Saltar apartados

Guia docent

NOVETATS

 • La guia docent se simplifica a partir del curs acadèmic 2017-18. No és necessari emplenar ni la Metodologia ni el Cronograma.
 • La visibilitat de la Bibliografia i els Enllaços passa a dependre de la persona responsable de la guia.
 • Les guies es copiaran automàticament d'un curs al següent.
 • Si no desitja fer cap canvi, podrà ratificar directament la guia docent des de l'opció Gestionar >> Ratificar.
 • Si és necessari retocar la guia podrà fer-ho des de Gestionar >> Modificar. Aquestes guies hauran de validar-se pels òrgans competents.

Si una vegada tancada la guia docent, per alguna raó justificada fóra necessari realitzar nous canvis,
se sol·licitarà per l'òrgan responsable al Vicerectorat amb competències en Qualitat, mitjançant un formulari web (art. 7.5):
Sol·licitud d'obertura de guia docent (formulari que requereix identificació en UACloud).

En determinats casos la responsabilitat d'elaborar i aprovar les guies no correspon a departaments de la UA:
Pràctiques tutelades per col·legis professionals, estudis interuniversitaris, assignatures impartides en centres adscrits.
Ha de seguir-se l'establit en l'article 6 de la normativa.

Informació general

La guia docent és el document que estableix els termes en els quals es desenvoluparà una assignatura en la UA. El seu contingut és vinculant per a l'alumnat que la cursa i per al professorat que la imparteix (art. 1.1).

Àmbit d'aplicació:

 • Titulacions oficials de grau i màster: Capítol I, articles 2 a 8.
 • Títols propis (grau i màster propi, cursos d'especialista, cursos d'expert): Capítol II, articles 9 a 14.
 • Estudis de doctorat: Exclosos.

La persona responsable de l'assignatura ha d'emplenar la guia a través d'aquesta aplicació d'UACloud: Si no té accés, pose's en contacte amb la Secretaria del seu Departament.

La guia docent contindrà els següents apartats:

 • Contextualització.
 • Objectius.
 • Continguts.
 • Sistema d'avaluació.
 • Bibliografia.
 • Enllaços electrònics.

Per a ratificar una guia docent és essencial que es complisquen tots els requisits establits en la normativa. En cas contrari un missatge indicarà què defectes han de ser esmenats.

Mentre la guia no estiga aprovada pels òrgans responsables apareixerà com a provisional tant en la web com en els documents de convalidació. Si ha sigut tancada per la persona responsable i està pendent d'aprovació, es farà constar tal circumstància.

L'idioma de la guia docent es regula en els articles 4 i 11 de la normativa.

Cas 1. No és necessari realitzar canvis en la guia docent

 1. Gestionar >> Seleccionar assignatura.
 2. Veure continguts per a confirmar que no és necessari modificar-los.
 3. Ratificar.
 4. ¿Segur que desitja ratificar?
 5. OK >> Guia ratificada. Està a la disposició dels òrgans competents de Departament i Centre.

Ratificar

Segur que desitja ratificar

Ratificada

Cas 2. Cal modificar o actualitzar la guia docent

 1. Gestionar >> Seleccionar assignatura.
 2. Veure continguts, si és necessari.
 3. Modificar. Implica que la guia haurà de ser aprovada de nou pels òrgans competents.

Una vegada que es realitzen les modificacions oportunes, la guia ha de ser tancada per la persona responsable, per a la seua posterior aprovació pels òrgans competents (art. 7, Procediment d'elaboració i modificació de les guies docents).


Si una vegada activada l'opció de modificar, decideix que no és necessari i
prefereix evitar que la guia passe a aprovació pels òrgans competents... prema el botó Restaurar.

Restaurar

Modificar

Bibliografia i Enllaços (arts. 8 i 14)

La persona responsable de l'assignatura decidirà les referències bibliogràfiques que s'incorporen a la guia docent com a recomanacions per a l'alumnat, així com els enllaços electrònics, d'entre els proposats pel professorat de l'assignatura.

La persona responsable també decideix l'ordre en el qual es veuen aquests recursos (pot arrossegar els registres per a facilitar el procés d'ordenació).

Per a proposar tots dos tipus de recursos el professorat ha d'utilitzar les eines disponibles en CV Altres Serveis >> Recursos d'aprenentatge.

UACloud


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464