Saltar apartados

Activitats Condicionals

Introducció

A l'hora de disposar el material en un curs o acció formativa, el professorat, en multitud d'ocasions sol deixar-ho disponible en l'ordre que espera que l'alumne vaja revisant els diferents recursos i activitats que compondran el material del curs, però açò no garanteix que l'alumnat seguisca aqueix ordre en l'avanç del curs.

En ocasions el professorat agrupa el contingut en temes i restringeix el visionat dels Elements De Contingut (d'ara endavant, EDC) ocultant-los (o ben ocultant els temes que els contenen), per a anar deixant-los diponibles a l'alumnat a poc a poc, marcant el ritme d'aprenentatge d'aquests.

Açò pot ocasionar que un alumne motivat no avanç al ritme que li agradaria, veient-se obligat a esperar al fet que el professorat deixe diponible més material per a poder avançar en la consecució del curs.

Encara que amb algunes de les eines de les versions prèvies a Moodle 2 es podien incloure algunes condicions de visibilitat d'un EDC (sobretot amb l'opció %u201Cdepenent de%u201D de l'eina Lliçons), a partir de Moodle 2 es poden solucionar els supòsits anteriors amb %u201Cles activitats condicionals%u201D que s'inclouen per defecte.

El professorat, a partir de la versió 2 de Moodle, pot configurar o indicar que es complisquen certes condicions per a la visibilitat dels EDC. Així, s'ofereix molta més flexibilitat per a dur a terme una programació funcional completa de les accions formatives.

[Professorat] Restringir disponibilitat

En Moodle 2.X es pot restringir la disponibilitat a tots els EDC.

 • Les opcions per a restringir la responsabilitat de cada EDC estan associades al mateix i apareixen en afegir-ho o editar-ho.
 • Les opcions de configuració per a restringir la disponibilitat de les quals disposa cada EDC són:
  • Disponible a partir de.- Si s'habilita, podem indicar una data des de la qual aqueix EDC estarà disponible. En aquest cas, es pot habilitar o no la següent opció.
  • Accessible fins a.- Si s'habilita, podem indicar una data fins a la qual aqueix EDC estarà disponible. En aquest cas, es pot habilitar o no l'opció anterior.
  • Condició de qualificació.- Per mitjà d'aquesta opció el professorat pot seleccionar del desplegable qualsevol ítem de qualificació que estiga configurat l'en llibre de qualificacions del curs, i podrà especificar entre quins percentatges del total de la nota d'aqueix ítem vol que deixe disponible l'EDC que està configurant.
   • No és obligatori indicar el rang de notes. Es pot inidicar únicament la nota inferior o la superior (sempre en percentatge).
   • Es poden afegir més condicions de qualificació. Per a açò simplement cal punxar en el botó %u201CAgregar 2 condicions de qualificació al formulari%u201D. En aquest cas, l'alumnat haurà de complir totes les condicions de qualificació que es configuren.Restringir disponibilitat
  • Està disponible abans de l'activitat.- Aquesta opció fa referència a la forma en què l'alumado visualitzarà abans de complir amb les condicions configurades per al mateix. Es pot escollir entre dues opcions:
   • Ocultar completament l'activitat.- Triant aquesta opció, l'EDC roman completament invisible a l'alumnat fins que aquest complisca amb totes les condicions d'accessibilitat.
   • Mostrar activitat en grisa, amb informació de restricció.- Triant aquesta opció, l'alumne veu l'EDC però desactivat (amb el text en gris) i acompanyat d'una etiqueta en la qual s'indiquen les condicions a complir perquè s'active l'enllaç.Activitat en grisa

[Professorat] Restringir disponibilitat + Finalització de l'activitat

Si en un curs tenim activada l'opció de %u201CProgrés de l'estudiant%u201D, aquest es pot utilitzar per a augmentar les possibilitats de rección de disponibilitat dels EDC. Així, cada vegada que anem a configurar les restriccions de disponibilitat d'un EDC, a més de les opcions explicades anteriorment, disposarem de l'opció %u201CCondició de finalització de l'activitat%u201D.

