Saltar apartados

Enquestes docents

 

 

Aquest curs 2018/19 es realitza també de en línia la campanya d'enquestes docents.

L'enquesta és anònima, encara que l'accés s'ha de fer a través d'UACloud per garantir que només puguen respondre-la les persones matriculades en estudis oficials de grau o màster de la Universitat d'Alacant.

A través de l'autoinforme  el professor o la professora podrà expressar la seua opinió sobre el desenvolupament del curs en cadascuna de les seues assignatures.

Per a ser objecte d'enquesta s'ha d'haver impartit el 25% de la docència total d'una assignatura a un grup concret d'alumnes (per tant 15 hores lectives en una assignatura de 60, és a dir 0,6 crèdits ECTS sobre un total de 2,4). Si el o la docent té la docència repartida en diferents grups i en cap d'ells aconsegueix aquest percentatge, no serà objecte d'enquesta, encara que els crèdits totals que impartisca sí superen aquesta xifra.

Per tant, amb aquest sistema podrà ser objecte d'enquesta més professorat, atès que han d'aconseguir el 25% de docència sumats els grups de teoria i pràctica.

Si un professor o professora desitja ser enquestat d'una assignatura en concret, haurà de tenir assignada en Universitas XXI aquesta docència mínima en algun grup a data 30 de novembre de 2018.

 

 

¿Quins són les preguntes de l'enquesta?

 

L'enquesta que es realitzarà per UACloud està pensada per a obtenir informació d'aquells aspectes contemplats en el programa DOCENTIA d'ANECA: la preparació de l'ensenyament, la impartició de la docència i els resultats d'aquesta. S'ha partit de l'enquesta anterior (10 preguntes), reduint-la en tant que siga possible per a facilitar l'emplenament, atès que ara cada estudiant ha de respondre a una enquesta per docent, no per assignatura. El resultat final és una enquesta amb sis preguntes tancades (per a expressar l'opinió de 0 a 10), més una de tipus obert, de text lliure, que ja existia en enquestes anteriors i de la qual no es realitza explotació estadística.

 

Les preguntes de l'enquesta en línia en la campanya 2018/2019 són:

 

La meua valoració d'aquesta professora o professor sobre:


Els recursos proporcionats per a l'aprenentatge de l'assignatura (documents, bibliografia, presentacions, recursos didàctics, etc.)


L'atenció en els tutories (presencials o virtuals)


L'interès per a explicar la matèria i transmetre’n coneixements

En el cas de seguir l'ensenyament en un grup en línia:
La coherència dels continguts dels seues unitats didàctiques amb els objectius formatius


El clima de comunicació en l'aula

En el cas de seguir l'ensenyament en un grup en línia:
La seua interacció amb l'alumnat a través de la plataforma


El compliment dels horaris de classe

En el cas de seguir l'ensenyament en un grup en línia:
L'organització i l'estructura dels sessions en línia


La meua valoració general de la seua labor com a docent és...

 

 

 

 

¿Com s'emplena l'enquesta?

 

L'enquesta s'allotja en la nova aplicació ENQUESTES d'UACloud  (que estarà visible el dia 10 de desembre). És necessari entrar amb identificació per a garantir que els qui responen siguen efectivament estudiants amb matrícula oficial en l'assignatura, i també per a poder realitzar el sorteig dels incentius a la participació. No obstant això, les opinions de cada estudiant seran tractades de manera anònima, igual que es feia amb les enquestes presencials.

Després d'una pantalla de presentació, l'alumnat accedirà a una altra on veurà el llistat del professorat que, segons les bases de dades de la UA, li ha impartit el 25 % de la docència de cada assignatura. En ella haurà de confirmar si, efectivament, han sigut els seus docents (hi ha tres respostes possibles: SÍ; NO; NO, perquè he assistit a un altre grup). Només en cas afirmatiu aquest professorat serà enquestat per l'estudiant o estudianta en les pàgines següents.

A continuació s'ha de respondre a les sis preguntes de l'enquesta, amb una escala que va de 0 a 10, o bé amb la casella “sense opinió”.

Seguidament, es dóna la possibilitat d'expressar l'opinió sobre el o la docent, amb text lliure de fins a 1000 caràcters. Aquesta pregunta de resposta oberta sempre ha existit en les enquestes docents presencials, però sobre ella no es realitza tractament estadístic, per ser qualitativa.

L'enquesta disposa d'autogravat cada vegada que es passa a la pregunta següent. Una vegada emplenada, no s'envia. Roman oberta fins al final de la campanya (8 de gener de 2019, a les 15:00 hores), just abans del començament del període d'exàmens del primer quadrimestre. En aquest moment, quedaran tancades automàticament i totes les que estiguen emplenades serviran per a extraure l'opinió de l'alumnat sobre l'activitat docent.


UACloud


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464