Convocatòries 2006: xarxes de programari lliure Servei d'Informàtica Innovació Tecnològica i Educativa

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei d'Informàtica<br />Innovació Tecnològica i Educativa   Servei d'Informàtica
Innovació Tecnològica i Educativa
Servei d'Informàtica Innovació Tecnològica i Educativa

Convocatòries 2006: xarxes de programari lliure

Convocatòria d'ajudes per a la creació de Xarxes Tecnològiques d'Introducció de Programari Lliure en Assignatures

Prorrogat el termini fins al 24 de març

1. OBJECTE I DOTACIÓ

2. SOL·LICITANTS

3. TERMINIS

4. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD

5. VALORACIÓ DE LES XARXES I CONCESSIÓ D'AJUDES

6. SEGUIMENT I SUPORT TÈCNIC

7. OBLIGACIONS

Model de sol·licitud: format rtf (66 KB)

1. OBJECTE I DOTACIÓ

Amb la finalitat de fomentar la utilització del programari lliure en la Universitat d'Alacant, el Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa convoca ajudes per a aquells grups de professors que investiguen sobre els impactes i possibilitats de l'aplicació del mateix en una assignatura concreta.

Tindran especial consideració aquells grups de professors d'una mateixa assignatura o d'una mateixa àrea de coneixement.

No seran tingudes en comptes aquelles xarxes que la seua temàtica i finalitat siga similar a la convocatòria de xarxes de recerca finançades per l'HISSE o a la convocatòria de xarxes tecnològiques d'innovació educativa.

La dotació global d'aquesta modalitat, dins de la convocatòria d'ajudes de 2006, ascendeix a 50.000 %u20AC.

L'assignació per xarxa no superarà els 900 %u20AC.

Inici

2. SOL·LICITANTS

Una xarxa tecnològica d'introducció de programari lliure podrà estar formada per grups de professores/és de la Universitat d'Alacant, en la qual una/o d'elles/us, assumirà el paper de coordinador/a.

El nombre mínim de professores/és per a compondre una xarxa serà de 4 i el màxim de 10.

Un professor/a pot pertànyer a diverses xarxes temàtiques de recerca en programari lliure però, en aqueix cas, únicament l'ajuda econòmica serà considerada per la participació en una d'elles.

Inici

3. TERMINIS

Presentació de les sol·licituds: fins al 3 de març de 2006. Prorrogat fins al 24 de març.

Resolució i comunicació de les ajudes: 17 de març de 2006. 7 d'abril de 2006.

Disponibilitat de l'ajuda: ingrés del 50% de l'ajuda al juny de 2006.

Informe final i conclusions: 24 de novembre de 2006 (la presentació de l'informe final suposarà la dotació del 50% restant de l'ajuda concedida).

Inici

4. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD

Les sol·licituds que es presenten hauran de prendre com a model el que apareix disponible en la pàgina web (format rtf) de la Unitat d'Innovació Educativa, dins del termini establit en aquesta convocatòria.

L'imprès de sol·licitud ( format rtf) es presentarà en el Registre General dirigit al Vicerector de Tecnologia i Innovació Educativa, i a més es remetrà còpia per correu electrònic a l'adreça innovacio.educativa@ua.es

Inici

5. VALORACIÓ DE LES XARXES I CONCESSIÓ D'AJUDES

Les propostes seran seleccionats per un Comitè de Valoració constituït per:

Inici

6. SEGUIMENT I SUPORT TÈCNIC

El seguiment de les xarxes, el suport tècnic i l'assessorament metodològic seran canalitzats a través del Punt DIT (Docència i Innovació Tecnològica).

Inici

7. OBLIGACIONS

Els beneficiaris d'aquestes ajudes es comprometen a:

Inici