 • En el desplegable podrem seleccionar qualsevol EDC que tinga configurada una condició de finalització.Condició de finalització
 • Sobre l'EDC seleccionat podrem posar alguna condició addicional a la visualització del recurs. Les opcions són les següents:
  • Ha de marcar-se com completada.- Seleccionant aquesta opció obligarem a un alumne/a a completar l'EDC seleccionat en la propietat anterior si vol accedir al contingut d'aquest.
   • EXEMPLE.- Podem configurar un recurs %u201Cpàgina%u201D a l'inici del curs explicant la metodologia del mateix, posant com a condició de finalització de l'activitat d'aquest que siga visualitzat per l'alumne/a. Podrem configurar la resta d'EDC del curs amb la condició de terner que haver superat l'anterior EDC per a poder ser visualitzats, d'aquesta forma ens assegurem que l'alumnat no realitzarà el curs si abans no s'ha llegit (o almenys visitat) la metodologia del curs.
  • No ha d'estar marcada com a completa.- A l'inici d'un curs l'alumne veurà l'EDC amb aquesta condició fins que complete la condició configurada en l'EDC que hem seleccionat en el desplegable anterior.
   • EXEMPLE.- Podríem configurar un recurs tipus %u201Cetiqueta%u201D en el qual expliquem a un alumne que és obligatori que es present en el Fòrum que disposem a continuació d'aqueixa etiqueta. Si configurem la condició de finalització de l'activitat del fòrum perquè es done quan l'alumne deixe un comentari, després del comentari en el fòrum, l'alumne/a no tornarà a veure l'etiqueta que li recorda que ha de presentar-se.
  • Ha d'estar completa amb qualificació d'aprovat.- Un alumne ha d'haver-hi otenido una qualificació en l'EDC d'aquesta condició superior a la nota de cort que tinga configurat l'ítem associat a aqueix EDC en el llibre de qualificacions.
   • EXEMPLE.- Aquest tipus de configuració pot utilitzar-se sobre el material d'un curs, obligant a un alumne/a a superar certa nota en un EDC per a poder prosseguir amb l'avanç del curs.
  • Ha d'estar completa amb qualificació de suspens.- Un alumne/a deu haver obtingut una qualificació en l'EDC d'aquesta condició inferior a la nota de cort que tinga configurat l'ítem associat a aqueix EDC en el llibre de qualificacions.
   • EXEMPLE.- Un exemple molt adequat per a aquesta selecció podria ser el disposar amb aquesta configuració als EDC amb el material de reforç d'una assignatura o curs, deixant aqueix material únicament als alumnes que puguen necessitar-ho.
 • Es poden afegir més condicions de finalització de l'activitat. Per a açò simplement cal punxar en el botó %u201CAgregar 2 condicions d'activitat al formulari%u201D. En aquest cas, l'alumnat haurà de complir totes les condicions de finalització que es configuren.

Aplicacions avançades

A més de la funcionalitat òbvia per a restringir la disponibilitat dels EDC, una de les aplicacions que el professorat pot fer amb aquesta funcionalitat és separar de forma automàtica a l'alumnat d'un curs atenent al coneixement de la matèria que aquests demostren. Per exemple, un professor/a pot preparar tres unitats de contingut del mateix tema però de nivell diferent i, per mitjà d'un qüestionari previ al contingut i després de la realització d'aquest per part d'un alumne/a, serà la nota que obtinguda la que decidisca quin de les tres unitats de contingut tindrà disponible.

S'ha de tenir especial cura en el tipus de configuració d'aquestes opcions, ja que es pot incórrer fàcilment en %u201Cabraçades mortals%u201D complexos de percebre i que impedisquen la correcta finalització d'un estudiant de tota la material d'un curs, per la qual cosa es recomana que prèviament a la configuració dels EDC en un curs, es realitze un diagrama de flux de control dels EDC.

Moodle UA


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464