Saltar apartados

Asignaturas

Currículum >> Docència >> Assignatures

L'objectiu d'aquesta utilitat és que la informació docent del currículum es puga modificar i completar de cara al model de Currículum vitae Normalitzat ( CVN ).

El model CVN genera un document en format pdf que no es pot retocar o corregir (a diferència dels models de la CICYT i la Conselleria d'Educació).

Per a ajustar-nos a les dades de docència que incorpora el CVN s'ha creat aquesta opció que permet, a més, esmenar els següents inconvenients:

  • No es disposa en les nostres bases de dades d'informació sobre la docència impartida fora de la UA.
  • Quan una assignatura és comuna a diverses titulacions no és possible indicar amb exactitud en quin o quins d'aquestes titulacions s'ha impartit la docència.
  • Impossibilitat d'assenyalar l'idioma en què s'ha impartit l'assignatura.
  • Només es disposa d'informació contrastada en les nostres bases de dades de docència impartida a partir de certs cursos acadèmics.
  • No és possible emplenar una altra informació requerida en el CVN (Comunitat Autònoma, Tipus d'entitat, Ciutat, Regió...).

Per açò, perquè la docència aparega en CVN el professorat haurà d'importar la docència impartida en cada curs acadèmic. En cas d'estar en alguna de les situacions anteriors es poden esmenar les manques en la informació des de l'opció d'editar.

Importar

Per a completar el CVN la informació disponible sobre docència ha d'importar-se a Campus Virtual. En el primer accés a aquesta eina el currículum de docència està completament buit. És a dir, en principi NO hauran assignatures que mostrar fins que l'investigador les importe.

Inicialment és recomanable optar per importar les dades de tots els cursos acadèmics.

Una vegada que punxem en "Tots" s'obté un llistat d'assignatures, en el qual cada assignatura arreplega l'últim curs acadèmic en el qual va ser impartida i el numere de vegades que ha sigut impartida. Aquests són les dues dades principals controlats pel sistema.

Després de prémer el botó "Importar" la informació seleccionada es bolcarà en el currículum.

En qualsevol cas, en realitzar noves importacions es respectaran les modificacions introduïdes pel professorat.

El sistema avisarà a l'usuari si detecta que s'ha modificat l'últim curs o el nombre de vegades que s'ha impartit l'assignatura (normalment açò ocorrerà en transcórrer un nou curs acadèmic).

La informació que apareix enquadrada en roig s'importarà al registre de CVN, actualitzant així les dades d'aqueixa assignatura.

Afegir

En aquesta opció es poden incorporar les dades d'aquelles assignatures o cursos de les quals no es té cap informació en les bases de dades corporatives. Aquesta fitxa s'ha ampliat amb totes les dades requerides per CVN .

Una vegada emplenada, per a gravar la informació, ha de prémer el botó "Afegir" .

Editar

Des d'aquesta opció s'accedeix a la fitxa de qualsevol assignatura importada o afegida per a corregir qualsevol dada.

Cada registre pot presentar tres estats diferents: importat, modificat o afegit, en funció de l'últim ús que s'haja fet del mateix.

Les dades modificades per l'usuari no són esborrats en realitzar una nova importació. Si en importar dades d'un curs existeixen dades modificades el sistema adverteix a l'usuari.

Campus Virtual - Currículum del professorat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464