Saltar apartados

Consultes

Les consultes s'utilitzen per a conèixer l'opinió dels estudiants sobre un tema en concret, però proporcionant diverses respostes possibles. També són múy útils per a sotmetre a votació determinades qüestions del curs, com per exemple, la data d'algun control o possibles temes de debat.

Vista d'una consulta

En seleccionar "Consulta" en el desplegable "Agregar activitat" s'obrirà la pàgina corresponent perquè puguem especificar tots els paràmetres necessaris, alguns d'ells apareixeran en altres recursos o activitats disponibles en Moodle. En els següents blocs desplegables, podem veure una breu descripció de cada grup de propietats existent.

Propietats generals

Les propietats generals es mostren en la següent imatge:

Propietats generals de Consultes
 • Títol de la consulta: és el nom que es mostrarà per a enllaçar a l'activitat.
 • Text introductori: és la pregunta en si, que apareixerà abans de les opcions de resposta.
 • Mostra la descripció en la pàgina del curs: podem decidir si mostrar o no el text introductori, juntament amb l'enllaç a l'activitat.

Opcions de resposta

Després de les propietats generals, hem d'especificar les possibles opcions de resposta, d'entre les quals l'estudiant ha d'escollir una. Per a açò emplenarem tants camps "Opció" com a respostes vulguem oferir.

Possibles opcions de resposta

 • Límit: si activem aquesta funcionalitat, podem indicar quants alumnes com a màxim poden escollir una opció determinada. Per exemple, si oferim als estudiants la possibilitat de triar la temàtica d'un treball i indiquem diverses possibilitats, però volem que tots els temes es cobrisquen, podem indicar quants alumnes poden treballar en un tema en concret. Si un tema ja ha arribat al màxim límit d'usuaris permès, l'estudiant haurà d'escollir entre les opcions restants, segons les seues preferències.

  Si habilitem aquesta opció, sota cada opció de resposta haurem d'indicar el límit d'usuaris que poden triar aquesta opció.
 • Mitjançant el botó "Agregar 3 camps al formulari" podem afegir més opcions de resposta.

Restringir el període de respostes

Mitjançant aquestes opcions podem limitar el període en el qual es pot respondre a la pregunta.

Restringir període de dates per a contestar la pregunta

Ajustos varis

Els ajustos disponibles són:

 • Mostrar manera: podem eligir si les opcions de resposta es mostraran en horitzontal (una al costat de l'altra) o en vertical (una sota una altra). És recomanable utilitzar l'ajust vertical quan existeixen més de 3 opcions de resposta.

  Alineació de les respostes
 • Publicar resultats: mitjançant aquesta opció podem mostrar els resultats o no als estudiants. Si decidim publicar els resultats, disposem de diverses alternatives possibles: l'estudiant els visualitzarà únicament després de la seua resposta (resultats fins a aqueix moment), o només quan es tanque la consulta (resultat final de la consulta) o, en qualsevol moment.

  Maneres de publicar els resultats
 • Privadesa dels resultats: si decidim publicar els resultats, mitjançant aquesta opció indicarem si es mostra a més el nom de l'usuari que ha triat cada opció o si les dades seran anònimes per als estudiants.

  Triar si els estudiants poden veure els resultats amb dades d'usuari o no.
 • Permetre l'actualització de la consulta: si habilitem aquesta opció, els estudiants podran canviar la seua resposta en qualsevol moment.
 • Mostrar columna de no respostes: si habilitem aquesta opció podrem veure en una columna els alumnes que encara no han respost a la consulta. Si no habilitem aquesta opció, en els resultats només veurem als estudiants que hagen respost.

Ajustos comuns del mòdul

Aquesta secció és comuna a molts tipus de recurs i activitats.

Ajustos comuns del mòdul

 • Manera de grup: permet separar l'activitat en grups visibles o separats.
 • Agrupament: si decidim activar la realització de l'activitat amb grups, al seu torn, podrem determinar a quin agrupament (si hem creat algun) va dirigida.
 • Visible: permet mostrar o ocultar l'activitat. Quan ocultem una activitat, els professors del curs la visualitzarem amb les lletres en grisa i, si està activat la manera d'edició, també veurem una icona d'un ull tancat. Des d'aquesta icona podrem modificar la visibilitat de l'activitat sense necessitat d'accedir a la finestra d'edició de la mateixa. Per a l'alumnat, per contra, és com si l'activitat no existira.
 • Nombre ANEU: s'utilitza per a identificar una activitat en el llibre de qualificacions. Si l'activitat no s'inclou en el llibre de qualificacions, com és el cas de les consultes, ho deixarem en blanc.

Restringir disponibilitat

Aquest bloc d'opcions permet restringir l'accés a un recurs en funció d'unes dates o de determinats paràmetres de completitud de tasques.

Per a més informació, veure secció "Activitats condicionals".

Per a saber més visita... "Usant consultes".

Moodle UA


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464