Saltar apartados

Guia d'avaluació

La guia d'avaluació és un dels mètodes de qualificació avançada que inclou Moodle per a l'avaluació de tasques. Aquest mètode consisteix en la definició d'una sèrie de criteris que es tindran en compte a l'hora d'avaluar la tasca i la puntuació màxima per a cadascun d'ells.

Els estudiants podran visualitzar els criteris d'avaluació i les indicacions que especifiquem. D'aquesta manera, tindran una guia de com han de realitzar la tasca.

Creant la guia d'avaluació

En Moodle, de moment, només podem usar aquest mètode de qualificació en les activitats del tipus tasca.

En configurar una tasca, en l'apartat "Qualificació" podem indicar com a mètode de qualificació la guia d'avaluació.

Configuració de la manera de qualificació en la tasca

En aquest cas, en punxar a" Guardar canvis i mostrar" accedirem a una pantalla en la qual podrem triar si crear un formulari nou des de zero o utilitzar una plantilla prèviament creada. En aquest cas, ens quedarem amb la primera opció.

Crear nova guia d'avaluació des de zero

En el formulari, haurem d'indicar un nom i una descripció de la nova guia d'avaluació i, a continuació, crear la llista de criteris que anem a valorar. Per a cadascun dels criteris, introduirem una descripció per als estudiants, una altra per als encarregats d'avaluar la tasca i finalment, la puntuació màxima que poden obtenir en aqueix apartat.

És important saber que, si la suma de la nota de cada criteri és diferent del valor assignat com a qualificació màxima de la tasca, la qualificació s'ajustarà automàticament i proporcionalment a la qualificació màxima de la tasca.

Definició de criteris de la guia d'avaluació.

És possible afegir tants criteris com considerem oportú mitjançant el botó corresponent.

A més dels criteris, tenim l'opció de crear unes respostes predefinides que podrem usar en els camps de comentari.

Comentaris predefinits

Abans de guardar la guia, podem configurar un parell d'opcions relacionades amb la visibilitat dels criteris o puntuació dels mateixos per part dels estudiants.

Opcions de la guia d'avaluació

Finalment, podrem guardar la guia i deixar-la preparada per a l'avaluació o guardar-la com a esborrany per a continuar l'edició en un altre moment. En qualsevol cas, mentre que la guia d'avaluació es trobe en estat d'esborrany no podrem usar-la per a qualificar la tasca.

És possible editar la guia d'avaluació o modificar el seu estat d'esborrany accedint a la pàgina de qualificació avançada des del panell d'Administració , en el menú "Administració de tasques > Qualificació avançada".

Panell d'administració de la tasca

Avaluant les tasques

L'avaluació mitjançant una guia es realitza com la de qualsevol altra tasca, amb la particularitat que, en accedir a la pantalla de qualificació de cada alumne, podrem visualitzar els criteris establits.

Qualificant mitjançant la guia d'avaluació

En la imatge podem observar alguns detalls marcats amb un nombre en roig:

  1. La descripció introduïda en crear la guia d'avaluació.
  2. Per a cada criteri, disposem d'una casella per a inserir comentaris.
  3. Haurem d'especificar la puntuació, teclejant la nota en la casella corresponent. En tot moment sabrem la qualificació màxima definida per a cada criteri.
  4. Ací apareixeran els comentaris predefinits que hàgem creat prèviament. Per a usar-los, primer situarem el cursor en el quadre de comentaris que vulguem i, a continuació, punxarem sobre un dels comentaris predefinits.
  5. Podem ocultar o mostrar, les descripcions indicades per al professor i l'estudiant en cadascun dels criteris.

La qualificació obtinguda per l'estudiant, amb les dades de l'exemple mostrat en la imatge seria: 1,5 + 0 + 4 + 2 = 7,5. Tenint en compte que la qualificació màxima de la tasca és 100, el resultat que veuria l'alumne és 7,5 * 10 = 75.

Si ja hem qualificat alguna tasca i, posteriorment, modifiquem la guia d'avaluació o la puntuació de la tasca, la nota no es recalcula automàticament. Hauríem d'entrar de nou en la pàgina d'avaluació de cadascun dels alumnes i guardar els canvis. En aquest cas, la guia de qualificació, juntament amb les puntuacions, s'ocultaria als alumnes afectats fins que es recalcule la seua nota.

Reutilitzant les guies d'avaluació

Quan en una tasca escollim les guies d'avaluació com a mètode de qualificació, tenim l'opció de crear una nova des de zero o reutilitzar una existent. Per defecte, només l'administrador de Moodle pot convertir les guies d'avaluació en plantilles disponibles en tot el lloc per a tots els professors. Però, açò no implica que no puguem reutilitzar les guies creades prèviament per nosaltres.

En la pantalla de qualificació avançada, triarem "Creu un nou formulari de qualificació a partir d'una plantilla".

Crear una guia a partir d'una plantilla existent

En el cercador, primer hem de marcar la casella "Incloure els meus propis formularis" i a continuació, punxar en el botó "Cercar". Si no introduïm cap text de cerca, apareixeran totes les guies creades per nosaltres. Pel seu lloc, si volem fitar la cerca podem introduir el text necessari. Cercador de rúbriques

En el llistat, en la part esquerra, podem veure a quina tasca pertany cada guia d'avaluació, juntament amb el seu nom i descripció. També apareix un botó que ens permetrà seleccionar la guia que vulguem. En la part dreta es visualitza la guia d'avaluació completa, amb una descripció de la puntuació i les opcions utilitzades.

Cercant plantilles existents

Hem de tenir en compte que, encara que comencem la guia d'avaluació a partir d'una altra ja existent, podrem realitzar les modificacions que siguen oportunes sense que açò tinga cap efecte en la guia original.

Moodle UA


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464