Saltar apartados

Mòdul d'enquesta

El mòdul d'enquesta (Feedback Module) permet crear i dur a terme enquestes per a obtenir informació de retroalimentació en un curs de Moodle.

En seleccionar "Mòdul d'enquesta" en el selector d'activitats, s'obrirà la pàgina corresponent perquè puguem especificar tots els paràmetres necessaris, alguns d'ells apareixeran en altres recursos o activitats disponibles en Moodle. En els següents blocs desplegables, podem veure una breu descripció de cada grup de propietats existent.

 

Propietats generals

Les propietats generals es mostren en la següent imatge:

Propietats generals d'un mòdul d'enquesta

 • Nom: és el nom de l'enllaç mitjançant el qual els participants accedeixen a l'activitat de mòdul d'enquesta.
 • Descripció: s'utilitza per a indicar als participants una petita descripció del mòdul d'enquesta.
 • Mostra la descripció en la pàgina del curs: en marcar aquesta opció es mostrarà el text introduït en la descripció en la pàgina inicial del curs, sota el nom de l'activitat.

Disponibilitat

En la secció temps es poden ajustar les propietats per a definir la data per a l'obertura i/o tancament del mòdul de l'enquesta.

Mòdul temps mòdul enquesta

 • Permetre respostes des de: es pot utilitzar per a habilitar una data a partir de la qual, l'enquesta podrà respondre's.
 • Permetre respostes fins a: es pot utilitzar per a habilitar una data a partir de la qual, ja no es permetrà respondre a l'enquesta.

Ajustos de pregunta i enviament

En la secció opcions de l'enquesta permet realitzar diversos ajustos en el mòdul d'enquesta.

Mòdul opcions de l'enquesta

 • Registrar noms d'usuari: s'utilitza per a indicar si l'enquesta és anònima o es publicarà els noms dels usuaris que participen. Té 2 opcions:
  • Anònima
  • Els noms dels usuaris es mostraran i registraran amb les respostes
 • Permets múltiples enviaments: s'utilitza per a habilitar que els participants puguen enviar els seus comentaris un nombre il·limitat de vegades en enquestes anònimes.
 • Activar notificacions dels lliuraments: si està activat, els professors del curs rebran una notificació cada vegada que es reba una enquesta.
 • Autonumerar preguntes: s'utilitza per a activar o desactivar la numeració automàtica per a cada pregunta en l'enquesta.

Després de l'enviament

En aquesta secció podem ajustar què es mostra després de l'enviament.

Opcions de configuració: què passa després de l'enviament

 • Mostrar pàgina d'anàlisi després de l'enviament: podem estalecer si es mostra als estudiants la pàgina d'anàlisi de resultats, després de l'enviament de la mateixa.
 • Pàgina a mostrar després de l'enviament: ens permet especificar un contingut o missatge personalitzat, que els estudiants veuran després de l'enviament de l'enquesta. Per exemple, un missatge de "gràcies per participar".
 • Enllaç a la següent activitat: per defecte, si deixem en blanc aquest camp, en finalitzar l'intent el botó "Continuar" ens redirecciona a la pàgina principal del curs. No obstant açò, és possible especificar una url per a anar a qualsevol altra pàgina.

Ajustos comuns del mòdul

En la secció ajustes comunes del mòdul es pot indicar si s'utilitzen grups o no per al mòdul d'enquesta, si es mostra o s'oculta el mòdul, a més de tenir la possibilitat d'assignar un nombre identificatiu al mòdul d'enquesta.

Ajustos comuns del mòdul d'enquesta

 

 • Visible: permet mostrar o ocultar un mòdul d'enquesta. Quan ocultem un mòdul d'enquesta, els professors del curs ho visualitzem amb les lletres en grisa, no obstant açò per a l'alumnat és completament invisible. Des de la pantalla principal del curs es pot modificar la visibilitat de qualsevol recurs sense necessitat d'entrar en la pantalla d'edició del mateix.
 • Nombre ID: s'utilitza per a identificar una activitat en el llibre de qualificacions. ja que aquesta activitat no és avaluable, no té sentit utilitzar aquest paràmetre.
 • Manera de grup: aquesta opció serveix per a indicar si s'utilitzen grups o no per al mòdul d'enquesta.
 • Agrupament: en cas d'utilitzar grups, en aquesta opció es pot indicar un agrupament al que vaja dirigida l'enquesta.

Restringir disponibilitat

Aquest bloc d'opcions permet restringir l'accés a una activitat en funció d'unes dates o de determinats paràmetres de completitud de tasques.

Per a més informació, veure secció "Activitats condicionals".

 

Moodle UA


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464