Saltar apartados

Tallers

El Taller és una activitat que permet la recopilació, revisió i avaluació per parells del treball dels estudiants.

Els treballs poden enviar-se de 2 formes: o bé, adjuntant un arxiu o bé, escrivint la tasca directament en un editor de text en línia dins de Moodle.

L'avaluació dels enviaments es realitza seguint una guia de criteris múltiples definits pel professorat.

És possible configurar un exemple de tasca amb la seua correcció de referència, perquè els estudiants practiquen abans de realitzar la tasca real. Posteriorment, a cada estudiant se li assignaran una o més tasques per a avaluar-les. Per defecte, la revisió per parells és anònima .

Els estudiants obtindran dues qualificacions per a l'activitat de taller: una qualificació per enviar-ho i una altra per l'avaluació dels seus parells. Ambdues qualificacions es guarden en el llibre de qualificacions de manera individual.

A continuació podem veure els paràmetres disponibles per a la creació del Taller.

Propietats generals

Propietats generals d'un taller

 • Nom del taller : és el nom de l'enllaç mitjançant el qual els participants accedeixen a l'activitat.
 • Descripció : s'utilitza per a orientar als participants quant al funcionament de l'activitat.
 • Mostra la descripció en la pàgina del curs : permet mostrar el text introduït en el quadre de descripció en la pàgina principal de l'assignatura.

Ajustos de qualificació

En la secció ajustes de qualificació podem configurar els paràmetres relatius a la qualificació del taller.

Mòdul ajustes qualificació taller

 • Estratègia de qualificació : hem d'especificar el mètode que volem utlizar per a avaluar els enviaments dels alumnes. Disposem de 4 opcions:
  • Qualificació acumulativa - es donarà una qualificació i comentaris considerant els aspectes especificats en el taller pel professorat.
  • Comentaris - es realitzaran comentaris però no s'atorga una qualificació dels aspectes especificats pel professorat.
  • Nombre d'errors - s'utilitza una avaluació del tipus %u201Csi/no%u201D i es donen comentaris a les afirmacions especificades pel professorat.
  • Rúbrica - es dóna un nivell d'avaluació per cada criteri especificat pel professorat.

Una vegada que el taller es troba en fase d'enviament no és possible modificar l'estratègia de qualificació.

 • Qualificació per l'enviament : aquest ajust permet establir la qualificació màxima que un alumne pot obtenir per part del professorat del seu enviament. Escala entre 0 i 100. Si tenim categories creades en el llibre de qualificacions, apareixeran en el desplegable perquè puguem assignar-les directament.
 • Nota mínima per a aprovar de l'enviament : es pot especificar una nota mínima per a considerar aquesta part com aprovada. Aquesta nota solament s'utilitza en combinació amb el mòdul de progrés de l'estudiant.
 • Qualificació de l'avaluació : aquest ajust permet establir la qualificació màxima que un alumne pot rebre per avaluar el treball d'altres alumnes. També té una escala entre 0 i 100. Si tenim categories creades en el llibre de qualificacions, apareixeran en el desplegable perquè puguem assignar-les directament.
 • Nota mínima per a aprovar de l'avaluació : es pot especificar una nota mínima per a considerar aquesta part com aprovada. Aquesta nota solament s'utilitza en combinació amb el mòdul de progrés de l'estudiant.
 • Decimals en les qualificacions : en aquesta opció s'indica la quantitat de decimals que es permeten en la qualificació. Per defecte està a 0, amb el que les qualificacions solament poden ser nombres enters. El rang de decimals que es pot ajustar és de 0 a 5 utilitzant la llista desplegable.

Paràmetres dels enviaments

Mòdul paràmetres presentació taller

 • Instruccions per a l'enviament : és una descripció de com han de realitzar l'enviament.
 • Nombre màxim d'arxius adjunts per enviament : s'indica el nombre màxim d'arxius que es poden adjuntar. Si triem zero, el lliurament del treball es realitzarà en un editor de text online.
 • Tipus de fitxer permesos: permet especificar les extensions d'arxiu permeses per al lliurament, separades per coma. Per exemple, "pdf, odt, docx".
 • Grandària màxima de l'arxiu : s'indica la grandària màxima de cada arxiu adjunt.
 • Enviaments d'última hora : si s'habilita aquesta opció, es permetrà realitzar enviaments fora de termini, encara que ja s'haja finalitzat la fase d'enviament. Un lliurament fora de termini, no es pot modificar. És a dir, l'estudiant solament té una oportunitat d'enviament. A més, hem de tenir en compte que, en aquest cas, hauríem d'assignar manualment quines tasques ha de corregir aquest usuari.

