: ens permet introduir una anotació per a nosaltres mateixos, a manera d'aclariment o recordatori, que només podrem veure des d'aquesta pantalla.
 • Nombre ANEU: és un valor numèric que permet identificar l'activitat per a poder realitzar càlculs manuals. També apareixerà bloquejat, ja que només es pot afegir des de la pantalla de càlcul de les qualificacions o des de la d'edició de l'activitat i únicament és editable des d'aquesta última.
 • Tipus de qualificació: indica el mètode de qualificació utilitzat (valor, escales...). Només pot modificar-se en la pàgina d'edició de l'activitat.
 • Escala: indica l'escala de qualificació utilitzada si s'utilitza aquest mètode de qualificació. Només pot modificar-se en la pàgina d'edició de l'activitat.
 • Qualif. màxima: qualificació màxima que es pot aconseguir en l'activitat. Només pot modificar-se en la pàgina d'edició de l'activitat.
 • Qualif. mínima: qualificació mínima que es pot aconseguir en l'activitat. Només pot modificar-se en la pàgina d'edició de l'activitat.
 • Qualificació per a aprovar: podem determinar una nota mínima a partir de la qual es considerarà a l'estudiant apte en l'activitat. Si la qualificació obtinguda està per sota d'aquest valor, la nota es mostrarà en roig i si està per damunt o té el mateix valor es mostrarà en verd.
 • Multiplicador: totes les qualificacions de l'activitat es multiplicaran pel valor que especifiquem ací. Si el resultat de la multiplicació és superior al valor màxim permès de la pràctica, el valor final serà aqueix valor màxim. El multiplicador només funcionarà si les notes no estan bloquejades o no s'han modificat manualment des del llibre de qualificacions.
 • Compensar: el valor ací introduït se sumarà a totes les qualificacions de l'activitat (després d'aplicar el multiplicador). Si el resultat de la suma és superior al valor màxim permès de la pràctica, el valor final serà aqueix valor màxim. La compensació només funcionarà si les notes no estan bloquejades o no s'han modificat manualment des del llibre de qualificacions.
 • Manera de mostrar qualificació: és possible establir el format de la qualificació com a valor numèric real, percentatge, lletra de qualificació o combinacions de dues dels tipus anteriors.
 • Punts decimals globals: podem indicar quants decimals mostrar en les qualificacions d'aquesta activitat.
 • Ocultar: per a ocultar totes les qualificacions d'una activitat.
 • Ocultar fins a: permet ocultar la qualificació fins a una data determinada.
 • Bloquejar: per a bloquejar totes les qualificacions d'una activitat.
 • Bloquejar des de: permet bloquejar la qualificació (no es podrà modificar) a partir d'una data determinada.

Categoria pare

 • Categoria de qualificació: indica el nom de la categoria a la qual pertany l'element de qualificació. Per defecte la categoria en la qual s'inclouen tots els elements és la "categoria curse". No es pot editar des d'aquesta pantalla.

Elements de qualificació manuals

A través de la" Vista simple" o "Vista completa" del panell "Administrador de Qualificacions" en "Categories i ítems", és possible crear un ítem de qualificació de manera manual.

Com agregar un ítem de qualificació de manera manual

En aquest cas accedirem a la pantalla de creació de l'element de qualificació que conté quasi les mateixes propietats que hem comentat més amunt (a excepció del "Multiplicador" i "Compensar"). La diferència és que, ara totes les propietats es poden editar des d'aquesta pantalla.

Com es mostra en la següent imatge, aquest tipus d'elements tenen la seua pròpia icona identificativa i a més, ja que no estan associats directament a cap activitat, és possible introduir les seues qualificacions manualment des del Qualificador o mitjançant un càlcul personalitzat, calculat a partir d'una fórmula (Icona en forma de calculadora que dóna accés a la realització del càlcul total mitjançant fórmules).

Propietats dels elements de qualificació creats manualment

Moodle UA


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464