Netscape 4.x Servei d'Informàtica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei d'Informàtica   Servei d'Informàtica
Servei d'Informàtica

Netscape 4.x

ÚS DE FILTRES EN NETSCAPE 4.x
 

Per a establir filtres en Netscape versió 4.x hem d'anar a l'opció Filtres de missatges en el menú Edició.

Net1

Després d'això ens apareix una finestra on podrem crear els filtres. Per a crear un nou filtre hem de prémer en Nou.

Net2

El següent quadre que apareix és el d'establir les regles per a aquest nou filtre que volem definir. El primer és donar-li un nom, per exemple, *spam. Seguidament hem de descriure les coincidències que determinaran els missatges a filtrar. L'usual serà fer coincidir l'assumpte amb algun element específic. Per exemple paraules com "money" o "power" solen aparèixer en el contingut de l'assumpte d'alguns correus escombraries. Per a poder incloure més d'una regla hem de prémer el botó de Més .

Net3

De la mateixa forma que indiquem el contingut de l'assumpte, també podem indicar, per exemple, el començament de l'assumpte, o si coincideix exactament amb determinada expressió.

També podem filtrar als remitents, o segons el cos, la data, l'estat, etc. del missatge.

Net4

El següent pas és decidir què fer amb el missatge que hem considerat com "spam". Fonamentalment podem eliminar-lo o moure'l a altra carpeta destinada a tals missatges.

Net5

Si no tenim cap a aquest efecte, podem usar l'opció de nova carpeta per a crear-la. D'aquesta forma quedaria configurat per complet el filtre amb totes les seues regles i les accions a realitzar. Podem a més donar-li una descripció al filtre més indicativa que el seu nom.

Net6

Premem Acceptar i tornem a la pantalla inicial. Ara veem que el filtre ja ha quedat definit. Des d'aquesta finestra podem modificar-lo, suprimir-lo i crear altres nous. En el cas que tinguem varis, podem usar les fletxes per a canviar la prioritat dels filtres. Hem de tenir en compte que un mateix missatge pot activar diversos filtres. Per a un ús avançat podem a més crear un registre d'ús que podrem veure posteriorment.

Net7

Ja només resta prémer a Acceptar i provar-lo per a veure si hem definit correctament les regles. Per a això és convenient enviar-nos un missatge de correu a nosaltres mateixos, incloent en l'assumpte alguna de les paraules que hem definit en les regles del filtre.