Convocatòria 2006: xarxes ITE Servei d'Informàtica Innovació Tecnològica i Educativa

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei d'Informàtica<br />Innovació Tecnològica i Educativa   Servei d'Informàtica
Innovació Tecnològica i Educativa
Servei d'Informàtica Innovació Tecnològica i Educativa

Convocatòria 2006: xarxes ITE

Convocatòria d'ajudes per a la creació de Xarxes Tecnològiques d'Innovació Educativa

Prorrogat el termini fins al 24 de març

1. OBJECTE I DOTACIÓ

2. SOL·LICITANTS

3. TERMINIS

4. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD

5. VALORACIÓ DE LES XARXES I CONCESSIÓ D'AJUDES

6. SEGUIMENT I SUPORT TÈCNIC

7. OBLIGACIONS

Model de sol·licitud: format rtf (66 KB)

1. OBJECTE I DOTACIÓ

Amb la finalitat de millorar la qualitat del procés d'ensenyament-aprenentatge amb la utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) , el Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa convoca ajudes per a l'establiment de xarxes tecnològiques formades pel professorat de la Universitat d'Alacant que el seu objectiu siga algun dels següents:

Tindran especial consideració aquelles xarxes compostes per grups multidisciplinaris, ja que un dels objectius de la composició de les xarxes temàtiques és l'intercanvi d'experiències.

No seran tingudes en comptes aquelles xarxes que la seua temàtica i finalitat siga similar a la convocatòria de xarxes de recerca finançades per l'HISSE o a la convocatòria de xarxes tecnològiques d'introducció de programari lliure en assignatures.

La dotació global d'aquesta modalitat, dins de la convocatòria d'Innovació Tecnològic-Educativa de 2005-06, ascendeix a 50.000 euros .

L'assignació per xarxa no superarà els 900 %u20AC.

Inici

2. SOL·LICITANTS

Una xarxa tecnològica d'Innovació Educativa podrà estar formada per grups de professores/és de la Universitat d'Alacant, en la qual una/o d'elles/us, assumirà el paper de coordinador/a.

El nombre mínim de professores/és per a compondre una xarxa serà de 4 i el màxim de 10.

Un professor/a pot pertànyer a diverses xarxes tecnològiques d'Innovació Educativa però, en aqueix cas, únicament l'ajuda econòmica serà considerada per la participació en una d'elles.

Inici

3. TERMINIS

Presentació de les sol·licituds : fins al 3 de març de 2006. Prorrogat fins al 24 de març.

Resolució i comunicació de les ajudes: 17 de març de 2006. 7 d'abril de 2006.

Disponibilitat de l'ajuda: ingrés del 50% de l'ajuda al juny de 2006.

Informe final i conclusions: 24 de novembre de 2006 (la presentació de l'informe final i dels materials elaborats, suposarà la dotació del 50% restant de l'ajuda concedida).

Inici

4. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD

Les sol·licituds que es presenten hauran de prendre com a model el que apareix disponible en la pàgina web (format rtf) de la Unitat d'Innovació Educativa, dins del termini establit en aquesta convocatòria.

L'imprès de sol·licitud (format rtf) es presentarà en el Registre General dirigit al Vicerector de Tecnologia i Innovació Educativa, i a més es remetrà còpia per correu electrònic a l'adreça innovacio.educativa@ua.es

Inici

5. VALORACIÓ DE LES XARXES I CONCESSIÓ D'AJUDES

Les propostes seran seleccionats per un Comitè de Valoració constituït per:

Inici

6. SEGUIMENT I SUPORT TÈCNIC

El seguiment de les xarxes, el suport tècnic i l'assessorament metodològic seran canalitzats a través del Punt DIT (Docència i Innovació Tecnològica) .

Inici

7. OBLIGACIONS

Els beneficiaris d'aquestes ajudes es comprometen a:

Inici