Saltar apartados

Ajustos de la qualificació del curs

Des d'aquesta opció podem modificar la manera en què els participants del curs veuen les qualificacions. És possible accedir a la pàgina de configuració, una vegada accedit al llibre de qualificacions, des del panell "Ajustes" en "Administració de qualificacions > Ajustes de la qualificació del curs" o bé, des del desplegable que apareix en la part superior de la pàgina en accedir al llibre de qualificacions, seleccionat "Configuració > Curse".

Menú per a accedir a l'ajust de qualificacions

Els ajustos que podem realitzar estan agrupats en blocs que ens permeten identificar a quina part del llibre de qualificacions afecten els canvis que realitzem.

 • Ajustos generals

  • Posició del resultat de càlcul. En l'informe d'usuari, podem mostrar els càlculs totals (de curs o de categoria) abans o després dels ítems de qualificació. Per defecte, les files de càlculs totals es mostren a continuació dels elements implicats en la qualificació.

   En la imatge es mostra el resultat de situar la posició del resultat de càlcul en primer lloc.

   Decidim si la columna de total es mostra abans o després dels ítems de qualificació

 • Ajustos d'ítems de qualificació

  • Manera de mostrar qualificació. Podem mostrar les notes amb valors reals, amb percentatges (relatius a la qualificació màxima que es pot obtenir en una activitat en concret), amb lletres o mitjançant combinacions de dues d'aqueixos tipus.

   El format de qualificació es mostra tant en l'informe "Qualificador" com en el de" Usuari".

   Permet triar en quin format es mostren les notes (real, percentatge o lletra)
   En la següent imatge es mostra un exemple en el qual s'ha triat la manera "Real (lletra)".

   Exemple de format de qualificació

  • Punts decimals globals. Podem indicar quants decimals mostrar en cada qualificació. El valor per defecte és 2 decimals.

Hem de tenir en compte que, independentment del nombre de decimals que especifiquem ací, per als càlculs de les qualificacions totals s'utilitza sempre una precisió de 5 decimals.

 • Informe general. Per defecte, els professors no tenen accés a aquest tipus d'informe. Els estudiants veuran la qualificació total de cadascun dels cursos de Moodle en els quals estiguen matriculats. En la següent imatge es pot veure un exemple d'aquest tipus d'informe.

  Informe general de qualificacions disponible per a estudiants

  • Mostrar rang. Permet mostrar la posició de l'estudiant en relació amb la resta de la classe.

  • ¿Ocultar totals si contenen ítems ocults? Podem decidir si ocultem la qualificació total del curs, quan hi haja algun element de qualificació ocult o, mostrar-la independentment de si existeixen ítems ocults. En aquest últim cas, es pot determinar si els càlculs globals inclouen la qualificació dels ítems ocults o no.
 • Usuari. Est és l'informe que l'estudiant visualitza per defecte en accedir al llibre de qualificacions.

  • Mostrar rang. Permet mostrar la posició de l'estudiant en relació amb la resta de la classe en l'informe d'usuari. En la columna, es pot veure la posició que ocupa l'alumne respecte al total d'alumnes matriculats en el curs.

   Mostra la posició que ocupa l'alumne en una activitat sobre la base d'un rànquing de les qualificacions

   No hem de confondre aquesta columna, amb la columna "Rang" situada a la dreta de la columna "Qualificació" que indica el rang de valors que un alumne pot obtenir en una activitat.

  • Mostrar percentatge. Permet mostrar o no la columna "Percentatge" en l'informe d'usuari. Aquesta columna és independent del format de qualificació seleccionat prèviament.

  • Mostrar qualificacions. Si deshabilitem aquesta opció, s'ocultarà la columna "Qualificació" de l'informe d'usuari.

  • Mostrar ponderacions. Permet visualitzar una columna denominada "Pes" que mostrarà les ponderacions aplicades a cada element d'avaluació (en format percentatge).

  • Mostrar mitjana. Permet mostrar una columna denominada "Mitjana" que conté la nota mitjana d'aqueixa activitat (calculada amb les notes obtingudes per cada alumne fins a aqueix moment).

  • Mostrar qualificacions amb lletres. Permet mostrar una columna addicional amb les qualificacions obtingudes en format de lletra.

  • Mostrar rangs. Permet mostrar o ocultar una columna denominada "Rang" que indica els valors entre els quals pot oscil·lar una qualificació per a cada activitat en concret.

  • Rang de punts decimals. Indica quants nombres decimals es mostren en la columna "Rang".

  • Mostrar ítems ocults. Mitjançant aquesta opció podem modificar la visibilitat dels elements de qualificació i de les pròpies qualificacions. Pot ser d'utilitat per a, per exemple, ocultar les qualificacions als alumnes fins que tinguem corregits els treballs de tots els alumnes.

   • Mostrar ocults: en aquest cas, si alguna activitat està oculta, es mostrarà el nom en gris i la nota de l'activitat no es mostrarà a l'alumne.

    Mostrar nom d'ítems ocults

   • Només s'oculta fins a: permet ocultar per complet un element de qualificació fins a una data fixada, a partir de la qual, tant l'activitat com la nota seran visibles.

    Des de la vista "Qualificador", amb la manera edició activat, podem indicar a partir de què data la qualificació serà visible per a l'alumne (d'una manera automàtica). En la imatge es mostren els passos a seguir.

    Ocultar l'ítem fins a una data determinada

   • No mostrar. Els elements de qualificació romandran ocults fins que manualment canviem la seua visibilitat.

  • ¿Ocultar totals si contenen ítems ocults?

   • Ocultar: els càlculs totals (del curs o de categories) no es mostraran si algun dels ítems de qualificació que computen per al seu càlcul està ocult.

   • Mostrar totals excloent ítems ocults: el resultat es calcularà sobre la base de les qualificacions dels ítems que no estan ocults. El valor de la columna total no és el valor real definitiu, ja que, en fer visible un ítem que estiguera ocult, s'actualitzarà el valor del total incloent la qualificació d'aquest ítem.

    Hem de tenir en compte que aquesta propietat s'aplica únicament a la visualització de les qualificacions en la vista "Usuari". El professor, des de la vista "Qualificador", sempre veurà els totals calculats a partir de tots els ítems de qualificació (ocults o no).

   • Mostrar totals incloent ítems ocults: el resultat es calcula sobre la base de totes les qualificacions, estiguen ocultes o no. El valor del total és el valor real, és a dir, no variarà en canviar la visibilitat dels ítems de qualificació.

En la següent imatge podem veure un exemple del càlcul de totals quan existeix algun ítem de qualificació ocult. (El mètode de càlcul de totals escollit és "Mitjana ponderada simple de qualificacions", que s'explica en un altre apartat).

Exemple de càlcul de totals amb ítems ocults

Moodle UA


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464