Saltar apartados

Paquets SCORM

El mòdul paquet SCORM permet als professors pujar paquets SCORM o AICC per a incloure'ls en el curs. Un paquet SCORM és un bloc de material web empaquetat segons l'estàndard SCORM d'objectes d'aprenentatge.

Aquests paquets poden incloure pàgines web, gràfics, programes Javascript, presentacions Flaix i qualsevol altra cosa que funcione en un navegador web. El mòdul SCORM permet carregar fàcilment qualsevol paquet SCORM estàndard i convertir-ho en part del curs.

 

En seleccionar "Paquet SCORM" en el desplegable "Activitats" s'obrirà la pàgina corresponent perquè puguem especificar tots els paràmetres necessaris, alguns d'ells apareixeran en altres recursos o activitats disponibles en Moodle. En els següents blocs desplegables, podem veure una breu descripció de cada grup de propietats existent.

Menú per a inserir paquet SCORM

Propietats generals

Les propietats generals es mostren en la següent imatge:

Propietats generals d'un paquet SCORM

 • Nom: és el nom de l'enllaç mitjançant el qual els participants accedeixen a l'activitat de paquet SCORM.
 • Descripció: s'utilitza per a indicar als participants una descripció del paquet SCORM.
 • Paquet: el paquet és un arxiu particular amb extensió zip (o pif) que conté arxius vàlids de definició de curs SCORM o AICC.
  • Un paquet SCORM conté en l'arrel del zip un arxiu anomenat imsmanifest.xml el qual defineix l'estructura d'un curs SCORM,la localització dels recursos i moltes altres coses.
  • Un paquet AICC està definit per diversos arxius(de 4 a 7) amb extensions definides. Heus ací una descripció del que aquestes extensions volen dir:
   • CRS - Arxiu de descripció del curs (obligatori)
   • AU - Arxiu d'assignació d'unitat (obligatori)
   • DÓNES - Arxiu de descripció (obligatori)
   • CST - Arxiu d'estructura del curs (obligatori)
   • ORE - Arxiu de relació d'objectius (optatiu)
   • PRE - Arxiu de prerrequisitos (optatiu)
   • CMP - Arxiu de requisits de treball (optatiu)

Restringir la resposta a aquest període de temps

En la secció restringir la resposta a aquest període de temps es poden ajustar les dates per a respondre l'enquesta.

Mòdul restringir resposta paquet SCORM

 • Obrir: si s'habilita, es pot indicar la data en la qual els participants poden començar a respondre l'enquesta.
 • Fins a: si s'habilita, es pot indicar la data de tancament de l'enquesta. A partir d'ella els participants no poden respondre l'enquesta.

Altres ajustos

En la secció altres ajustos es poden realitzar ajustar relatius a la qualificació i als intents de l'enquesta.

Mòdul uns altres ajustes paquet SCORM

 • Mètode de qualificació: els resultats d'una activitat SCORM/AICC es poden qualificar de diverses formes:
  • Objectes d'aprenentatge - (Situació SCO) Aquesta manera mostra el nombre de SCOes aprovats/completats per a l'activitat. El valor més alt és el nombre total de SCO.
  • Qualificació més alta - Es mostará la puntuació més alta obtinguda pels usuaris en totes les activitats SCO aprovades.
  • Qualificació mitjana - Si es tria aquesta manera, Moodle calcularà la mitjana de totes les puntuacions.
  • Qualificacions sumades - Amb aquesta manera se sumaran totes les puntuacions.
 • Qualificació màxima: si s'escull un mètode de qualificació de tipus qualificació (més alta, mitjana o sumades) s'habilita aquest camp per a indicar la qualificació màxima del paquet SCORM
 • Nombre d'intents: es defineix el nombre d'intents permesos als participants. Solament funciona amb paquets SCORM1.2 i AICC, els paquets SCORM2004 tenen la seua pròpia definició de màxim d'intents
 • Mostrar estat d'intents: aquesta opció s'utilitza per a indiciar si les puntuacions i les qualificacions dels intents es mostren en la pàgina de resum SCORM.

Ajustos comuns del mòdul

En la secció ajustes comunes del mòdul es pot indicar si s'utilitzen grups o no per al paquet SCORM, si es mostra o s'oculta el mòdul, a més de tenir la possibilitat d'assignar un nombre identificatiu al paquet SCORM.

Ajustos comuns paquet SCORM

 • Visible: permet mostrar o ocultar un paquet SCORM. Quan ocultem un paquet SCORM, els professors del curs ho visualitzem amb les lletres en grisa i, si està activat la manera d'edició, també veurem una icona d'un ull tancat. Des d'aquesta icona podrem modificar la visibilitat del paquet SCORM sense necessitat d'accedir a la finestra d'edició del mateix. Per a l'alumnat, per contra, és com si el paquet SCORM no existira.
 • Nombre ID: s'utilitza per a identificar una activitat en el llibre de qualificacions.

Restringir disponibilitat

Aquest bloc d'opcions permet restringir l'accés a una activitat en funció d'unes dates o de determinats paràmetres de completitud de tasques.

Per a més informació, veure secció "Activitats condicionals".

 

Moodle UA


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464