Curs de correu electrònic Servei d'Informàtica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei d'Informàtica   Servei d'Informàtica
Servei d'Informàtica

Curs de correu electrònic

1. Introducció

El sistema de missatgeria electrònica de la Universitat d'Alacant es basa en una arquitectura client-servidor. 
El centre de procés de dades manté un equip servidor que funciona com una oficina de correus.
Tot el correu que rep un usuari es diposita en la bústia personal que té en el servidor i roman allí fins que l'usuari utilitza el sofware de correu que ho arreplegarà i ho dipositarà en el seu ordinador personal. Una adreça de correu en internet té la forma bústia@oficina de correus, per exemple:
Mario.Verges@ua.és 
Quan se sol·licita la creació d'un compte de correu electrònic al C.P.D. es rep una notificació en la qual es donen a conèixer tres dades importants:
   L'adreça de correu 
   El codi de compte. Amb la forma o00xxx. 
   La contrasenya inicial (que nosaltres podrem canviar). 

Estructura del missatge

L'estructura del missatge es compon de capçalera cos del missatge. En la capçalera trobarem diferents paraules clau que identifiquen diferents característiques referents al missatge:
   Subject: Motiu del missatge 
   Date: Data que es va enviar 
   From: especifica qui ens va enviar el missatge 
   Organization: Organització a la qual pertany el remitent. 
   To: Persona/s a les quals se'ls va enviar el missatge. 
El cos del missatge pot contenir des de text ASCII fins a qualsevol fitxer d'informació (documents de processadors de text, imatges, so, etc).

2. MAIL I NETSCAPE

Amb Netscape també es pot enviar i rebre correu a través d'Internet. Podem accedir a la finestra de Mail del Netscape a través del menú Window.

menú window

AL començar Netscape ens demanarà el password per a poder llegir el nostre correu pendent.

petición contraseña

Si tinguérem nous missatges en el servidor Netscape ens els portaria i si no els hi ha, Netscape ens ho indicarà.

aviso mensajes nuevos

La finestra de Mail es divideix en tres parts, en la part esquerra podem veure les diferents carpetes que tenim:
   Inbox: El correu que rebem. 
   Sent: El correu enviat. 
   Trash: El correu que hem esborrat. 
En la part dreta, veem els diferents missatges en la carpeta seleccionada (el punt verd indica si els missatges han estat ja llegits o no.) i en la finestra de la part inferior el contingut del missatge seleccionat.
Els botons de la part superior s'encarreguen del següent:

 

Get Mail: Arreplega el nou correu del servidor.
Delete: Esborra el missatge seleccionat. Si el missatge es troba en les bústies inbox o sent, serà traslladat a la bústia trash. Si s'esborra un missatge de la bústia trash, el missatge desapareixerà.
To: Mail: Envia un nou missatge.
Re: Mail
Re: *All:
Fan una replica del missatge, és a dir, donat un missatge rebut, contesta a la persona que ho va enviar.
Forward: Envia un missatge rebut a altra persona.
Previous:
Next:
Mouen el cursor pels missatges no llegits.

ventana correo

Envio de missatges

S'ha de prémer el botó To:Mail. Llavors apareixerà una nova finestra en la qual haurem d'emplenar les següents dades:

 
Mail To: S'introdueix l'adreça de correu del destinatari.
Cc (Carbon Copy): Si es vol enviar el missatge a més d'una persona s'escriu la seua adreça de correu en Cc.
Bcc (Blind Carbon Copy): Té la mateixa utilitat que Cc però a diferència d'aquest, Bcc permet ocultar la identitat dels usuaris que reben còpia del missatge.
Subject: Es tecleja l'objecte del missatge, és a dir, una frase que identifique el seu contingut.

crear mensaje nuevo

A l'hora d'enviar missatges, podrem adjuntar (Attach) tant un fitxer de qualsevol tipus com una adreça de WWW. Per a això hem de prémer el botó Attach o Attachment i seleccionar en la finestra que apareix l'opció que vulguem, Attach Location(URL) per a adreces WWW o Attach File para fitxers. 
Recorde que el servidor de correu de la Universitat d'Alacant admet com a màxim 250 caràcters en la longitud del nom del fitxer que desitja adjuntar. Si és superior el missatge serà enviat, però el fitxer adjunt serà eliminat pel servidor Antivirus.

adjuntos

Finalment s'escriu en la finestra de la part inferior el missatge. Després s'envia prement el botó Send.
A part dels botons Send i Attach en la part superior tenim dos botons més, Quote i Address. Quote serveix per a realitzar una còpia del missatge actiu en el missatge que estem editant, i Address ens permet omplir els diferents camps de la finestra "Envio de missatges" depenent de les adreces que tinguem anotades en el Address Book.

Agenda d'adreces (*Address *Book)

Serveix per a guardar els noms i adreces que usem més freqüentment.
Per a afegir una persona a l'agenda escollim el comando Add user (afegir usuari) del menú ítem. Apareix una finestra en la qual se'ns demana el Nick Name (Alias o abreviatura), Name (nom complet), l'adreça E-mail i una descripció de l'usuari, sent indispensables el nom i l'adreça E-mail. 

libreta de direcciones

Per a esborrar un usuari simplement ho marquem i, o bé usem el comando Delete del menu Edit o premem la tecla Supr.
Per a manar el nostre correu a un conjunt d'adreces podem crear el que es coneix com Llistes de Distribució. Per a crear una llista, vam triar el comando Add List del menu Ítem i emplenem la fitxa que se'ns presenta en la qual se'ns demana: Nick Name , Name i Description, sent està ultima optativa. Per a afegir usuaris a la llista seleccionem els usuaris desitjats i els arrosseguem amb el ratolí fins a la mateixa.
vista libreta de direcciones 

Lectura de missatges

Per a llegir un missatge rebut simplement cal seleccionar-lo amb el ratolí i apareixerà el seu contingut en la part inferior de la finestra principal.

Canviar la contrasenya

Per a canviar la contrasenya hem de connectar-nos via telnet al servidor de correu electrònic. Per a això teclejarem en Go to: Telnet://aitana.cpd.ua.és Apareixerà llavors una finestra en la qual se'ns demana: Login: o00xxx
Contrasenya de o00xxx: dirección Telnetventana telnet

Una vegada introduïts aquestes dues dades, entrarem en un menú en el qual a través de l'opció 1 podrem canviar la nostra contrasenya.