Administració electrònica

 


Portafirmes: Revisió prèvia a signatura. Manual per a l'usuari
versió 10/3/2021

Permet configurar la revisió prèvia a la signatura de documents electrònics.
Permet configurar un o diversos revisors per al mateix tràmit.
El revisor rebrà un missatge amb un resum del nombre de documents pendents de revisar.


 


Signatura de documents. Manual per a l'usuari.
versió 10/5/2020, PDF.


El Servei d'Informàtica ha preparat una eina per a facilitar la signatura de documents electrònics.

Aquesta utilitat permet l'enviament d'un document (pdf o xml, màxim 20 Mb) a una altra persona (pot ser un destinatari o més) perquè el signe electrònicament.

El document es deposita en el seu portafirmes i el signant rebrà un avís que té un document pendent de signatura.

_________________________________

Novetats 10/5/2020:
1. Es pot descarregar una còpia autèntica del document quan porta signatura amb certificats.
2. Es poden afegir signants externs a la UA al circuit de signatures. 

 

 

 

La UA està duent a terme des d'abril de 2011 un ambiciós projecte d'implantació de l'Administració Electrònica.

Dins d'aquest projecte, la primera actuació va consistir en la creació i posada en marxa de la Seu Electrònica : https://seuelectronica.ua.es

 

 

Opcions de e-Administració

 

L'usuari accedeix als tràmits disponibles, organitzats per categories.

  • Si el tràmit requereix utilitzar certificat electrònic mostrarà la icona Cadenat
  • Si el tràmit requereix el pagament de taxes acadèmiques mostrarà la icona Euro

 

 

Tràmits

 

L'usuari accedeix ací a tots els seus expedients, amb indicació de:

  • Data
  • Num. d'expedient
  • Descripció
  • Estat
  • Accés al detall de l'expedient (fletxa).

La informació pot ordenar-se per cadascun d'aquests ítems.

 

Els meus expedients

 

 

En el detall de l'expedient apareixeran tots els documents que incloga, i una vegada que estiga finalitzat es podrà descarregar el document oficial.

Detall de l'expedient

 

 

Qualsevol persona física o jurídica pot comprovar la validesa i autenticitat d'un document electrònic produït per la Universitat d'Alacant a través de la pàgina de la Seu Electrònica.

Pot accedir a un vídeo-tutorial que explica aquest procés de validació per al personal aliè a la UA.

Si l'usuari ho desitja pot comprovar el codi d'acarament.

 

 

Validació

 


¿Has tingut problemes per a lliurar el teu certificat electrònic?

 

Altres recursos informatius: