Curs de publicació web Mozilla Servei d'Informàtica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei d'Informàtica   Servei d'Informàtica
Servei d'Informàtica

Curs de publicació web Mozilla


Índex

1.
Introducció a Internet
1.1. Pàgines web
1.2. Llocs web

2.
Primers passos amb Mozilla

3.
Composer: Introducció
3.1. Barra d'estat
3.2. Barra d'eines de manera edició
3.3. Barra d'eines
3.4. Agrane format de text

4.
Composer: Format de paràgrafs, títols i llistes
4.1. Abans de començar
4.2. Títol i propietats de pàgina
4.3. Format de Text
4.4. Format de paràgraf
4.5. Llistes i sagnat de paràgrafs
4.6. Inserir taula de continguts
4.7. Eliminar o deshabilitar estils de text

5.
Composer: Publicar les seues pàgines en la web
5.1. Configurar Composer per a publicar en la Web
5.2. Publicar un document
5.3. Possibles errors de publicació

6.
Composer: Enllaços
6.1. Enllaços fóra del web de la UA
6.2. Enllaços fora del nostre lloc però dins del web de la UA
6.3. Enllaços dins del lloc del que som administradors
6.4. Enllaços amb ancora
6.5. Enllaços al correu electrònic

7.
Composer: Imatges
7.1. Ubicació
7.2. Dimensions
7.3. Aparença
7.4. Enllaç

8.
Composer: Taules
8.1. Inserir una taula
8.2. Canviar les propietats d'una taula
8.3. Afegir i esborrar files, columnes i cel·les
8.4. Unir (o combinar) i dividir cel·les
8.5. Moure, copiar i esborrar taules
8.6. Convertir text en una taula

9.
Composer: Bugs i consells
9.1. Sobre la barra d'eines de format
9.2. Sobre els formats
9.3. Copiar i pegar enllaços o imatges
9.4. Sobre les taules
9.5. Errors quan copiem i peguem cel·les de taules
9.6. Incompatibilitat en publicar amb diferents versions del mateix navegador
9.7. Sobre la publicació
9.8. Sobre etiquetes HTML

10.
L'entorn de publicació web (Publiweb)
10.1. Introducció
10.2. ¿Com accedir?
10.3. Moure'ns per l'entorn
10.4. Funcions de l'entorn
10.5. Pujar documents
10.6. Pujar carpetes
10.7. Instal·lació del plugin de Java

11.
Traducció de pàgines web de la UA al valencià

12.
Conversió de documents a PDF
12.1. Introducció
12.2. Instal·lació de CutePDF Writer
12.3. Desinstal·lar CutePDF Writer
12.4. Crear documents
12.5. Pdf995
12.6. Tova Acrobat

13.
Tractament d'imatges per a pàgines web
13.1. Introducció
13.2. XnView
13.3. L'Explorador d'imatges
13.4. El Visor d'imatges
13.5. Accions usuals
13.6. Accions sobre grups d'imatges

14. ANNEXOS
14.1. Annex 1: Correcció d'errors en publicar mantenint activa la pestanya "Incloure imatges i altres arxius"


Text íntegre (3,2 MB)