Configuració de l'avaluació

Configuració de l'avaluació

 • Intrucciones per a l'avaluació : és molt útil per a ajudar als participants a tenir una millor comprensió sobre els punts importants d'una tasca abans d'avaluar els enviaments d'altres companys.
 • Usar acte-avaluació : en habilitar aquesta opció és possible que a un estudiant se li assigne el seu propi treball per a avaluar-ho. Quan un alumne avalua el seu propi treball permet al professorat observar si troba els punts forts i febles de la seua tasca i si és capaç de jutjar-los objectivament. En qualsevol cas, si utilitzem l'assignació automàtica de tasques per a avaluar, no podem assegurar que existisca obligatòriament autoavaluació. En grups d'alumnes grans serà menys probable que aparega i més probable en grups xicotets.

Comentari


Configuració de comentaris i retroalimentació
 • Manera de retroalimentació global : si s'habilita, apareixerà un quadre de text para al final de la pantalla d'avaluació per parells per a afegir un comentari general sobre el treball. Podem fer que aquest comentari siga obligatori o opcional.
 • Nombre màxim d'adjunts: per a permetre adjuntar arxius de retroalimentació global.
 • Tipus d'arxiu permès en la retroalimentació : per a indicar les extensions d'arxiu permeses.
 • Grandària màxima d'arxiu de retroalimentació : en cas de permetre arxius adjunts podem indicar la grandària màxima.
 • Conclusió : el text especificat ací es mostrarà una vegada acabat el taller. Per exemple, es poden donar indicacions per a visualitzar les qualificacions o revisions dels companys.

 

Enviaments d'exemple


Enviaments d'exemple
 • Usar exemples: en determinades situacions pot ser d'utilitat que els alumnes vegen un o més exemples del que han de lliurar.
 • Manera d'avaluació d'exemples: si decidim usar exemples, podem indicar si els estudiants poden avaluar-los voluntàriament o de manera obligatòria (abans o després del seu enviament). L'avaluació d'exemples no es té en compte per a la qualificació de la tasca.

Disponibilitat

Mòdul control d'accés taller

 • Obert per a enviaments des de : si s'habilita, es pot indicar la data en la qual el taller s'obri per a realitzar enviaments.
 • Data límit dels enviaments : si s'habilita, es pot indicar la data en la qual el taller es tanca per a realitzar enviaments.
 • Canviar a la següent fase després de la data límit per a enviaments: permet canviar de la fase d'enviament a la d'avaluació automàticament.

Perquè el canvi automàtic funcione correctament hem de deixar preparada l'assignació de tasques de manera automàtica.

 • Disponible per a avaluació des de: si s'habilita, es pot indicar la data en la qual comencen les avaluacions en el taller.
 • Data límit per a les avaluacions: si s'habilita, es pot indicar la data en la qual finalitzen les avaluacions en el taller.

Totes les dates que ací configurem apareixeran en el calendari de l'assignatura

Ajustos comuns del mòdul

Ajustos comuns del mòdul

 • Visible: permet mostrar o ocultar un taller. Quan ocultem un taller, els professors del curs ho visualitzem amb les lletres en grisa. Per a l'alumnat, per contra, és com si el taller no existira.
 • Nombre ID: s'utilitza per a identificar una activitat en el llibre de qualificacions.
 • Manera de grup: si s'indica que no hi ha grups, tots els alumnes participaran d'igual manera en l'activitat. Si triem "Grups visibles", els alumnes treballaran amb la resta de membres del grup i podran veure els treballs de la resta de grups. Si triem "Grups separats", els alumnes solament veuran l'activitat dels membres del seu grup.
 • Agrupament: en cas d'utilitzar grups, en aquesta opció s'indica l'agrupament.

Restringir disponibilitat

Aquest bloc d'opcions permet restringir l'accés a una activitat en funció d'unes dates o de determinats paràmetres de completitud de tasques.

Per a més informació, veure secció " Activitats condicionals ".

Per a saber més visita... " Usant tallers ".

 

 

Moodle UA


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464