UACloud

Noves aplicacions i noves versions d'eines en UACloud

Servei de Convidats a la Wifi a través de la Gestió d'identitats

Es podrà tramitar la sol·licitud per a participar en Programa Xarxes-ICE

02/11/2020

 

En la nova targeta Docència dual d'UACloud podràs accedir a l'Aula Virtual

11/09/2020

Una aula virtual, en la resolució del 21 d'abril de la UA, fa referència a una sala de videoconferència per a poder impartir classe en el mateix horari en el qual s'impartia la classe presencial. També pot ser utilitzada per a atendre tutories o un altre tipus d'activitats per videoconferència síncrones.

21/04/2020

Aquesta utilitat permet l'enviament d'un document (pdf o xml, màxim 20 Mb) a una altra persona (pot ser un destinatari o varis) perquè el signe electrònicament.

25/03/2020

L'administració electrònica ha incorporat el tràmit que permetrà sol·licitar la participació en les convocatòries d'oposicions del Personal d'Administració i Serveis

20/01/2020

Ha sigut renovat el sistema de configuració del Breu currículum.

El professorat pot triar com es visualitza la seua informació de manera més intuïtiva i àgil.

Accés a la configuració: https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/configuracion/

26/09/2019

 

Sol·licituds és una eina de gestió que permet atendre i realitzar el seguiment de peticions de tota mena de la comunitat universitària (consultes, incidències, reclamacions, etc.).

02/09/2019

Diverses millores per a emplenar i presentar la sol·licitud en e-Administració dels concursos de places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral per al curs 2019-2020

31/05/2019
Integració d'AlumniUA en UACloud

S'ha integrat en UACloud l'accés al Portal de l'antic alumnat AlumniUA.

12/02/2019

S'ha habilitat en UACloud l'aplicació Docentia, que permetrà avaluar l'activitat docent del professorat de la UA.

Per a conèixer en profunditat les característiques del model d'avaluació recomanem visitar la pàgina del Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa, especialment l'apartat de preguntes més freqüents.

Per a qualsevol consulta sobre aquest model pot dirigir-se a docentia@ua.es

23/01/2019

Una nova utilitat en el portafirmes permet escollir si es vol rebre l'avís per correu per a cada tipus de tràmit.

En qualsevol cas, cada matí se seguirà rebent un resum dels documents pendents de signatura.

05/02/2019
Contestació directa de les tutories en l'aplicació mòbil

 

L'avís per correu permet al PDI contestar de manera directa aqueixa tutoria sense necessitat d'identificar-se. Aquesta possibilitat caduca en 48 hores.

08/11/2018

L'aplicació d'Actes incorpora noves funcionalitats::

1. Rectificació d'actes ordinàries (diligències)

2. Qualificació d'actes de mobilitat.

3. Qualificació d'actes complementàries.

02/07/2018
Novetats en UACloud: Expedient personal/ Formació/ Internacionalització

 

S'ha habilitat una nova opció anomenada Internacionalització, que permetrà al Personal d'Administració i Serveis consultar la informació relacionada amb els programes d'Internacionalització (Bath i IFA) i amb el programa de mobilitat ERASMUS en els quals haja participat.

Aquesta nova eina es troba disponible en UACloud/Expedient personal/Formació/Internacionalització.

14/06/2018

 

Nou sistema per a gestionar la tramitació de convenis institucionals a través de l'administració electrònica.

04/06/2018
Novetat en Actes: Per a editar les qualificacions oficials serà necessari utilitzar la targeta de coordenades.

S'implementa aquest requisit addicional seguint les recomanacions de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) que aconsellen implantar un doble factor d'autenticació en àrees sensibles.

25/04/2018

S'han implementat aquestes millores en Tutories:

El professorat pot afegir períodes en l'horari de tutories presencials

Es podrà incloure el codi SIUA de l'estada on es realitzaran les tutories presencials.

El professorat podrà incloure una observació quan confirme una tutoria presencial o una videotutoria.

 

12/02/2018