Gestió d'identitats

 

 

Gestió d'identitats

 


Convidats: Nou servei per al PAS i el PDI
Tots els membres del professorat i el PAS poden generar fins a 10 usuaris temporals per a l'accés a la wifi
Cadascuna dels comptes podrà tenir una vigència de fins a 10 dies

 

Si la persona convidada disposa d'Eduroam gràcies a la seua universitat d'origen,
no és necessari generar-li un usuari UA.
Amb l'usuari Eduroam pot connectar-se directament a la nostra wifi.

 


Complint els requisits de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS)
l'activitat relativa a la gestió d'identitats queda registrada
amb el suficient nivell de detall per a garantir la trazabilidad exigida.

 

 

 

 

Tots els membres del professorat i del PAS poden generar usuaris temporals de wifi per a l'ús de convidats.

 • Es permet un màxim de 10 comptes temporals actius.
 • Els comptes s'activen per a un període màxim de fins a 10 dies.

 

En aquesta pantalla veiem un resum dels comptes generats i la data fins a la qual romandran actives.

 

Crear

 

Encara que pantalla de creació d'usuaris temporals només exigeix tres dades (nom, clau i període), és molt recomanable emplenar les dades opcionals (NIF o similar i correu electrònic del convidat).

 

Dades

 

L'usuari temporal respon al format convidat@LOCAL

Per a la configuració de la wifi es facilita accés a la pàgina amb instruccions, encara que cal recordar que es pot rebre assistència del personal situat en les sales de lliure accés (Biblioteca, Aulari I i Politècnica).

 

Alta

 

 

Avís

En configurar  l'accés a la WIFI, s'ha de recordar que el sufix @LOCAL és en majúscules.  

  

 

 

 

Opcions específiques per a personal d'administració i serveis

 

 

 

 

¿Com es dóna d'alta a un nou estudiant?

 1. Introduir el seu nombre d'identificació .
 2. Introduir el seu correu personal (imprescindible per al sistema automatitzat de renovació de contrasenyes ).
 3. Activar alta .

Se li assignarà un correu institucional (domini @alu.ua.es ) a l'estudiant.

 

Alta d'alumnat

 

 

¿Com es dóna d'alta a un nou estudiant i se li assigna una cita de matrícula?

 1. Es dóna d'alta l'expedient en Universitas XXI.
 2. S'introdueixen les dates de la cita prèvia en CV Altres Serveis >> Alumnat >> Alumnes >> Cercar >> DATA MATRÍCULA
 3. Utilitzar el botó d'accés directe a "Alta d'Alumnat".
 4. Introduir el seu nombre d'identificació.
 5. Introduir el seu correu personal (imprescindible per al sistema automatitzat de renovació de contrasenyes ).
 6. Activar alta.

 


Per als alumnes que arriben des de la preinscripció de Grau i de PREINSUA,
no serà necessari utilitzar aquest procediment, ja que està automatitzat.

 

¿Com inserisc el correu personal d'un estudiant?

 

 1. Contrastar la identitat de l'estudiant.
 2. Cercar a l'estudiant (diferents criteris: identificació, correu UA, nom o cognoms).
 3. Editar .
 4. Introduir el seu correu personal.
 5. Confirmar .

 

 

L'accés a UA Cloud - Campus Virtual és immediat, però ha de tenir-se en compte que la bústia de correu no s'activarà fins a 24 hores després.