Canviar clau d'accés

 

Canviar la contrasenya d'accés a UACloud, WebMail i altres serveis que depenen d'aquesta clau amb prou faenes exigeix un minut:

 

 1. Identificar-se en UA Cloud des de la pàgina principal de la UA (www.ua.es).

 2. Obrir Les meues opcions.

 3. Seleccionar l'opció Clau.

 4. Procedir al canvi, sense oblidar Guardar.

 

 

Web de la UA

 

 

Identificació per a accedir a UACloud

 

 

La meua configuració

 

 

La clau d'accés o contrasenya és la clau de la seua identitat dins de la Universitat.
Ha de ser acurat triant la seua nova clau d'accés.
La grandària mínima és de 8 caràcters.

Recomanació

 • Utilitze caràcters en majúscules i en minúscules
 • Utilitze dígits i altres caràcters (+, -, _, /, etc.)


Desaconsellat

 • Nom d'usuari
 • Noms i cognoms
 • Dates de naixement
 • Matrícules de cotxe
 • Paraules del diccionari

 

Gestió de la clau

 

 


No tots els usuaris tenen accés als mateixos serveis.
Els comptes @usr.ua.es permeten accedir a UACloud però no tenen associat un correu electrònic.
Segons les condicions d'ús, a alguns usuaris se'ls dóna de baixa la bústia de correu.